Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
21 juni 2024

Studentenleven
& Maatschappij

Eenmalige coronakorting voor studenten die instellingstarief betalen

Ook studenten die het hoge instellingstarief betalen, krijgen volgend jaar coronakorting. Maar een halvering van het collegegeld zit er voor hen niet in. Het gaat om een vast kortingsbedrag van zo’n duizend euro, meldt het ministerie.

OCW-ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob presenteerden gisteren een omvangrijk steunpakket van ruim 8,5 miljard euro voor onderwijs en onderzoek. Ze hopen door de coronacrisis gedupeerde studenten, wetenschappers en instellingen uit de brand te helpen.

Meevaller

Een veelbesproken onderdeel van dit pakket is de halvering van het collegegeld voor het komend studiejaar voor “alle” studenten. Het riep de vraag op of de financiële meevaller ook zal gelden voor internationals, en in het bijzonder voor studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Vooral voor deze laatste groep is studievertraging immers een dure grap. Zij betalen niet het wettelijke collegegeld – momenteel 2.143 euro – maar het zogeheten instellingscollegegeld. Dat is soms wel tienduizend euro duurder.

En gold de steunmaatregel ook voor Nederlandse studenten die het instellingstarief betalen, bijvoorbeeld omdat zij een tweede bachelor of master volgen?

Tegenvaller

Zij allen hoeven volgend jaar minder collegegeld betalen, laat een woordvoerder van het ministerie van OCW desgevraagd weten. “Voor hen geldt niet 50 procent korting, maar een vast bedrag gelijk aan de korting die de andere studenten krijgen bij het wettelijk collegegeld. Anders gezegd: zij krijgen een korting van ongeveer duizend euro.”

Maar wie weet schieten de universiteiten en hogescholen deze studenten zelf nog te hulp. Afgelopen zomer besloten sommige instellingen ook uit eigen beweging dat vertraagde laatstejaars van buiten de EER hun studie mochten afmaken tegen een verlaagd tarief.