Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
21 mei 2024

Campus
& Cultuur

Duizenden VU-studenten tekenen petitie voor online tentamens

Read in English

Bijna tweeëneenhalf duizend Nederlandse en internationale studenten aan de VU tekenden een petitie waarin ze vragen om thuis de examens te mogen afleggen.

“Ik voel me niet veilig om in een kamer met meer dan 200 studenten examen te doen als de COVID-gevallen zo hoog oplopen”, zegt tweedejaarsstudent Politicologie Erik Sjoers, initiatiefnemer van de petitie.

De petitie volgt op een mislukte poging van een andere VU-student om de examencommissie te vragen de examens thuis te mogen afleggen. “Het antwoord op die e-mail was negatief, daarom ben ik met de petitie verder gegaan”, zegt Sjoers. “Er is mij verteld dat de VU een community is, ik wil kijken wat we als community onder deze omstandigheden kunnen doen.”

Een statement maken

Meer dan zeshonderd studenten tekenden de petitie binnen het eerste uur nadat deze online ging, het aantal loopt momenteel tegen de tweeëneenhalfduizend. “Als deze petitie niet serieus wordt genomen door de examencommissie van de VU, overweeg ik misschien om niet op de examens te verschijnen”, stelt Sjoers. “Als alle studenten die de petitie hebben ondertekend dezelfde logica volgen, maken we misschien een statement met onze afwezigheid in de examenzaal.”

‘We moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen in deze vreemde tijden: ik hoop dat de VU dat ook wil doen’

De zorgen onder studenten nemen toe door een recente uitbraak die begin november plaatsvond na een Halloweenfeest op de tandheelkundefaculteit Acta. Vorige week gaven psychologiestudenten het beleid van hun faculteit, met het ‘aanwezigheidsvereiste’, de schuld voor het verschijnen op colleges ondanks dat ze besmet waren. “We vinden het niet redelijk en verstandig om alle studenten te dwingen fysiek bij elkaar te komen om een ​​examen af ​​te leggen”, zegt Sjoers.

Ook nog eens slecht getimed

Een andere reden voor het verzoek is de timing van de examens, kort voor Kerstmis. Hierdoor zullen veel internationale studenten niet op tijd thuis zijn voor de vakantie. “Ik ben erg gefrustreerd dat ik vanwege de fysieke examens geen vliegtuig naar huis kan nemen om kerst door te brengen met mijn familie”, zegt een derdejaars student antropologie uit Tunesië.

“Het online kunnen afleggen van de examens biedt internationale studenten de mogelijkheid om eerder naar huis te reizen”, zegt Sjoers. “We moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen in deze vreemde tijden: ik hoop dat de VU dat ook wil doen.”

‘Een prachtig signaal’

De VU zegt hard te werken aan een oplossing. “Dit soort petities zijn prachtige signalen uit de studentenpopulatie”, zegt een woordvoerder. “Maar we dringen er bij iedereen op aan om wederzijds begrip te hebben voor elkaars standpunten. De zorgen van de studenten zijn terecht, maar we moeten ook rekening houden met de alsmaar groeiende werkdruk van de docenten.”

Toch hoopt de VU met een oplossing te komen die zowel aansluit bij de wensen van de studenten als de docenten, zoals een extra mogelijkheid om tentamens te doen. “Al zal het waarschijnlijk niet voor honderd procent aan de eisen van de indieners voldoen.”