Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
18 mei 2024

Campus
& Cultuur

VU-studenten missen hun studiegenoten

Bijna alle VU-studenten maken zich zorgen over hun mentale en sociale welzijn, blijkt uit een enquête van de VU.

De enquête is door 4.716 van de 30.000 VU-studenten ingevuld, dat is 16 procent van het totale aantal VU-studenten. 90 procent van hen maakt zich zorgen over het gebrek aan contact met studiegenoten, 80 procent mist het contact met de docenten. Evenzoveel studenten maken zich zorgen over hun eigen psychische gezondheid en iets minder (driekwart) over die van familie en vrienden. Een opvallend kleiner deel, 55 procent, is bezorgd over hun fysieke gezondheid.

Zorgen daarover leven aanzienlijk meer onder buitenlandse studenten, namelijk 70 procent. Zij maken ruim 22 procent uit van de geënquêteerde studenten. Althans, 1027 van de 4.716 studenten hebben de Engelstalige vragenlijst van de VU ingevuld. Hun resultaten komen verder redelijk overeen met die van de Nederlandstalige studenten, alleen de studieadviseur is voor hen moeilijker vindbaar dan voor Nederlandstaligen.

Meer vrijheid

60 procent van de studenten heeft ook stress door het online onderwijs, al geeft een even groot deel aan dat online onderwijs meer vrijheid betekent. Driekwart maakt zich ernstige zorgen over het onbewust overtreden van tentamenregels bij online toetsen, een kwestie die ook de universitaire studentenraad en studentenvakbond SRVU bezighoudt. De helft maakt zich druk over de privacy vanwege de online surveillance, de zogenaamde proctoring.

Tweederde maakt zich zorgen over de studievoortgang, 40 procent over het invullen van de keuzeruimte, de helft ziet haar toekomst op de arbeidsmarkt somber in. Stages houden een deel van de ondervraagden bezig. Driekwart vreest dat het missen van fysiek onderwijs slecht is voor het mentale welzijn. Angst om op de campus te worden besmet met corona is er bij een kleine minderheid van 20 procent.

Te weinig begrip

Een aantal studenten vindt dat er te weinig begrip voor hun situatie is bij de VU en bij docenten, blijkt uit de suggesties die de ondervraagden hebben ingebracht. Ze zouden beter gemotiveerd willen worden en willen dat het bindend studieadvies wordt afgeschaft. Vooralsnog hebben de universiteiten alleen de norm ervoor versoepeld. Er is nog veel meer, lees de complete rapportage hier.

De VU breidt naar aanleiding van deze uitkomsten het steunpakket voor studentenwelzijn uit, laat ze in een reactie weten. Naast het platform wellbeing/studentenwelzijn, dat voor de kerst werd gelanceerd, en het samenwerkingsverband Caring Universities dat de VU samen met de universiteiten van Leiden, Maastricht en Utrecht heeft opgezet, wordt de capaciteit van de studentenpsychologen vergroot en het noodfonds voor studenten uitgebreid. De VU geeft financiële steun aan studentenverenigingen om hun apps en platforms beter in te zetten en wil in samenwerking met de verenigingen het contact tussen studenten onderling verbeteren.

Sneltesten

Verder komen er meer trainingen en workshops om efficiënter te studeren en werkt de VU aan een betere bereikbaarheid van de studentenpsychologen. Samen met de overheid en de VSNU wil de VU een pilot starten met sneltesten (op corona) op de campus, om zo meer fysiek onderwijs mogelijk te maken. “Ik wil iedereen die het moeilijk heeft op het hart drukken: wacht niet te lang en meld je bij ons. Er zijn veel mogelijkheden om jou in deze moeilijke tijd te ondersteunen”, aldus rector Vinod Subramaniam.