Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
18 juli 2024

Campus
& Cultuur

Zuiveltechnoloog Margrethe Jonkman wordt nieuwe VU-voorzitter

Ze promoveerde in de zuiveltechnologie en vroeg in 2017, samen met collega-wetenschappers/ondernemers, in een manifest om meer aandacht en geld voor het bètaonderwijs.

Margrethe Jonkman, nog heel even Chief Technology Officer bij zuivelbedrijf FrieslandCampina, is per 1 november de nieuwe collegevoorzitter van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Vernieuwer van het jaar

In 2014 riep MT/Sprout Jonkman uit tot ‘Innovator of the year’. Jonkman was toen nog Director innovation infant & toddler nutrition bij CampinaFriesland, en onder meer betrokken bij de ontwikkeling van de Breaker, een tussendoortje op basis van yoghurt in knijpzakjes met verschillende smaken.

Naast haar huidige functie is Jonkman momenteel voorzitter van het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Agri&Food, lid van de Raad van Toezicht Universitair Medisch Centrum Groningen en voorzitter van de commissie Faciliteiten Toegepast Onderzoek van NWO.

‘Interessant perspectief’

“Met haar ervaring, competenties en belangstelling als Chief Technology Officer van een wereldwijde coöperatieve onderneming en haar ervaringen als toezichthouder binnen de academische wereld biedt zij een interessant perspectief op de VU”, stelt Ron Teerlink, voorzitter van de Raad van Toezicht van de VU.

Jonkman volgt Mirjam van Praag op, die na 5,5 jaar het voorzitterschap neerlegt, om (mede) naar de wetenschap terug te keren. Van Praag legde tijdens haar bestuursperiode een duidelijk accent op het stimuleren van start-ups en ander ondernemerschap onder studenten en wetenschappers. De komende tijd zal blijken of FrieslandCampina-executive Margrethe Jonkman dat beleid voortzet.

Lees meer over Jonkmans benoeming op de VU-site.