Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
18 april 2024

Wetenschap
& Onderwijs

Universiteiten huiverig voor uitwisseling met het buitenland

Een paar maanden in Barcelona of Berlijn studeren: vanaf september kan het misschien weer. Maar sommige instellingen zien het somber in en halen nu al een streep door hun uitwisselingsprogramma’s. De VU laat het afhangen van de reisadviezen.

De Universiteit van Amsterdam wil niet langer wachten hoe de coronacrisis zich zal ontwikkelen en heeft de uitwisseling van studenten in het eerste semester geschrapt. Dat schept duidelijkheid, is het idee. Studenten hebben nu genoeg tijd om iets anders te kiezen.

Dat heeft Driestar hogeschool ook gedaan. Tot 1 januari draaien de lerarenopleidingen het alternatieve programma van digitale uitwisseling met onderwijsinstellingen in het buitenland.

VU: annulering bij negatief reisadvies

Het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken is leidend, schrijft de VU over de uitwisseling voor het aankomende semester. Uitwisselingen zullen twee maanden voor de start worden geannuleerd als er een negatief reisadvies voor het betreffende land geldt en als de betreffende universiteit geen online onderwijs aanbiedt. Dat betekent dat op 19 mei wordt besloten over uitwisselingen die tussen 13 en 31 juli starten, op 2 juni over uitwisselingen die tussen 1 en 15 augustus starten, op 15 juni over uitwisselingen tussen 16 en 30 augustus en op 1 juli over uitwisselingen na 30 augustus. (AV/PB)

Toch door

Andere instellingen gaan minder ver. De Universiteit Twente bijvoorbeeld vindt het prima als studenten (en opleidingen) voorbereidingen treffen voor uitwisseling in september, als ze maar rekening houden met de mogelijke beperkingen.

Ook aan de Universiteit Utrecht gaat de uitwisseling voorwaardelijk door. Het is natuurlijk nog niet zeker of studenten daadwerkelijk kunnen afreizen. Het reisadvies moet groen of geel zijn, niet oranje of rood.

Groen betekent dat er geen restricties gelden, en bij geel moeten reizigers slechts ‘waakzaam’ zijn. Vrijwel de hele wereldkaart is momenteel oranje gekleurd: reis alleen als het moet, betekent dat. Er zijn ook enkele rode landen, waarvoor alle reizen worden afgeraden.

Twee smaken

De onderwijsinstellingen hebben dus twee smaken: schrappen om duidelijkheid te bieden aan studenten en opleidingen, of niet schrappen en het risico nemen dat alle inspanningen voor niets zijn.

De meeste kiezen vooralsnog dat laatste, met eigen variaties. Codarts Hogeschool voor de Kunsten en de Christelijke Hogeschool Ede stellen de beslissing nog even uit. De TU Delft houdt de uitwisseling sowieso beperkt tot Europese Unie. Bij de Vrije Universiteit kijken ze naar de reisadviezen op 1 juni (buiten Europa) en 1 juli (binnen Europa, inclusief Turkije).

Hebben studenten er zelf iets over te zeggen? “Wij denken dat de medezeggenschap hier wel adviesrecht op zou moeten hebben, maar het is een grijs gebied”, zegt voorzitter Dahran Çoban van studentenorganisatie ISO. “Je kunt de wet ook anders uitleggen.” Dus verschilt het per instelling.

Formeel

Hoe dan ook is het een ingrijpende beslissing om de uitwisseling te schrappen. Daarom zouden bestuurders hun studenten bij die beslissing moeten betrekken, vindt Çoban, ook als dat formeel niet hoeft.

Aan de UvA protesteren studenten intussen tegen het schrappen van de uitwisseling. Waarom laten andere instellingen de uitwisseling wel doorgaan en de UvA niet, willen ze weten.