Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
19 april 2024

Campus
& Cultuur

‘Het online onderwijs kan echt beter’

Kata Rakić gaat zich als voorzitter van de studentenraad inzetten voor duidelijkere communicatie met studenten. En voor eerstejaars die door corona moeilijker een sociaal netwerk zullen opbouwen.

Dit is de tweede keer dat je in de universitaire studentenraad zit. Ben je zo’n vergadertijger?
“Vorig jaar was ik voorzitter van de facultaire studentenraad van Sociale Wetenschappen. Het jaar daarvoor zat ik als algemeen lid in de studentenraad. Studentenvertegenwoordiging vind ik erg belangrijk. Dit jaar waren er te weinig kandidaten voor de studentenraad, daarom heb ik me weer opgegeven. Ik ben goed ingevoerd in hoe het onderwijs op de VU is georganiseerd. Ik ben trouwens niet de enige die het voor de tweede keer doet, er zijn nog drie anderen voor de tweede keer in de raad.”

USR
De universitaire studentenraad zet zich in voor de belangen van alle studenten aan de VU. De studentenraad overlegt geregeld met het college van bestuur en de ondernemingsraad. De raad heeft instemmings- of adviesrecht op bestuurlijke besluiten die studenten aangaan.
Zie: studentenraadvu.nl, Instagram @vu.usr, Facebook @VU.USR

We krijgen een heel ervaren studentenraad dus.
“Ja, dat komt deels door de coronacrisis, dat is waarschijnlijk de belangrijkste reden waarom zich weinig nieuwe leden hebben opgegeven. En toen hebben verschillende mensen van voorgaande jaren toegezegd om het nog een jaar te doen.”

Wordt dat appeltje-eitje voor jullie?
“Beslist niet. Er is heel veel te doen. Door corona lopen veel dingen voor studenten anders. Ze krijgen minder fysieke colleges en er zijn online tentamens. Ik merk dat veel nog onduidelijk is voor hen: kan ik volgend jaar vakken op de campus volgen? Kan ik studeren in de bibliotheek? Hoe gaat het als ik een vak niet heb gehaald? Wat als ik niet de mogelijkheid heb om thuis online college te volgen of te studeren?”

Wat kunnen jullie voor hen doen?
“We gaan ons er in elk geval voor inzetten dat de communicatie naar studenten helderder wordt. Zodat ze beter weten waar ze aan toe zijn. In het begin van de coronatijd was het logisch dat iedereen aan het zoeken was, maar die periode zijn we nu voorbij. Het wordt tijd dat studenten beter weten wat ze kunnen verwachten als ze een online werkgroep of college hebben.
“En we willen cursussen voor docenten, zodat zij zich de techniek waarmee ze werken sneller eigen maken. Ik heb meegemaakt dat een docent in een online werkgroep veertig minuten aan het zoeken was voordat het lukte om een break-outsessie in kleine groepjes voor elkaar te krijgen. Er valt nog best wat te verbeteren aan het online onderwijs.”

Moet er een standaard komen waaraan docenten zich moeten houden voor een online college of werkgroep?
“Misschien wel. De afgelopen tijd zag je dat iedereen verschillende online programma’s gebruikte; sommige werkten goed en andere minder. Bijvoorbeeld: als je colleges opneemt als videocast, moeten studenten voor het tentamen het hele college door om dat ene belangrijke zinnetje te vinden. Dat kan handiger.”

Jullie hebben ook drie internationale studenten in de raad. Gaat vanaf nu alles in het Engels?
“Onze vergaderingen doen we zoveel mogelijk in het Engels. Maar in de gezamenlijke vergadering met de ondernemingsraad en het college van bestuur is dat soms lastig. Vaak gaat het over juridische stukken die in het Nederlands zijn opgesteld. Je kunt niet van internationals vragen om daar ter plekke op te reageren. We willen daar graag een oplossing voor, een tolk bijvoorbeeld.”

Google Translate voldoet niet?
“Ik vind dat een internationale organisatie als de VU goede voorzieningen moet hebben zodat internationals net zoveel inspraak kunnen hebben als Nederlandstalige studenten en medewerkers. Ik denk niet dat je dat redt met Google Translate.”

Doen jullie ook nog iets voor eerstejaars?
“Voor de nieuwe lichting zal het begin van hun studententijd heel anders zijn dan gebruikelijk. Het zal moeilijker voor ze zijn om anderen te leren kennen. Wij willen dat daar aandacht voor is vanuit de VU. Ook willen we studieverenigingen stimuleren en helpen om dingen te organiseren voor de eerstejaars, zoals online borrels of pubquizzen. Het is heel belangrijk dat eerstejaars het gevoel krijgen dat ze erbij horen.”