Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
14 juni 2024

Wetenschap
& Onderwijs

Meer afgestudeerde internationals willen weg uit Nederland

Na de studie hier wonen en werken? Door de coronacrisis zijn studenten van buiten Europa dat minder vaak van plan. Slechts iets meer dan de helft wil nog een verblijfsvergunning aanvragen, meldt Nuffic.

De internationaliseringsorganisatie peilde eind augustus de meningen van 608 internationale studenten die recent in Nederland zijn afgestudeerd, of die dat binnenkort zullen doen. In de enquête werd hun gevraagd naar hun plannen voor na de studie. Over het geheel genomen lijkt de crisis daar weinig aan te veranderen. Vóór de pandemie wilde nog zo’n 57 procent van de respondenten in Nederland blijven wonen en werken. Dat aandeel is maar ietsje minder geworden: 54 procent.

Gebrek aan kansen

Maar voor de groep studenten van buiten Europa ligt dat anders. Om na hun afstuderen in Nederland aan het werk te gaan, moeten zij een verblijfsvergunning aanvragen. Dat is nog maar 56 procent van hen van plan, tegen 72 procent vóór de crisis. Daarmee dreigt veel talent verloren te gaan voor Nederland. Nu de economie in het slop zit, ziet de totale groep internationals hun kansen op een baan in Nederland een stuk somberder in. Voorheen was het gebrek aan ‘carrièremogelijkheden’ voor iets meer dan een kwart van hen (28 procent) een belemmering om hier te blijven. Dat geldt nu voor 44 procent.

Techniekstudenten optimistischer

Hoewel studenten uit 86 landen de Nuffic-enquête hebben ingevuld, is de steekproef niet helemaal representatief. De meeste respondenten komen uit India (14 procent), Duitsland en Indonesië (beiden 11 procent), terwijl internationale studenten in Nederland vooral afkomstig zijn uit Duitsland, Italië en China.
Overigens zijn internationale studenten in technische studies iets optimistischer dan de rest. Zij willen vaker in Nederland blijven (60 procent) dan studenten uit andere sectoren (52 procent).