Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
13 juni 2024

Wetenschap
& Onderwijs

WOinActie: universitair personeel staat op omvallen

Minister Van Engelshoven moet er zo snel mogelijk voor zorgen dat het aantal wetenschappers en ondersteuners aan universiteiten met twintig procent wordt uitgebreid. “De nood is zeer hoog”.

Deze oproep van WOinActie aan de minister is medeondertekend door de Algemene Onderwijsbond, vakbond FNV en de medezeggenschapsraden van acht universiteiten.

Uitgeput

“Er zijn sterke signalen dat wetenschappers en ondersteunend personeel geheel uitgeput raken”, schrijven ze. Door het hybride en online onderwijs dat sinds maart 2020 wordt verzorgd, is de toch al hoge werkdruk verder opgelopen. Niet alleen docenten, maar ook roostermakers en secretariële medewerkers lopen op hun tenen. Bovendien vallen er door ziekte mensen uit, waardoor de overblijvers het nóg drukker hebben.

De 20 miljoen euro die de minister eerder beschikbaar stelde voor coronabanen in het hoger onderwijs zijn ontoereikend, staat in de brief. Volgens woordvoerder Willemien Sanders, docent bij de Universiteit Utrecht, is er veel meer nodig. “Met een paar extra studentassistenten en ondersteuners komen we er gewoon niet.”

Snel effect

Het aantal wetenschappelijke, coördinerende en secretariële aanstellingen moet met 20 procent omhoog. Als de minister het benodigde geld beschikbaar stelt, zal dat snel effect hebben, verwacht Sanders.

Maar kost het nu niet te veel tijd om zoveel nieuwe collega’s aan te nemen en in te werken? “Ik denk dat er veel kan als de nood hoog is. Mensen kunnen morgen aan het werk en dat papierwerk kan ook volgende week klaar zijn. Er zijn heel veel mensen die graag aan de slag willen in de wetenschap, dus die zijn niet moeilijk te vinden.”

Bovendien zal de crisis nog wel even aanhouden, vrezen de briefschrijvers. Het extra geld zou moeten helpen om het onderwijs nu én volgend collegejaar draaiend te houden.