NIEUWS

Campus 26 juni 2014

'Je hebt dit gevecht gewonnen'

reacties 25

Als ze dan eindelijk haar bul in handen heeft en haar promotor, Henk Scholten, zijn afsluitende toespraak houdt, kan Karima Kourtit haar tranen niet meer bedwingen.

Ze heeft zich het hele voorgaande uur, tijdens de verdediging van haar proefschrift, ferm gehouden, leek zelfs te blaken van zelfvertrouwen, zichzelf te vergeten als ze geanimeerd met haar handen stond te zwaaien tijdens het beantwoorden van een vraag. Maar als het afgelopen is, krijgen we een hint te zien van de tol, die het afgelopen anderhalf jaar van haar moet hebben geëist.

Warm applaus

Haar moeder en broers zijn niet aanwezig bij de promotie, omdat ze bang waren voor wat er gebeuren kon, vertelt Scholten. Er is geen openbare receptie na de plechtigheid, zoals gebruikelijk bij promoties. Een select gezelschap is uitgenodigd voor een sobere borrel met Marokkaanse hapjes op de vierde verdieping van het VU-hoofdgebouw.

Haar familie was niet de enige die beducht was voor toestanden bij de promotie van Kourtit. Als ik de aula binnenloop, krijg ik nauwgezette instructies hoe ik me dien te gedragen in de zaal. Uiteindelijk valt het allemaal erg mee: hoewel op sociale media en bepaalde websites het vuurtje van de controverse rond de jonge econome flink is opgestookt, is de opkomst bescheiden en gedraagt niemand zich lawaaiig of opdringerig. Als Kourtit triomfantelijk haar bul omhoog houdt en de zaal in kijkt, krijgt ze een warm applaus.

Culturele achtergrond

De leden van de oppositie zeggen steeds dat ze er niet zijn om haar het leven makkelijk te maken, suggererend dat ze pittige vragen hebben voorbereid, maar het gaat er allemaal erg warm en vriendelijk aan toe. De meeste opposanten steken haar een hart onder de riem voordat ze aan hun vraagstelling beginnen. Kourtit lijkt even van haar stuk gebracht als voormalig staatssecretaris Rick van der Ploeg, hoogleraar aan Oxford en bij de afdeling ruimtelijke economie van de VU, haar vraagt of ze de door haar geïnterviewde immigranten ook heeft ingedeeld naar afkomst, om te zien of hun respectievelijke culturele achtergrond een rol speelt bij hun ondernemersactiviteiten. Kourtit geeft breedsprakerig antwoord en Van der Ploeg concludeert dat het korte antwoord dus "nee" is.

Ook een Amerikaanse hoogleraar die haar vraagt naar de definitie van 'performance', neemt niet in één keer genoegen met haar antwoord, maar dat lijkt vooral een kwestie van meningsverschil te zijn. "Laten we deze discussie elders nog eens voortzetten", zegt de hoogleraar uiteindelijk.

Vechtersbaas

Scholten zegt dat hij Kourtit vijf jaar terug voor het eerst ontmoette, daarbij vroeg naar haar hand, die in het verband zat en het toen nogal cryptische antwoord kreeg dat ze een vechtersbaas was. Nu, vijf jaar later, begrijpt Scholten wat ze daarmee bedoelde. "Het is ongelofelijk dat je hier staat", zegt hij. "Je hebt je gevecht gewonnen."

Hij probeert te verklaren wat de controverse rond haar persoon zo hoog heeft doen oplopen. "Een jonge vrouw, die in een paar jaar al meer had gepubliceerd dan ik in mijn hele carrière", zegt hij, "ik vond dat ook niet eerlijk. Je hebt nogal wat verwarring veroorzaakt."

Stomme fout

Samen met haar leermeester, Peter Nijkamp, vloog ze de hele wereld over. Bij congressen overdonderde ze de andere aanwezigen met haar onorthodoxe aanpak. "Aan de VU maakte je een stomme fout", zegt Scholten, "door aan iedereen iPads uit de delen om zijn eigen ideale stad te ontwerpen, in een tijd waarin nog niemand een iPad had, en waarin het wifinetwerk van de VU daar nog helemaal niet op was berekend. Het mislukte natuurlijk, en ik zei tegen je dat je beter onze oude methoden kon gebruiken. Jij zei: ik ben gekomen om de oude methoden te verslaan."

Bedoelt Scholten te zeggen dat ze teveel mensen tegen de haren heeft ingestreken met haar arrogantie? Hij zegt geschokt te zijn door de opmerkingen van de Leidse statisticus Richard Gill in de Volkskrant, en door de suggesties dat haar datagegevens niet zouden kloppen. "Ik heb die data zelf gezien, ze deugen. Ik heb Gill gevraagd waarom hij er niet naar heeft gekeken. Hij zegt dat hij daar nog geen tijd voor heeft gehad."

Internationale instituten

Het lijkt erop dat de wetenschappelijke carrière van Kourtit niet is gefnuikt door alle negatieve publiciteit. Tijdens haar verdediging maakt ze opmerkingen over vervolgonderzoek, dat ze aan het voorbereiden is en Scholten zei dat ze uitnodigingen heeft van meerdere internationale instituten.

Bij de borrel zie ik ook Peter Nijkamp, die zich moest terugtrekken als Kourtits promotor, en Kees Schuyt, de voorzitter van het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit, die in NRC Handelsblad de VU bekritiseerde voor het in behandeling nemen van anonieme klachten over Kourtits proefschrift. 

Onwezenlijke sfeer

Er heerst een wat onwezenlijke sfeer, vooral als Kourtit met haar promotors en de opposanten voor de foto poseert. Alle aanwezigen kijken er naar alsof ze nog steeds niet kunnen bevatten wat er precies is gebeurd. Verdoofd door de verbijstering.

Peter Breedveld
BEELD: Peter Valckx

{ Lees de 25  reacties }

hits 23
Door Klaas van Dijk op 27 juni 2014

Peter Breedveld, zeer bedankt voor dit verslag. Gister stond een stuk in de Volkskrant en Frank van Kolfschooten schreef een verslag op zijn blog ( http://frankvankolfschooten.nl/wordpress/?p=689 ).
.
Wat eerste gedachten. Het CvB van de VU staat dus vierkant achter deze zeer omstreden promotie. Mooie woorden. In mijn optiek horen daar inhoudelijke daden bij.
.
(1): prof H. Verbon en prof. R. Gill hadden de uitdrukkelijke uitnodiging van het CvB van de VU aanvaard om in functie bij deze promotie aanwezig te zijn en om hun kritische vragen te stellen.
(2): prof. H. Verbon en prof. R. Gill kregen alle ruimte om al hun kritische vragen te stellen, zelfs als dit ten koste mocht gaan van de andere vragenstellers.
(3): journalisten en anderen kunnen prof Nijkamp, Karima Kourtit en promotor Schouten alle vragen stellen die ze willen. Alle drie zijn bovendien beschikbaar voor langere interviews.
(4): bij het proefschrift van Karima Kourtit was op het laatste moment een bijlage / addendum / inlegvel (o.i.d.) toegevoegd met daarin een inhoudelijk antwoord op alle inhoudelijke kritiekpunten van NN (bijvoorbeeld in de vorm van een 'point-to-point-letter'). Ook over deze bijlage konden vragen worden gesteld aan de promovendus.

Door @notpicnic op 27 juni 2014

Lichtelijk verbouwereerd dat de familie blijkbaar te bang zou zijn geweest om zo'n academische zitting bij te wonen. Ondanks alle felheid in de academische discussie's ben ik, zover ik kan nagaan, geen enkel dreigement tegengekomen. Heb ik iets over het hoofd gezien ?

Nog iets verbouwererender vind ik dat die angst blijkbaar is overgenomen door medewerkers van de VU ? Wat voor een "nauwgezette instructie's" ( en niet minder belangrijker van wie precies) werden er aan alle bezoekers van deze openbare verdediging schriftelijk?/?mondeling uitgereikt ?

Graag wat feedback hierover via deze comments-thread.

Door Klaas van Dijk op 27 juni 2014

Voor alle duidelijkheid: bovenstaande vier punten zijn gewoon wat losse ideeën van mijn hand voor het CvB van de VU. Bedoeld om aan alle kritikasters & co duidelijk te maken dat er op inhoudelijke gronden helemaal niets is aan te merken op het -nieuwe- proefschrift van Karima Kourtit. Een simpele remedie dus: de kritikasters & co uitnodigen en er in het openbaar mee in discussie gaan.
.
Op http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/leidse-hoogleraar-zet-anonieme-beschul… schrijft Richard Gill:
* "Dr Kourtit ignores all requests."
* "If she was interested in scientific dialogue she's had weeks and weeks to email me a couple of small spreadsheets with data and an outline of the steps of her statistical analyses."
.
Moet ik uit bovenstaand citaat de conclusie trekken dat Karima Kourtit weigert om een inhoudelijke discussie te voeren met een hoogleraar statistiek van een Nederlandse universiteit en dat Karima Kourtit weigert om te voldoen aan punt III.3 van de Gedragscode? En moet ik uit dit alles de buitengewoon sombere conclusie trekken dat het CvB van de VU dit allemaal prima vindt?
.
Gisteravond & vanochtend:
"Klaas, heb je tijd om mijn schrijven eens te bekijken?"
"Sure, no problem; wanneer moet je het commentaar terug hebben?"
"Ik heb geen deadline, dus kijk maar.(..). Parallel aan jouw controle, loopt er nog een controle in de USA. (..). Ik kan wel tegen kritiek, maar dat weet je ook wel. (...). O ja spaar me niet!"

Door Richard Gill op 28 juni 2014

Wie is de mijnheer in de achtergrond? (Sorry gewoon nieuwsgierig)

Door Richard Gill op 28 juni 2014

PS ik begreep dat het een afspraak met CvB VU is (of was), dat Nijkamp en Kourtit *alleen* via hun rector met de boze buitenwereld communiceren, "if at all".

Door Richard Gill op 28 juni 2014

PS ik begreep dat het een afspraak met CvB VU is (of was), dat Nijkamp en Kourtit *alleen* via hun rector met de boze buitenwereld communiceren, "if at all".

Door Klaas van Dijk op 28 juni 2014

Iemand (naam doet er in dit verband niet toe) die een artikel schrijft waarin op grond van nieuw onderzoek wordt betoogd dat er niets klopt van veel beweringen in http://www.repository.naturalis.nl/document/150478
.
Ik ben vaak bij promoties bij de RUG geweest en ik kan me niet herinneren dat het ooit is voorgekomen dat het CvB van de RUG had verboden dat promotor en/of promovendus niet met de buitenwereld mochten communiceren.
.
Volgens mij is het bij de RUG juist andersom. Zie bijvoorbeeld http://www.ukrant.nl/nieuws/anti-kwakzalvers en http://www.ukrant.nl/nieuws/geen-rumoer-tijdens-promotie-hoenders
.
Twee citaten: "De bestuursleden van de Vereniging tegen Kwakzalverij– vier emeriti-hoogleraren – waren gevraagd te opponeren tijdens de verdediging van het proefschrift."
.
"‘Wenst iemand uit het publiek van gedachten te wisselen?’, klinkt het bij aanvang van de promotie. Een korte, beladen stilte. Iedereen – de aula van het Academiegebouw zit propvol – weet dat dit moment cruciaal kan zijn. Rector magnificus Elmer Sterken waarschijnlijk ook en constateert razendsnel dat dat niet het geval is. De zaal lacht hard."
.
Ergo, de RUG haalt bij een omstreden proefschrift alles uit de kast om openlijk in debat te gaan met alle kritikasters. En wat doet de VU?

Door Dantes op 28 juni 2014

It is suggested that Richard Gill criticised Kourtit's data, although he hadn't had time to look at it? ("Ik heb Gill gevraagd waarom hij er niet naar heeft gekeken. Hij zegt dat hij daar nog geen tijd voor heeft gehad.") Is this correct?

Door Anonymous op 28 juni 2014

Klein detail, Peter Breedveld:

'Warm applaus'...?
Een groot aantal mensen bleef met zijn armen over elkaar zitten.

Door Richard Gill op 28 juni 2014

This is not correct. Or rather: it is somewhat misleading.

Nijkamp and I couldn't meet till July. I was v. busy all of June. So was he. Nijkamp didn't want to give me the data without meeting me in person first. OK, if there's no hurry, that suited me fine... at that time there was (as far as anyone knew) no thesis, no defence date. Nijkamp, van der Duyn Schouten, and Scholten all communicated me at various times when everything must have already been scheduled but without letting on that the thesis was already submitted, approved, defence scheduled.

I heard from a journalist two weeks before the defence that the thesis was already online and the thesis scheduled. I didn't hear this from anyone at the VU.

Scholten recenctly said that the data of one of the articles was available from public sources on internet, I could have just got it for myself.

True: but Kourtit, Nijamp or Scholten could *much* more easily have emailed me a little excel spreadsheet. I can duplicate a standard statistical analysis in ten minutes once I have the data-set. But I'm not going to spend a couple of hours hunting for it and maybe getting the wrong stuff when those guys already have it and could just send it to me with a click on the send button of their mail tool - there was apparently no hurry. They were certainly in no hurry at all to help anyone look at that data ... no hurry at all ...

Door André van Delft op 29 juni 2014

There are lies, damned lies and somewhat misleading statements.

Door Klaas van Dijk op 29 juni 2014

Op http://dare.ubvu.vu.nl/handle/1871/51286 staat een ander recent proefschrift van de VU (Mina Maftouh, New avenues in pancreatic cancer: Targeting epigenetics and metabolism, 11 juni 2014).
.
Ik ben geen medicus (en ook geen econoom), maar al na <5 minuten had ik door waar het proefschrift van Mina Maftouh in hoofdlijnen om draait. Mina Maftouh kan in één zin de essentie weergeven en ze doet niet aan bladvulling. Volgens haar CV is het proefschrift in twee jaar voltooid. Zouden Mina Maftouh en haar promotor ook alleen maar met de pers (en met anderen) mogen spreken via de rector magnificus van de VU? Mijn eerste indruk is dat het hier om een prima proefschrift gaat. Ik laat me graag door medici overtuigen dat de inhoud (grotendeels) uit onzin bestaat, want naar de inhoud heb ik niet echt gekeken.
.
Ondertussen iets beter het nieuwe proefschrift van Karima Kourtit bekeken. Vaak begrijp ik het abstract niet cq krijg ik de indruk dat het abstract bladvulling is cq nietszeggende info bevat cq niet vertelt wat de kern van de bevindingen van het hoofdstuk is, etc. (alles dus contra de abstracts in het proefschrift van Mina Maftouh). Disclaimer, ik ben geen econoom (maar ook geen medicus).
.
Volgens mij mag je de informatie in figuur 6 en figuur 7 (pagina LXV) niet op deze manier (doorgetrokken lijnen) presenteren, ik zie andere figuren zonder asbijschriften en ik zie ook figuren die er vrij gebrekkig uitzien.
.
Hoofdstuk 6 draait om een analyse van "a unique extensive micro-database" (abstract), maar de eigenaar van deze database (Mediha Sahin) wordt alleen in een voetnoot op pag CLVII bedankt voor het ter beschikking stellen ervan. Waarom geen co-auteur?
.
Volgens http://dare.ubvu.vu.nl/bitstream/handle/1871/33111/dissertation.pdf?seq… is dit proefschrift (en kennelijk ook het samenstellen van de database) tot stand gekomen met geld van NWO. Waarom staat dat niet in hoofdstuk 6?
.
Mediha Sahin geeft in haar proefschrift (laatste pagina) een handzaam overzicht van haar publicaties (* is ook geselecteerd voor het proefschrift). Zoiets staat niet in het nieuwe proefschrift van Karima Kourtit. Heeft iemand al uitgevogeld of alle verdwenen hoofdstukken uit het oude proefschrift ook staan vermeld in de lijst met publicaties van Karima in het nieuwe proefschrift?
.
Het eerste (en oudste?, pag 189 proefschrift) artikel van Karima Kourtit (
http://www.inderscience.com/info/inarticletoc.php?jcode=ijsd&year=2009&…) staat in een tijdschrift wat wordt uitgegeven door een uitgever met een logo wat erg lijkt op het logo van Nike. Kent iemand deze uitgever? Diverse andere artikelen van Karima Kourtit zijn ook gepubliceerd in tijdschriften van deze uitgever.
.
Een ander artikel in de lijst (op pag 190, Nijkamp, P., Partridge, M., Kourtit, K., and Arribas-Bel, D. (2012), The New Urban World: A Fellows’ Perspective, November RSAI Newsletter, 18-22) staat op
http://www.regionalscience.org/images/PDF/Newsletter_2012_November.pdf Titel en paginanummers kloppen niet (of gaat het om weer een ander artikel?).
.
Op pag 194 staat: Fusco, L.G., Nijkamp, P., and Kourtit, K. (eds.) (2013), Cities and Waterfront Infrastructure. Sustainability, 5 (10), Sustainability, 5 (10). Zie
http://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/cities-waterf…
.
De uitgever MDPI staat op de lijst van Jeffrey Beall ( http://scholarlyoa.com/publishers/ ) van "Potential, possible, or probable predatory scholarly open-access publishers". Zie http://scholarlyoa.com/2014/02/18/chinese-publishner-mdpi-added-to-list… voor een uitgebreide toelichting van Jeffrey Beall waarom hij heeft besloten om MDPI op deze lijst te zetten.
.
Na een beetje doorlezen van wat stukken tekst in het proefschrift van Karima Kourtit kan ik me goed vinden in visies van economen als Harrie Verbon en NN dat er erg veel herhalingen in de teksten zitten, dat er veel gebakken lucht wordt verkocht, dat het niveau niet al te hoog lijkt (maar ik ben geen econoom) en dat er flink wat uitspraken worden gedaan die niet door bronnen worden onderbouwd (cq op lucht zijn gebaseerd cq op onzin zijn bebaseerd). Ik denk dat het goed is dat meer economen kritisch naar de teksten gaan kijken.
.
.
Karima Kourtit zou ik willen adviseren om zich niet langer iets aan te trekken van het advies van de rector magnificus van de VU cq van Akademiehoogleraar Peter Nijkamp cq van haar promotor Henk Scholten om niets te zeggen cq niet te reageren.
.
Karima, je bent nu gepromoveerd tot doctor. Promovendi bij de RUG mogen alleen hun titel in ontvangst nemen als ze, in het openbaar en tijdens de promotieplechtigheid, hebben verklaard om te handelen volgens de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening. Bij jouw titel horen rechten, maar dus ook plichten. Eén van de plichten is om antwoord te geven op vragen van andere onderzoekers (artikel III.3 van de Code), m.i. geldt deze plicht ook voor vragen van journalisten als het gaat om onderzoek wat met publiek geld is uitgevoerd en onderzoek waar geen geheimhoudingsplicht op rust. Een andere plicht is dat je schade, ontstaan door fouten en/of nalatigheid moet herstellen (artikel I.10 van de Code).
.
Karima, ik denk dat je, net als je Peter Nijkamp, nu voor twee keuzes staat.
.
(1): je blijft zwijgen en je levert dus je titel in.
(2): je gaat werk maken van je nieuwe status (= dr Kourtit) en je komt dus onmiddellijk over de brug met de gevraagde onderzoeksgegevens (zie mijn advies aan Peter Nijkamp), je gaat onmiddellijk aan de slag met het herstellen van de fouten (idem) en je bent beschikbaar voor alle vragen van journalisten (etc.).
.
Ik wens je veel sterkte bij het maken van de goede keuze.

Door Richard Gill op 29 juni 2014

Alle verdwenen hoofdstukken uit de eerste proefschrift, inclusief de twee hoofdstukken die NN in zijn eerste aanklacht analyseerde, zijn opgenomen in de lijst publicaties achterin de tweede.

Ik kan geen figuur 6, 7, vinden in de buurt van bladzijde LXV can mijn exemplaar, Klaas. Kan je even controleren? Vertel ook de hoofdstuk nummer en titel en de figuur onderschriften.

Overigens is het een interessante innovatie om bladzijden te numeren met Romeinse hoofdletters I - CLXII en vervolgens (halverwege hoofdstuk 7) 172 - 196.

Over (zelf-)plagiarism: "Qu’on ne dise pas que je n’ai rien dit de nouveau: la disposition de matèries est nouvelle"

[Lest anyone is inclined to say I’ve said nothing new here: the arrangement of the materials is new.]

Pascal, Pensée 22 (1662).

Door Klaas van Dijk op 29 juni 2014

Ah, excuses het is pagina LIV (54) Onderschrift van het figuur is
"Figure 6. MAMCA results for the bottom-9 world cities – in terms of relative efficiency – from the perspective of all classes of stakeholders (with Paris as a benchmark)."

Was voor het overzicht handig geweest als Karima dit had aangegeven in haar lijst met publicaties. Bijvoorbeeld:
** (chapter x of this thesis, chapter y of my former thesis [retracted]).
* (chapter 11 of my former thesis [retracted]).

Door Klaas van Dijk op 29 juni 2014

Hoofdstuk 2 gaat over "world-wide urbanisation", over "large cities", over "global cities" en maakt gebruik van "an extensive database on many important characteristics of global cities". De tekst scannend lijkt het er op dat het gaat om de 40 steden in figuur 1 (pag XLIX = 49).
.
In deze lijst staat 1 stad in Afrika (Cairo), 1 stad in India (Mumbai) en 0 steden op Java. Wie wel eens in India is geweest, weet dat India barst van de steden met een inwoneraantal van steden als Kopenhagen, Brussel, Amsterdam, Zurich (en daarboven). Java barst uit zijn voegen van de grote steden (moet iedereen toegeven die wel eens op Java heeft rondgereist, maar is ook wel zichtbaar op Google Earth). En dan heb ik het nog niets eens over steden in Nigeria en over allerlei andere steden in andere landen in Afrika ten zuiden van de Sahara.
.
Met andere woorden: gaat dit hele artikel (hoofdstuk 2) nu over eigenschappen (etc.) m.b.t. de lijst van steden in tabel 1? Prima wat mij betreft. Titel, abstract en key words suggereren dat het over alle steden over de hele wereld gaat (cq dat sprake is van een random steekproef van grote steden op de wereld)? Iemand die mij hier iets meer over kan vertellen?

Door Klaas van Dijk op 29 juni 2014

NB: de lijst van steden slaat natuurlijk op figuur 1 (en niet op tabel 1).

Door Klaas van Dijk op 29 juni 2014

NN scheef op 12 juni 2014: "Kourtit schrijft een verhaal dat kant noch wal raakt." en "in publicaties en bij presentaties was dezelfde onsamenhangende retoriek te horen als altijd". Daarom hoofdstuk 7 van het proefschrift (Conclusion and outlook) een beetje bekeken.
.
"In general, however, cities are able to produce positive externalities in the form of density and proximity advantages." (pag CLXXI = 171).
.
"Our research has offered selected examples of applied analyses of the performance conditions of urban actors and systems." (pag 171). Wie is 'our'?
Zo'n slothoofdstuk (geen aparte publicatie volgens de voetnoot op pag 170) schrijft de promovendus toch zelf? "After completion of this chapter by the author (..)" staat ook in deze voetnoot.
.
"From the above tabular overview, our viewpoints and findings on the assessment aim of our study are summarized into various challenges based on a cross-sectional review of Tables 1 and 2 in this Chapter." (pag 173) Wie is 'our'?
.
"A concise overview of our research shows a collection of broadly composed quantitative research tools for investigating different types of empirical research issues in urban systems." (pag 171) Wie is 'our'?
.
"A ‘content cloud’ [...] is not a research tool in itself, but merely a visualization method for deriving qualitative inferences. [...]. The ‘content cloud’ related to Chapter 2 is presented in Figure 1. The results in Figure 1 show that the focus here is more on the key concepts that are related to the socio-economic performance patterns of regions and cities, for example, efficiency or stakeholders." (pag 174/175).
Ik kan niet goed wijs worden uit dit figuur.
.
.
NN schreef: "(...) gebrekkige wetenschappelijke kwaliteit (...)"
.
Frank van Kolfschooten schreef "Vertrouwenscrisis bij economen na promotie Kourtit"
.
Harrie Verbon schreef "is het academische niveau van de regionale economie zo erbarmelijk slecht dat de beoefenaren zelf het niet meer door hebben?"
.
Zie verder http://www.advalvas.vu.nl/sites/default/files/dossiers/Steunbetuiging%2…

Door Richard Gill op 30 juni 2014

Pikant detail.

Conferentie ‘Promoveren en promotietrajecten’, VNSU

15 mei 2013

http://www.vsnu.nl/phdconferentie

Workshop 3

De kwaliteitsborging van de promoties en de promotietrajecten

VU-rector Frank van der Duyn Schouten en ECOS-voorzitter Peter Nijkamp (KNAW)

Sinds ‘Hora Est!’ organiseren de universiteiten het opleidingsdeel van de promotietrajecten in de al langer bestaande onderzoeksscholen en/of in de nieuwe graduate schools, vaak in samenhang met de onderzoeksmaster opleidingen. Waar vroeger een deel van de promovendi hun promotie-opleiding in het kader van een ECOS-erkende onderzoeksschool volgde bleef voor anderen de meester-gezel relatie met de promotor in een onderzoeksgroep het dominante kader. Daardoor is nu in begeleidingsstijl en organisatorisch opzicht een veelkleurig landschap ontstaan. Ten aanzien van de kwaliteitsborging van de dissertaties zijn de voorschriften van de promotiereglementen duidelijk en adequaat: promotor(en), promotiecommissie, leescommissie en College voor Promoties vormen een waarborg voor de kwaliteit. Daarnaast is de kwaliteit van de onderzoeksgroep waarin het promotieonderzoek wordt uitgevoerd transparant gemaakt door de zesjaarlijkse SEP reviews door internationale peers. Echter, hoe de kwaliteit van het gehele promotietraject wordt geborgd is minder duidelijk vastgelegd. Dienen er bijvoorbeeld eisen geformuleerd te worden voor promotoren en het ius promovendi? Of dient er zelfs in navolging van de 1e en 2e cyclus een vorm van accreditatie te worden gezocht voor de promotieopleidingen? Ervaringen van de NVAO en de KNAW (ECOS en onderzoeksmasters) dragen bij aan de discussie hierover. In 2013 wordt een nieuw SEP geschreven voor de periode 2015 – 2021; daarin zou de kwaliteitsborging van de promotietrajecten als geheel kunnen worden opgenomen. Centrale vraag in deze workshop is wat beoordeeld en extern geborgd moet worden en wie dat vervolgens gaat doen.

Door André van Delft op 30 juni 2014

Hier een verslag van die conferentie:
http://www.vsnu.nl/verslag-phd-workshop3.html
Aan het eind van de eerste video zegt VU-rector Van der Duyn Schouten:

"Hoe gaan wij om met enerzijds de overtuiging dat het promotietraject binnen de Nederlandse universiteiten kwalitatief van een hoog internationaal niveau is, en anderzijds dus daaraan niet de conclusie verbinden 'en dan moet de samenleving dat ook maar weten', dus dat je aan de andere kant ervan overtuigd bent dat je ook een stuk verantwoording dient af te leggen op een zodanige manier dat het ook door anderen wordt erkend als zijnde goed gedocumenteerd en niet alleen maar een kwestie van de slager die zijn eigen vlees keurt."

Ontroerend mooie woorden; het is natuurlijk altijd lastig om die in de praktijk te brengen.

Door Richard Gill op 30 juni 2014

I think that anyone who can utter the words "kwalitatief van een hoog internationaal niveau" shouldn't be at a university. This is manager- and PR-speak for "goed". At a pinch one might say "van internationaal niveau".

He says that we already are certain that Dutch PhD programs are "goed". Unfortunately, society doesn't take our word for it (I wonder why?). We must therefore present documentation which convinces society that it is "goed" and doesn't give the impression that we are fooling them.

Slight problem if our PhD programs aren't actually all "van hoog internationaal niveau".

This is what happens to a scientist after they have been a CEO of a big corporation for too long.

Door Klaas van Dijk op 30 juni 2014

"Je hebt dit gevecht gewonnen" is een citaat van promotor Scholten en is de kop van deze bijdrage op Ad Valvas.
.
Is het wel zo dat Karima Kourtit nu 'het gevecht' heeft gewonnen? Om welk 'gevecht' gaat het? Het geworstel om een samenhangend, coherent en inhoudelijk solide proefschrift op tafel te leggen? Het geworstel om de statistiek onder de knie te krijgen?
.
De klachten over de onregelmatigheden in diverse publicaties van Peter Nijkamp en van Karima Kourtit zijn in ieder geval nog niet van tafel. Ze staan gewoon op de website van de Universiteit van Leiden ( http://www.math.leidenuniv.nl/~gill/Onregelmatigheden190614.pdf ). En misschien zijn er, naar aanleiding van dit rapport, wel nieuwe klachten ingediend.
.
Ik moest opeens denken aan een vergelijkbare klacht tegen Marc Hauser. Daar waren destijds ook twijfels over zijn werkwijze en over onregelmatigheden in publicaties. Marc Hauser was een vooraanstaande hoogleraar psychologie aan Harvard University. Het onderzoeksrapport van de CWI van Harvard staat op http://cache.boston.com/news/pdfs/harvardreport.pdf?p1=Article_Related
.
Ook Harvard wilde dit rapport eerst geheimhouden. De Boston Globe heeft het in handen gekregen na een verzoek op grond van de "Freedom of Information Act". Iemand al eens geprobeerd om het geheime rapport van de VU op een vergelijkbare manier boven tafel te krijgen?
.
Het rapport van Harvard is erg gedetailleerd. De CWI van Harvard heeft ook onmiddellijk van alles en nog wat in beslag had genomen (computers, geluidsbanden, externe harde schijven, etc, staat allemaal netjes in het rapport).
.
Iemand enig idee of de CWI van de VU cq de Vertrouwenspersonen van de VU ook dit soort zaken in beslag hebben genomen?
.
Ik sluit af met een citaat: "What’s the first rule about John Bargh’s data? Answer: You do not talk about John Bargh’s data."

Door Dantes op 30 juni 2014

There is a subtle difference between the quality of PhD theses and the quality of PhD education. So far, people have lamented about the quality of theses, but for some reason, nobody cares about research groups like the AI section, where PhD candidates were treated as cheap labour forces, and where nobody did successfully complete a thesis over a period of 10 years. This is the biggest scam of what is usually sold as Tweefasenstructuur!

Door Klaas van Dijk op 01 juli 2014

Gisteravond op mijn gemak een half uurtje besteed om de samenvatting van het proefschrift van Karima Kourtit (Executive summary) zin voor zin door te lezen en tot me door te laten dringen. Wat bevindingen.
.
Als bioloog is het prima te volgen. Het centrale thema is competitie, een cruciaal thema in het werk van Darwin. De soort Mens is niet homogeen verspreid, de aantallen nemen toe en verspreiding en dichtheid vertonen veranderingen in de loop van de tijd. Er zijn tal van relaties tussen individuen van deze soort, tussen individuen van deze soort en individuen van andere soorten en er zijn tal relaties met de omgeving. Dichtheid en verspreiding hebben invloed op deze relaties en ook tijd is van invloed op deze relaties. Er zijn allerlei methoden om deze relaties, en de veranderingen daarin, in beeld te brengen. That's it. Het ontgaat me waarom je dit economie moet noemen.
.
Het niveau van de samenvatting is abominabel slecht. Het was een goede zet van de VU om mij niet te vragen om hier een oordeel over te geven.
.
.
Gister zat ik ook wat te neuzen in wat artikelen in het "Journal of Advancement in Engineering and Technology" ( http://scienceq.org/archive_user.php?jname=aet#.U7J5o5R_vTr ).
.
Prachtige mooie en duidelijke artikelen, bijvoorbeeld over de gevolgen van de beroerde electriciteitsvoorziening in Nigeria voor de meelindustrie ("Impact of power outage on production Industries in Nigeria: A case study of Bendel feed and flour mill industry") en over het beroerde onderwijssysteem in Nigeria ("Arresting the Decline in Academic Standards of Engineering Education in Nigerian University").
.
Het tijdschrift is een gratis online tijdschrift. De uitgever (ScienceQ) heeft meer tijdschriften in zijn portefolio. Hij is onlangs gestart met uitgeven van tijdschriften en hij wil dolgraag wat artikelen hebben om zijn tijdschriften te vullen.
.
Naar mijn bescheiden oordeel is het niveau van flink wat artikelen in deze tijdschriften van ScienceQ hoger dan het niveau van het proefschrift van Karima Kourtit.

Door Klaas van Dijk op 04 juli 2014

Peter Breedveld schreef: "Bij de borrel zie ik ook Peter Nijkamp, die zich moest terugtrekken als Kourtits promotor, en Kees Schuyt, de voorzitter van het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (,,)."
.
Ik kan me voorstellen dat de aanwezigheid van Kees Schuyt, de voorzitter van het LOWI, op het besloten promotiefeestje van Karima Kourtit en in aanwezigheid van Peter Nijkamp, niet bij iedereen in goede aarde is gevallen.
.
Er lopen namelijk nog klachten wegens schendingen van de wetenschappelijke integriteit tegen zowel Peter Nijkamp als Karima Kourtit. Deze klachten kunnen best bij het LOWI terechtkomen.
.
Welk signaal geef je af als voorzitter van het LOWI als je tijdens zo'n procedure naar een feestje gaat van één van de partijen in een conflict? Zal Kees Schuyt ook ingaan op een uitnodiging van NN om naar zijn feestje te komen?
.
Welk signaal geeft Kees Schuyt (en het LOWI) af naar anderen die klachten hebben ingediend (bij de VU en/of elders in Nederland) wegens schendingen van de wetenschappelijke integriteit cq van plan zijn om dit soort klachten in te dienen? Al deze klachten kunnen uiteindelijk bij het LOWI terecht komen.
.
Ik heb hier geen goed gevoel over. Volgens mij wringt het. Volgens mij moet je als voorzitter van het LOWI niet ingaan op dit soort verzoeken om naar een feestje te gaan van dit soort zwaar omstreden promoties, te meer daar onderdelen uit het proefschrift van de promovendus en diverse andere publicaties van de promovendus onderdeel zijn van lopende klachten wegens schendingen van de wetenschappelijke integriteit.
.
.
En hoe moet ik de aanwezigheid van Kees Schuyt op dit feestje rijmen met de vele weigeringen van Peter Nijkamp en van Karima Kourtit om ruwe onderzoeksgegevens te verstrekken aan andere wetenschapsbeoefenaren?
.
Heeft Kees Schuyt, zoals bekend een voorvechter van het strikt navolgen van de regels van de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening, hen hier tijdens het feestje flink over onderhouden? En zijn, als gevolg van deze ferme toespraak van Kees Schuyt, ondertussen al deze ruwe onderzoeksgegevens ook boven tafel?
.
Ik houd me aanbevolen voor opmerkingen dat ik het volkomen bij het verkeerde eind heb.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.