Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
18 juli 2024

Campus
& Cultuur

Meer meldingen van zorgwekkend gedrag in 2020

Mensen misten het afgelopen jaar hun collega’s en studiegenoten: de wandelgangen, de praatjes in de pauze bij de koffieautomaat. Maar in het jaarverslag 2020 komen ook andere dingen naar voren: meer ziekte bij wetenschappers en een stijging van het aantal zaken dat de studentenombudsman kreeg te verwerken.

Read in English

Maar echt verontrustend is het beeld over het welzijn van medewerkers niet, kijkend naar de cijfers van de verschillende hulp- en dienstverleners in het jaarverslag. Op de faculteiten meldden zich misschien meer mensen ziek, maar bij de diensten juist minder. Het bedrijfsmaatschappelijk werk voerde bijna honderd gesprekken meer dan in 2019, maar met slechts vier medewerkers meer. Zes mensen meer meldden zich bij de vertrouwenspersonen. En het aantal zaken dat werd voorgelegd aan de ombudsman personeel was zelfs gelijk aan het jaar ervoor. 

Psychische klachten

Het wetenschappelijk personeel meldt zich vooral ziek vanwege psychische klachten, stelt het jaarverslag. De klachten worden veroorzaakt door de hoge werkdruk, een effect dat door de coronacrisis nog werd versterkt. Dat bleek ook al uit de coronamonitor, een vragenlijst die vorig jaar twee keer werd afgenomen onder medewerkers.

Ondanks een concretere aanpak van de werkdruk dan in 2019, waaronder minder nadruk op het aantal publicaties bij de beoordeling van wetenschappers en facultaire plannen voor werkdrukverlaging, lijkt een verbetering op dit moment nog niet aan de orde. In de coronamonitor van dit voorjaar is de ervaren werkdruk nog hoger dan in de eerdere twee monitors.

Verzuim en meldingen

2020

2019

Ziekteverzuim totaal

3,3%

3,4%

Ziekteverzuim faculteiten

2,9%

2,8%

Ziekteverzuim diensten

4,4%

5,5%

Bedrijfsmaatschappelijk werk (medewerkers/gesprekken)

103/376

99/285

Vertrouwenspersonen (meldingen)

65

59

Ombudsman (zaken)

42

42

Studentenombudsman (zaken)

200

182

Expertteam Zorgwekkend Gedrag (meldingen)

85

72

Tentamenklachten

Het studentenwelzijn was ook een veelbesproken onderwerp in de coronacrisis. Ze kampten met eenzaamheid, studievertraging en sombere gevoelens. De cijfers in het jaarverslag stemmen net zo min vrolijk. Zo kwam bij de studentenombudsman tien procent meer klachten binnen. De meeste gingen over online tentamens, te laat nagekeken tentamens of te late reacties van examencommissies.

Het Expertteam Zorgwekkend Gedrag kreeg 85 meldingen, 13 meer dan in 2019. Die gingen onder andere over acuut suïcidale studenten, studenten die van de radar waren verdwenen en seksueel grensoverschrijdend gedrag en online wangedrag. Overigens gaan die meldingen niet alleen over studenten.

Studentenwelzijn

Op studentenwelzijn is de VU vorig jaar hard gaan inzetten, onder andere door inzet van de zogeheten studievoorschotmiddelen. Het jaarverslag vermeldt vijf nieuwe initiatieven, zoals een aparte website rondom studentenwelzijn en activiteiten bij verschillende faculteiten. Dat is dit jaar nog verder gegaan, zei Mirjam van Praag in de vergadering met de medezeggenschap over het jaarverslag. Het noodfonds is bijvoorbeeld uitgebreid, de VU doet mee aan de community-app Uni-Life en er zijn spelletjesavonden en andere activiteiten voor kleine groepen in 3D.

Met beduidend meer mogelijkheden om na de zomer sociale activiteiten en fysiek onderwijs te gaan geven op de campus zou het met het studentenwelzijn weer de goede kant op moeten gaan. De werkdruk zal een punt van aandacht blijven, want docenten die vorig jaar in allerijl overstapten op online onderwijs, zullen het na de zomer meer hybride moeten gaan aanpakken: deels op de campus, deels thuis. In het jaarverslag 2021 zullen we lezen hoe dat iedereen verging.

Lees alle artikelen over het jaarverslag 2020:

> Covid-19 kostte de VU 12 miljoen euro

> ‘Alle ventilatie en serverkoeling kostten extra energie’

> Veel te veel externen bij IT