Halfnaakt een promotie bijwonen, dat doe je niet

NIEUWS

Studenten  26 september 2014

Halfnaakt een promotie bijwonen, dat doe je niet

reacties 14

Vorige week wees de pedel een geschiedenisstudente terecht omdat ze een promotie wilde bijwonen in nauwelijks verhullende kleding. ‘De bijl aan de wortel van de wetenschap’, vindt student Tico Onderwater.

Pedel Nicoline van Os zegt dat ze de studente niet weggestuurd heeft. “Er was een studente bij met een extreem kort broekje en een hempje dat ik niet vond passen bij de academische setting”, zegt Van Os. “Ik heb alleen gezegd dat ik vond dat zulke kleding niet kan.

Het is een belangrijke ceremonie, waarbij hoge eisen worden gesteld aan de kleding van de promovendus en de paranimfen. Je mag verwachten dat ook de mensen er omheen zich passend kleden. Dat doe je toch ook als je naar de kerk gaat?

Geen kledingvoorschrift

Tweedejaars geschiedenis Tico Onderwater is er niet over te spreken. Hij schreef een opiniestuk naar aanleiding van het voorval: ‘In het promotiereglement van de VU staat slechts een kledingvoorschrift voor de mensen in het cortège, de promovendus en de paranimfen. Bezoekers mogen het dus zelf weten.’

Door de student te weigeren, heeft de pedel volgens Onderwater ‘de bijl aan de wortel van de wetenschap’ gezet. ‘Openbaarheid en inzichtelijkheid zijn immers belangrijke grondslagen van de moderne wetenschap.’ Niet iedereen is het ermee eens, dat alle kledig dan maar toegestaan moet zijn, blijkt uit de reacties op zijn opiniestuk. 

Lesdoel gehaald

De studente hoorde bij een groep eerstejaars die door geschiedenisdocente Edwina Hagen was meegenomen naar de promotie, op een proefschrift over Indonesische wayangpoppen, als onderdeel van hun academische vorming. Volgens Hagen ging het om een groep van acht studenten die niet passend gekleed was, en die daarom niet naar binnen mochten. “Dat begrepen ze wel, maar de manier waarop vonden ze respectloos.”

Hagen vond het nogal ontluisterend. “Het is jammer dat het zo gelopen is. De achtergrond van mijn initiatief is dat veel studenten eerstegeneratiestudenten zijn. Op het vwo krijgen ze weinig van een academische traditie mee. Daarom denken eerstejaars ook dat ze nog op ‘school’ zitten en nemen ze niet als vanzelf een zelfstandige academische houding aan. Op deze manier wilde ik hen laten kennismaken met de academische gemeenschap, met de academische mores ook. Het ironische is dat mijn lesdoel zo wel gehaald is.”

Maar Hagen geeft toe dat ze zelf ook opkeek van de luchtige kleding van sommige studenten. “Ik had ze wel geadviseerd om iets netjes aan te trekken, maar blijkbaar is dat een rekbaar begrip. Vooral omdat het die dag heel erg warm was.”

Islamitische hoogleraar

Onderwater suggereert dat de aanwezigheid van een islamitische hoogleraar iets met het incident te maken heeft, maar pedel Van Os moet daarom lachen. “Na afloop van de promotie ben ik naar Hagen toegegaan om uit te leggen waarom ik moeite heb met blote kleding bij een promotie. Ik vind het niet respectvol en het zou kunnen dat ik daarbij gewezen heb op de mogelijkheid dat er ook moslims bij de ceremonie kunnen zijn geweest, omdat het immers over Indonesische wayangpoppen ging, en dat die zoiets ook niet waarderen. Ik vind dat je daar best rekening mee mag houden. Ook al zijn er geen regels vastgelegd ten aanzien van de kleding van de bezoekers van een promotie.”

Ondanks de commotie hoopt ze dat studenten zich niet laten tegenhouden en vaker naar promoties en oraties komen. “Ze zijn van harte welkom.”

Peter Breedveld
BEELD: StudioVU Yvonne Compier
hits 8333

{ Lees de 14 reacties }

Zijn die kledingvoorschriften voor bezoekers er nu wel of niet? Onderdewater stelt "In het promotiereglement van de VU staat slechts een kledingvoorschrift voor de mensen in het cortège, de promovendus en de paranimfen. Bezoekers mogen het dus zelf weten" Pedel Van Os beweert daarentegen "Ook al zijn er regels vastgelegd ten aanzien van de kleding van de bezoekers van een promotie"

Tenslotte is de VU een van oorsprong christelijke universiteit. Als het moslims daar niet bevalt, dan blijven ze maar thuis.

Sorry? Waarom moeten ze thuis blijven dan? Dat standpunt zou je wel uit moeten leggen, Dantes.

Er is maar 1 bijl in de wortel van de wetenschap en dat is de totale vermarkting en KPI driven output (de managerscultuur) van wat zuiver en onafhankelijk bedreven zou moeten worden.

Tico, een uitstekend stuk op http://www.advalvas.vu.nl/opinie/promotie-moet-ook-korte-broek-toegankel...
.
Buitengewoon goed dat je deze discussie hebt aangezwengeld. Het promotiereglement staat op http://www.vu.nl/nl/Images/Promotiereglement-webversie%201-4-2010_tcm9-1...
.
Heb dit kortgeleden zelf doorgelezen. Er staan geen kledingregels voor bezoekers. Ze zijn er dus niet, wat iedereen, inclusief de pedel, ook mag beweren.
.
Tico, jij hebt het buitengewoon goed door. De essentie tijdens een promototie is een openbare (!!) wetenschappelijke discussie tussen de promovendus en tussen de oppositie. Hulde dus aan de docent die zijn/haar eerstejaars studenten geschiedenis meeneemt naar een promotie.
.
Het gaat dus om de inhoud en niet om de kleding.
.
M.b.t. de kledingvoorschriften van de bezoekers aan een promotie zal je dus slechts moeten voldoen aan de algemene kledingvoorschriften die gelden als je in de gebouwen van de VU rondloopt. That's it.
.
Regels zijn regels en die moeten dus ook door de pedel worden nageleefd. Ik heb zelf onlangs nog ervaren dat de VU buitengewoon strikt omgaat met regels in de diverse reglementen. In het promotiereglement staat niets over kledingvoorschriften en dan ben je dus uitgepraat.
.
Tot slot even het volgende. Zelf ben ik talloze malen op een promotie op de RUG (Groningen) geweest. Bijna altijd promoties van (veld)biologen. Die doen niet aan formele kledingvoorschriften. Iedereen is altijd van harte welkom (incl. studenten, vrienden en kennissen, etc.), al dan niet met wat modder op de (oude) kleren omdat de promotie ingepast moet worden binnen een druk veldseizoen.

Een lid van de applausgeneratie wordt de toegang tot een academische plechtigheid ontzegd. Ach jee. Gelukkig schieten de academische hulptroepen te hulp. Jammer dat dat niet in deze mate is gebeurd toen al onze (ondersteunende) collega's werden ontslagen als gevolg van wat Rick Vermunt schetst als werkelijke bijl aan de wortel van de wetenschap. Staaltje van selectieve verontwaardiging.

Hierbij mijn reactie op de reacties:

Dante, zoals u in het promotiereglement terug kunt lezen is er dus alleen voor het cortège, de promovendus en de paranimfen een dresscode. Voor bezoekers niet. Tevens ben ik het met Tine eens dat de christelijke oorsprong van de VU niet zou moeten betekenen dat moslims thuis moeten blijven. Juist de VU is, door haar confessionele oorsprong, ruimdenkend m.b.t. religies.

Rick en Kitty: ik vind jullie reacties off-topic en denk dat ze niet bruikbaar zijn in dit debat. Selectieve verontwaardiging vind ik dan ook niet van toepassing: hiermee doet u alsof ik van mening ben dat marktwerking binnen een universiteit de oplossing is.

Klaas: dank voor de complimenten, ik denk dat wij elkaar in dezen de hand kunnen schudden. Fijn om te lezen dat ook u het openbare karakter van een promotie onderschrijft.

Hierbij dan mijn reactie op Timo's reactie op de reacties: het debat is er zeker niet bij gebaat om een stelling simpelweg off-topic (wij noemen dat ook wel niet-relevant) te noemen alleen omdat de inhoud je niet welgevallig is. Over de selectieve verontwaardiging: dan moet ik je ingezonden brief over de ontslagen aan de VU gemist hebben. Excuus.

Kitty, nogmaals een reactie op u, nu u het weer over selectieve verontwaardiging heeft: waarom heeft u geen opiniestuk ingezonden over de studenten die geweigerd werden? Selectieve verontwaardiging, soms?!

En uw reactie is absoluut niet-relevant (als u het liever zo ziet), aangezien het debat gaat over het weigeren van studenten die te korte kleding hadden. Niet over wat de bijl aan de wortel van de wetenschap is.

Daarnaast zag ik dat u voor de PvdA in Weesp actief bent (http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/or-medewerker-kitty-jong-ik-wil-het-oud...). Belachelijk dat iemand die zichzelf als sociaaldemocrate ziet een hele generatie wegzet als 'applausgeneratie'.

Ook wil ik u graag op het aloude sociaaldemocratische ideaal van 'volksverheffing' wijzen. Het meenemen van (eerstegeneratie-)studenten is volksverheffing in optima forma. Als u het 'oude en sociale gezicht van de PvdA' wil laten zien, kunt u niet anders dan daar een voorstander van zijn.

Beste Tico,
1. het is pas irrelevant iemands lidmaatschap van een gemeenteraad erbij slepen om een argument "kracht" bij te zetten.
2. indien je de universitaire actualiteit wat beter gevolgd had, je geweten dat bonden, studenten, personeel, de Verontruste VU'ers, en Titanic zich druk maken over de grotere gedachte van de academische wereld. Dan wordt die bijl in de wortel ineens heel concreet, want die beperkt zich niet tot de lengte van rokjes.

Tico, goede wetenschappers zijn altijd bereid om in het openbaar hun visies / standpunten / artikelen / bevindingen (etc.) toe te lichten en te verdedigen cq hier in het openbaar over te debatteren.
.
Het zou dus vreemd zijn als de verdediging van een academisch proefschrift (= een promotie) opeens niet openbaar zou zijn. Tegelijkertijd merk je aan de reacties dat de debatten best stevig kunnen zijn. Het is nu aan jou om de argumenten van Rick Vermunt op inhoudelijke punten te weerleggen.
.
Promoties bij de RUG beginnen altijd met dezelfde standaardzin. 'Is er iemand uit het publiek die van gedachten wil wisselen met de promovendus?'. Ik heb begrepen dat bij promoties op de VU een dergelijke vraag niet wordt gesteld. Enig idee hoe dit zit? Bij de RUG kun jij dus ook een vraag stellen. De vraag moet natuurlijk wel over het proefschrift gaan. Een mooie uitdaging dus om een lastige vraag te verzinnen. Gebeurt overigens erg weinig op de RUG.
.
Eind juni is Karima Kourtit op de VU gepromoveerd. Die weigert stelselmatig om inhoudelijke vragen over haar proefschrift (beide versies) te beantwoorden. Ze doet het gewoon niet. Ze wilde wel promoveren. Ze moest dus noodgedwongen op de promotie wel vragen beantwoorden. Maar dat was dan ook alles.
.
Idem haar voormalige promotor Peter Nijkamp. Die weigert ook in het openbaar van gedachten te wisselen over zijn eigen werk en over de inhoud van het proefschrift (oude versie en nieuwe versie) van Karima Kourtit.
,
Beide weigeren eveneens stelselmatig en hardnekkig om in het openbaar inhoudelijk commentaar te geven op http://www.math.leidenuniv.nl/~gill/Onregelmatigheden190614.pdf
.
Een paar weken geleden was ik even op de VU. Het hoofdgebouw heeft een prachtige mooie ingang. Binnen zijn ook allemaal grote ruimtes. Een goede wetenschapper houdt van een stevige uitdaging, zeker als het gaat over discussies over gepubliceerd onderzoek.
.
De vraag is dus waarom Karima Kourtit en Peter Nijkamp geen soort van lunchbijeenkomst (o.i.d.) beleggen op of voor de VU en gewoon alle vragen gaan beantwoorden die iedereen heeft over de beide versies van het proefschrift van Karima Kourtit en over het betoog van NN op http://www.math.leidenuniv.nl/~gill/Onregelmatigheden190614.pdf ?
.
Tico, hoe kijk jij aan tegen deze handelswijze van beide onderzoekers van de VU?

Pagina's

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties