Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
17 juli 2024

Studentenleven
& Maatschappij

Tekort aan studentenwoningen gaat alleen nog maar oplopen

Het tekort aan studentenwoningen is in één jaar toegenomen met 4.500, tot zo’n 26.500 studentenwoningen. Dat tekort zal nog flink toenemen, verwachten de studentenhuisvesters.

De studentenaantallen nemen sneller toe dan gedacht, blijkt uit de jongste ramingen van het ministerie. De komende acht jaar met minstens 48 duizend, staat in de nieuwe monitor die Kences, de koepel van studentenhuisvesters, jaarlijks laat maken door onderzoeksbureau ABF Research. Het almaar groeiende aantal internationale studenten is de belangrijkste verklaring, maar ook komen er steeds meer Nederlandse universitaire studenten en die wonen vaker op kamers dan hbo-studenten.

Urgent

Tot 2025 komen er netto weliswaar 18 duizend studentenwoningen bij, maar zelfs als die voorspelling uitkomt, loopt het tekort fors op. De oplossing van deze urgente woningnood moet volgens Kences-directeur Jolan de Bie vooral worden gezocht in meer studentenwoningen en een goede afstemming tussen het woningmarkt- en het onderwijsbeleid.

Studenten besteden op dit moment gemiddeld 46 procent van hun inkomen aan huur, drie procentpunt meer dan in 2019. Van de thuiswonende studenten gaat 43 procent niet op kamers omdat de huren te hoog zijn, blijkt uit de enquête die dit voorjaar werd afgenomen.

Studio’s

Opvallend is volgens Kences dat er naar verhouding steeds meer studio’s komen (een verdubbeling in 9 jaar) en minder kamers waar studenten hun voorzieningen delen. Directeur De Bie wijt dat aan de huidige huur- en subsidieregels. “Die zorgen ervoor dat het bouwen van onzelfstandige kamers financieel onaantrekkelijk is en het bouwen van studio’s juist wel.” Ze vindt dat zeer onwenselijk: voor het welzijn en sociale ontwikkeling van met name jonge studenten is het beter om hun voorzieningen te delen.