Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
17 juli 2024

Wetenschap
& Onderwijs

Kamer neemt motie aan voor gratis coronacompensatiejaar

Door de coronacrisis lopen veel studenten vertraging op. De Tweede Kamer heeft zojuist een motie aangenomen om hen kosteloos een extra jaar te laten studeren. Maar voor juichen is het nog te vroeg.

Een jaartje langer studeren om je in coronatijd opgelopen studievertraging in te halen, zonder daarvoor te hoeven betalen: dit voorstel van GroenLinks en D66 werd vanmiddag met algemene stemmen aangenomen. Geen enkele partij stemde tegen.

Goede reden

Kunnen alle vertraagde studenten dan eindelijk opgelucht ademhalen? Niet helemaal. Want hoewel het niet gebruikelijk is, hebben ministers het recht om aangenomen moties niet uit te voeren, als zij daar goede reden toe zien.

Dat gebeurde onlangs bijvoorbeeld nog bij een motie van de ChristenUnie om de avondklok niet te laten gelden voor studenten die ’s avonds praktijkonderwijs volgen. Zo’n extra uitzondering zou de effectiviteit van de avondklok niet ten goede komen, vond minister Grapperhaus van Justitie. En praktijkonderwijs kon volgens hem best worden verschoven.

Nu is demissionair minister Van Engelshoven dus aan zet. Zij leek vorige week wel iets te zien in een tegemoetkoming voor studenten die door de coronacrisis vertraging oplopen – al benadrukte ze dat niet alle studenten meteen een heel jaar extra nodig hebben.

Administratief gedoe

Tegelijkertijd kan ze de unanieme wens van de Kamer niet zomaar naast zich neerleggen. Ze werkt samen met haar mede-onderwijsminister Arie Slob al aan een landelijk programma tegen leer- en studieachterstanden. Daar zou ze deze motie in mee kunnen nemen.

Aan de andere kant is er ook nog zoiets als de praktische uitvoerbaarheid. Want hoe stel je vast wie er precies is vertraagd? En hoe bewijs je als student dat de door jou opgelopen vertraging door de coronacrisis komt? Het zou allemaal veel administratief gedoe opleveren.

Is een generieke maatregel dan de uitkomst? Daar koos de minister eerder al voor, door alle afstudeerders in het hoger onderwijs drie maanden collegegeld terug te geven.

Ze zou de studentenbonden er erg blij mee maken: zij willen sowieso dat het kabinet álle studenten tegemoet komt met een extra studiejaar. Maar het schrappen van het collegegeld voor honderdduizenden studenten loopt enorm in de papieren. Dat geld zou de minister dan weer ergens vandaan moeten halen.

Zeer begaan

Kortom, er is nog niets in steen gebeiteld, en over enkele dagen begint het verkiezingsreces. De onderwijsministers hebben toegezegd de contouren van hun landelijk programma eind februari met de Kamer te delen.

De Tweede Kamer was vandaag overigens zeer begaan met jongeren. Ook de motie van PvdA-lijsttrekker Ploumen over een “deltaplan” voor de jeugd werd met algemene stemmen aangenomen.