Popup-Niks-missen-2.png

NIEUWS

Wetenschap 14 januari 2015 reacties 4

Het onzichtbare succes van de Nederlandse hindoestanen

Er is iets vreemds aan de hand met hindoestaanse Nederlanders. Het zijn de succesvolste allochtonen, maar tegelijkertijd ook de onzichtbaarste.

Ze zijn erg gericht op hun land van herkomst, Suriname, en op dat van hun voorouders, India, en ze mengen zich nauwelijks met andere bevolkingsgroepen, en toch zijn ze het best geïntegreerd. En ze houden stevig vast aan hun tradities, terwijl ze toch ontzettend Nederlands zijn.

Oude cultuur

“Bij Surinamers denkt iedereen aan Creolen, de Surinamers met Afrikaanse voorouders, mensen als Clarence Seedorf en zo”, zegt Chan Choenni, bijzonder hoogleraar Hindoestaanse migratie aan de VU. Onlangs verscheen zijn boek over Nederlandse hindoestanen: ‘Hindostaanse Surinamers in Nederland’ waarin hij aan de hand van cijfers, statistieken maar ook levensverhalen van hindoestaanse Nederlanders hun geschiedenis van 1973 tot heden behandelt.

“Ze laten zich niet op de kop zitten door autochtonen”, zegt Choenni. “Net als Chinezen zijn ze er trots op uit een duizenden jaren oude cultuur te stammen, die dingen heeft voortgebracht die nog steeds trendy zijn in het Westen, zoals Yoga en Ayurvedische tradities. Ze hebben iets van: ‘Wat denken die blanken wel?’ Dat geeft zelfvertrouwen en heeft een positief effect op de gemeenschap.”

Bekende Nederlanders

Toch noemt Choenni ze ‘onzichtbare allochtonen’. Deels is hun onzichtbaarheid aan de hindoestanen zelf te danken, vindt Choenni. Volgens hem zijn ze namelijk niet op elk gebied even goed geïntegreerd.

“In tegenstelling tot Marokkaanse Nederlanders hebben maar weinig hindoestanen een high profile-beroep in de kunst of in de sport. Er zijn vrijwel geen politici met een hindoestaanse achtergrond, op Kamerlid Tanja Jadnanansing en de Haagse wethouder Rabin Baldewsingh na. Bekende Nederlanders met een hindoestaanse achtergrond zijn er ook nauwelijks. Prem Radhakishun is een atypische hindoestaan. Ook in de voetballerij of de muziek kom je weinig mensen met een hindoestaanse naam tegen, terwijl juist daardoor het imago van andere Surinamers enorm is opgekrikt.”

Hindoestaan aan de VU

In de nieuwe Advalvas vertelt Choenni waarom hindoestanen het zo goed doen, en waarom het huidige multiculturele beleid van de regering zo rampzalig is. Daarnaast vertellen vier VU-studenten wat het voor hen betekent hindoestaan te zijn.

Peter Breedveld
BEELD: Marijn Alders

{ Lees de 4 reacties}

Door Roma op 01 januari 2020

Sowieso zijn wij nr1!
JAI HIND♡

Door Rabin gangadin op 02 juli 2020

De Nederlandse overheid had voor Surinamers een aangepaste vorm van een inburgeringstraject moeten bedenken. Het feit dat Creolen Suriname middels intimidaties, brandstichtingen, plunderingen, het uiten van genocide gerelateerde glossolalie etc. de onafhankelijkheid in wisten te jagen en daarna oewwijend de benen namen, is hen erg euvel te duiden. Waarom bleven ze niet achter om Suriname verder op te bouwen ? Ze kozen er paradoxaal genoeg voor om samen met de door hen geïntimideerde en geminachte
Hindoestanen naar Nederland te vluchten voor een opzichtig en ostentatief bestaan in de Bijlmermeer en in de Kruiskade te Rotterdam. Eenmaal gevestigd ging het bij hen niet in de eerste plaats om om zich op de Nederlandse samenleving te oriënteren maar om zich er juist tegen te keren met hun fabuleuze en
R

idicule slavernijsyndroom. Het is geen wonder dat mensen met een Negroide uiterlijk door Nederlanders decennialang voor Surinamers werden aangezien en als
lui, agressief en onbetrouwbaar werden neergezet. Toegegeven dat deze laatste misschien puur op racistische gronden gestoeld zou kunnen zijn. Als er in Nederland overwegend Hindoestanen zouden zijn samengedromd
, zouden vele Nederlanders tot op heden niet weten wie Surinamers zouden zijn. Hindoestanen op zich zijn ook geen schijnheilige lievertjes. Iemand die zich verdiept in de bestuurlijke samenstelling van de inmiddels opgeheven besloten en ongenaakbare omroep , OHM, zal een idee krijgen wat het streven is van de gemiddelde Surinaamse Hindoestaan: carrière maken desnoods over de lijken van mensen van hun eigen gelederen. Dat wat deze bevolkingsgroepen wel met elkaar gemeen hebben is dat ze zich

blijven verbazen over Surinaamse individuen die op het geestelijke front iets magnifieks hebben bereikt en daarna besluiten om de vooruitstrever terug te dringen naar het roemruchte Surinaamse basale niveau.

Door Marten jensen op 08 juli 2022
De tweede generatie hindoestanen doet het goed in het bedrijfsleven. Dat gezegd hebbende zijn ze ook een gesloten cultuur. Relaties van een hindoestaan(se) nederlander met een niet hindoestaan(se) nederlander zijn nog steeds zeldzaam. Datzelfde geldt voor vriendschappen.
Door S. Ramlal op 30 oktober 2022
Geacht bestuur, Er zijn vele stichtingen, organisaties en verenigingen die vanuit een multicultureel overweging veel voor de gemeenschap wil betekenen. Hieronder zijn er ook velen die vanuit een Hindoestaans oogpunt dit opzetten. De motivatie hiervan is dat de oprichters de Hindoestaanse cultuur in stand willen houden en doorgeven aan de volgende generaties. Het is mij als Indoloog gebleken dat de betrokkenen zelf de definitie van Hindoe en Hindoeïsme niet kennen. Ik ben bereid uw leden en geïnteresseerden op vrijwillige basis wat wetenschappelijke kennis over het Hindoeïsme door te geven zodat ze beter bewapend de cultuur kunnen overdragen. Deze zijn de onderwerpen die aan de hand van de volgende vragen tijdens mijn toespraken, lezingen, colleges aan de orde komen: 1. Waaraan kunnen wij zien dat Atman bestaat? 2. In welk opzicht verschilt Atman van Paramatman? 3. Welke twee werelden bestaan er en wat is het verschil? 4. Noem een eigenschap welk God belet om in te grijpen als de Atman in de materiele wereld neerdaalt? 5. Geef de definitie van Hindoeïsme, Dharma en Sanatan. 6. Tot welke grootte behoort de Atman? Licht je antwoord toe. 7. Noem de specifieke eigenschappen van het Hindoeïsme. 8. Wat zijn de eigenschappen van de personen die worden gedomineerd door de drie afzonderlijke gunas? 9. Hoe ontstaat de materiele wereld? 10. Wat is OHM en wanneer is het ontstaan en wat is zijn functie? 11. Noem de trimurti's met hun gemalin en functies. 12. Noem drie feiten waarom God bestaat. 13. Welke specifieke eigenschappen heeft God? 14. Noem de vier geledingen der hogere wezens en geef aan wat het verschil is. 15. Wat is de oorspronkelijke vorm van de Allerhoogste God? 16. Wat is het verschil tussen de kennis van de Atman en Paramatman? 17. Noem de tien Avataras. En verklaar de evolutie bij de Avataras. 18. Hoe heet de verblijfplaats van Krsna in de Vaikunthas? 19. Welke God kan alleen Moksa schenken en waarom? 20. Welke zijn de vier Vedas? Geef een andere naam voor Veda. Uit welke delen of boeken bestaat elk Veda en wat is de functie van elk deel? 21. Wat leren de heilige boeken ons? 22. Waarom kan een mens wel en een dier geen lagere lichaamsvorm aannemen? 24. Noem de drie soorten karmas en wat houdt het in 25. Wanneer is men onthecht? 26. Noem de sanskaras./Bij welke sanskara vindt initiatie plaats? Noem de sanskaras voor de geboorte van een kind. Hoe heet de sanskara als een student terugkeert van het huis van de Guru 27. Welke eigenschappen gaan met de Atman mee naar een volgend leven? 28. Wat is Maya en wat is haar functie? 29. Uit welke energieën is de materiele wereld opgebouwd? 30. Wat zijn Devis en Devatas en wat zijn hun functies? 31. Wat voor specifieke nut heeft een Devi of Devata voor de mens? 32. Wat is een Devi of Devata, Bhakt, Risi, Muni en Yogi. Geef van elk een eigenschap. 33. Noem de vier soorten priesters, ritvij, met hun functie en met welk Veda ze worden geassocieerd die bij een Yagya aanwezig zijn. 34. Waarom is Puja in de zin van ritueel en Yagya niet geschikt voor deze tijdperk? 35. Noem aantal feiten waarom de vrouw hoger staat dan de man. 36. Illustreer aan de hand van v.b. hoe de trimurtis in de vrouw zijn gemanifesteerd. 37. Noem de vier Asrams met hun betekenis. 38. Waarom kan volgens de definitie van Brahmana, iemand niet door geboorte de status van Brahmana verkrijgen? Noem nog een paar feiten. 39. Noem de Rajayoga indeling en waarvoor het bedoeld is. 40. Noem de cakras met eigenschappen en waar ze zich bevinden. 41. Noem de siddhis 42. Hoe bepaalt voedsel het uiteindelijke karakter bij de mens? 43. Wat houdt vrata in en waartoe dient het? 44. Noem de acht soorten zondaars die bij het slachten van een kip betrokken kunnen zijn. 45. Wie worden er allemaal geadviseerd kruiden, groente en fruit te eten. 46. Welke soorten voedsel zijn er? 47. Waarom is Bhakti de allerhoogste vorm van vroomheid? 48. Welke relatie en met wie is er bij Bhakti sprake van 49. Waarom is murtipuja belangrijk? 50. Wat is het sakara en nirakara aspect? / Hoe heet het nirakara aspect. Hoop mijn dienst aan de gemeenschap zo te kunnen bewijzen, verblijf ik. Mvg, Dr. Ramlal 0647198477

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.