Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
13 juli 2024

Wetenschap
& Onderwijs

Kwart van alle promovendi haakt voortijdig af

Een kwart van alle promovendi in dienst van de Nederlandse universiteiten stopt ermee voordat het proefschrift is afgerond, meldt het Rathenau Instituut. Vooral in de rechtswetenschappen haken veel promovendi af.

Van de promoverende juristen maakt zo’n 40 procent het proefschrift uiteindelijk niet af. Het ene jaar zijn er meer afhakers, het andere jaar minder, maar het zijn er onder juristen twee keer zo veel als in de economie, landbouw, techniek en natuurwetenschappen. Daar stopt slechts 20 procent voortijdig.

© HOP. Bron: Rathenau. Startjaar 2011, peiljaar 2018.

Promovendi leren zelfstandig onderzoek te doen. Een promotie is de eerste stap op de academische carrièreladder, al kunnen (en willen) lang niet alle gepromoveerden door in de wetenschap.

Er werken in Nederland ruim 36 duizend mensen aan een proefschrift, van wie ongeveer de helft in dienst is van de universiteiten of academische ziekenhuizen. De rest promoveert in zijn eigen tijd of met externe financiering. Ook zijn er studenten met een beurs in plaats van een salaris.

Een aanstelling als promovendus is meestal voor vier jaar, maar over het algemeen doen promovendi zo’n vijf jaar over hun proefschrift. Gemiddeld zijn ze 33 als ze hun doctorstitel krijgen.

Het Rathenau Instituut kijkt in de nieuwe factsheet alleen naar de beschikbare cijfers en heeft niet onderzocht waarom zoveel promovendi afhaken. Ook het verschil in promotiesucces tussen Nederlandse en buitenlandse promovendi is niet zichtbaar.

Het aantal Nederlandse promovendi in dienst van de universiteiten blijft door de jaren heen ongeveer gelijk, terwijl er steeds meer buitenlandse promovendi komen. De meeste van deze internationale promovendi komen van buiten Europa.

 

© HOP. Bron: Rathenau Instituut.

Het aantal werknemer-promovendi aan de universiteiten is tussen 2005 en 2020 gestegen van 6.500 naar 9.400. Dat is overigens zonder de medische promovendi, want de umc’s hebben er geen goede data over.

Vooral in de techniek en natuurwetenschappen kwamen er meer promovendi (58 procent erbij). ‘Taal en cultuur’ groeide met slechts 2 procent.

 

© HOP. Bron: Rathenau Instituut.

Overigens bevestigt het factsheet van het Rathenau Instituut dat er voor het eerst meer vrouwen dan mannen zijn gepromoveerd, zoals het HOP begin mei meldde. Het scheelt maar zes promoties, dus het instituut spreekt van “evenveel vrouwen als mannen”.