Rechtszaak tegen verengelsing hoger onderwijs

NIEUWS

Britse studenten aan de VU
Internationalisering  28 juni 2017

Rechtszaak tegen verengelsing hoger onderwijs

reacties 3

De vereniging Beter Onderwijs Nederland wil een rechtszaak aanspannen om de verengelsing van het hoger onderwijs een halt toe te roepen. Die zou een spoor van vernieling door het hoger onderwijs trekken en bovendien in strijd zijn met de wet.

Bestuurslid Felix Huygen van de vereniging BON kondigde het voornemen om een rechtszaak te beginnen vanmorgen aan in een opiniestuk in de Volkskrant. BON beroept zich op artikel 7.2 van de wet op het hoger onderwijs waarin staat dat het onderwijs en de examens in het Nederlands moeten zijn, tenzij er sprake is van een gastcollege door een anderstalige docent of “indien de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs dan wel de herkomst van de studenten daartoe noodzaakt”.

Niveaudaling

Huygen voegt zich in een lange rij van critici die vrezen voor niveaudaling van het hoger onderwijs. Docenten en studenten zouden zich minder makkelijk uitdrukken in het Engels dan in hun moedertaal, waardoor er veel nuance verloren gaat.

Bij de universiteiten is naar schatting inmiddels zestig procent van de opleidingen volledig Engelstalig en ook in het hbo rukt het Engels op. Daarbij spelen ook financiële motieven een rol: met hun Engelstalig onderwijs hopen sommige instellingen meer (buitenlandse) studenten aan te trekken.

Minister Bussemaker is er niet gerust op. Vorig jaar kondigde ze aan dat ze “een stevig gesprek” wilde voeren met universiteiten en hogescholen die Engelstalig onderwijs “puur en alleen” aanbieden om internationale studenten te werven. “Als de taal ten koste gaat van de nuance en  de diepgang van de stof, dan kunnen we het beter laten”, zei ze in de Tweede Kamer. Het is niet bekend wat er van de gesprekken terecht is gekomen.

Kasboekje

Het Interstedelijk Studenten Overleg is benieuwd naar de uitkomst van een eventuele rechtszaak. Volgens ISO-voorzitter Rhea van der Dong is het een illusie om te denken dat al het onderwijs met één knip van de vingers Engelstalig kan worden en dat de kwaliteit dan zomaar gewaarborgd blijft. Ze is bang dat de instellingen zich niet laten leiden door kwaliteit maar door hun kasboekje: “Een student uit Beijing neemt een grotere zak geld mee dan een student uit Bunschoten.”

De vereniging BON is een petitie tegen de verengelsing begonnen die inmiddels door ruim tweehonderd mensen is ondertekend.

HOP/HC
BEELD: Peter Breedveld
hits 2962

{ Lees de 3 reacties }

De petitie van BON is een slecht idee.
Om te beginnen is het Engels de lingua franca van veel vakgebieden, net zoals het Latijn dat vroeger was. Studenten, net als docenten (die meestal ook onderzoekers zijn!), moeten daar ook mee leren omgaan. Bovendien is een groot deel van de universitaire staf afkomstig uit allerlei buitenlanden. Dat is een grote verrijking van de universiteit, maar het betekent uiteraard dat er vaker Engels zal moeten worden gesproken. Ook onze studenten komen tegenwoordig uit steeds meer landen en ook dat is een enorme verrijking voor zowel Nederlandse als buitenlandse studenten, maar het betekent wel dat de universiteit open moet staan voor iedere student. Dat betekent automatisch dat van de lingua france, het Engels, gebruik gemaakt moet worden. Mijn eigen ervaringen, na jaren in het buitenland te hebben gewerkt, is dat de aanwezigheid van internationale collega's en studenten in mijn departement de kwaliteit en niveau van het onderwijs en onderzoek een enorme impuls heeft gegeven. Ik wil ze dan ook voor geen goud missen en al helemaal niet vanwege een misplaatst gevoel van onbehagen over de plaats van de Nederlandse taal aan de universiteit. Het Nederlands gaat echt niet verdwijnen, zowel op de universiteit als daarbuiten. De doelstellingen van BON, indien uitgevoerd, brengen ons terug naar de geïsoleerde, ronduit zwakke academische cultuur van de jaren 70.

Voor de harde wetenschappen wil ik de verengelsing min of meer volgen. Maar voor de humane wetenschappen en zeker in de richtingen die zich richten op hulpverlening, is dit een probleem. Bovenal Engels in het HBO? Daar zie ik de zin niet van in.

Is dit een zaak van officieel beleid dat nog ontwikkeld moet worden, maar al gestart in een overleg tussen Ministerie & Hoger Onderwijs of nog in de pen? Tussen polaire voor en tegenstemmen moet meestal een gedifferentieerde midden route van verleden naar toekomst uitgewerkt worden. Er zijn hierbij wel vaste uitgangspunten: Het HO heeft ook een ontwikkelingstaak voor de Nederlandse cultuur, en de taal ontwikkelt zich op straat, bij schrijvers, maar ook in het HO met integratie van wereldwijde invloeden; Engels is de wereldwijde omgangstaal geworden, maar zeker niet voor alle disciplines de beste wetenschapstaal, b.v. een ramp voor continentale filosofen;De Europese cultuuridentiteit en - verdere ontwikkeling zou eerder Duits als grondtaal vragen;Er is zeker een andere verhouding tot de taal bij de a, b en c wetenschappen; Buitenlandse hoogleraren moeten in het Engels kunnen starten en buitenlandse studenten moeten starthulp vertalingen kunnen krijgen. Er is toch wel een goed boekje met de Nederlandse Huisregels voor taalbeleid in het HO te maken door een hiervoor ingestelde commissie?

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.