Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
25 juni 2024

Campus
& Cultuur

VU krijgt 13,5 miljoen coronasteun

Om de schade van de coronacrisis te beperken krijgen de universiteiten de komende twee jaar 162,8 miljoen euro extra van het Rijk. Hoeveel daarvan gaat naar de Vrije Universiteit Amsterdam?

Hoeveel krijgt de VU?
Het totale bedrag dat de VU zal ontvangen voor onderwijs en onderzoek is ongeveer 13,5 miljoen euro. Acht miljoen daarvan is voor onderwijs en 5,5 miljoen voor onderzoek. Van die acht miljoen voor onderwijs is ruim één miljoen specifiek voor de coschappen en stages bij geneeskunde en tandheelkunde en ongeveer 0,8 miljoen voor de lerarenopleidingen.

Waar mag de VU dat geld aan uitgeven?
Het bedrag voor onderwijs is bedoeld voor maatregelen om studievertraging tegen te gaan, stagetekorten op te lossen en studenten extra te begeleiden. Met het onderzoeksgeld kan de VU contracten verlengen van tijdelijke onderzoekers die door de coronacrisis een vertraging hebben opgelopen.

Wat zijn de plannen van de VU?
De ideeën die nu op tafel liggen zijn onder andere om meer studieadviseurs en studentenpsychologen aan te stellen en meer medewerkers die zich met studentenwelzijn bezighouden, meer workshops aan te bieden over studentenwelzijn, studieplanning en studiekeuze, mentor- en tutorprogramma’s te versterken. En meer sociale activiteiten te organiseren, zoals een introductie voor tweedejaars of masterstudenten, terugkomdagen en een zomerfestival, en tools of apps voor sociale binding en studievaardigheden.

Wanneer kunnen we de eerste maatregelen verwachten?
In de loop van juni gaat de eerste versie van het bestedingsplan van de VU naar de medezeggenschap. Pas midden september kan zij formeel instemmen met de plannen. Daarna informeert de VU de minister hierover en kan de universiteit aan de slag.

Kan er nog iets tussenkomen?
De medezeggenschap kan het natuurlijk oneens zijn met de plannen. Maar het is ook nog niet helemaal duidelijk waar al het geld vandaan moet komen. Een deel van de plannen in het Nationaal Programma Onderwijs is niet gedekt in de begroting van OCW, bleek vorige week. Om studenten een paar maanden langer studiefinanciering en de ov-studentenkaart te geven, moeten het mbo en hoger onderwijs geld inleveren. Tenzij de Tweede Kamer ervoor gaat liggen, loopt de bezuiniging op van 40 miljoen in 2024 tot 149 miljoen euro in het jaar 2027.