Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
20 februari 2024

Zetelzoekers: ‘Weg met die Zuidas-Tesla’s op Uilenstede!’

Masterstudent Economics Ties Eigenhuis (22) is kandidaat-raadslid voor het CDA in Amstelveen.  ‘Het is raar om je niet te verdiepen in de gemeente waar je woont.’

De vader van Ties Eigenhuis (22) is predikant. Zelf studeert hij Economics. “Maar niet om straks op de Zuidas te werken”, zegt hij. “Ik ben geïnteresseerd in de wetenschap erachter, bijvoorbeeld achter klimaateconomie. Als je de speltheorie toepast op het Parijsakkoord, de internationale afspraken om onder andere de CO2-uitstoot te verkleinen, zie je dat het uiteindelijke effect van die maatregelen best klein is.”

Eigenhuis woont in Amstelveen, op Uilenstede. Hij is er niet geboren, want hij komt oorspronkelijk uit Kampen, maar hij vindt het “raar als je je niet verdiept in de gemeente waar je woont”.

Tegenwicht

“Het eerste jaar in Amstelveen was ik vooral gericht op de VU en Amsterdam”, aldus Eigenhuis, “maar geleidelijk raakte ik meer betrokken bij Amstelveen.” Zo werd hij er ook politiek actief, voor het CDA, waarvan hij lid is sinds zijn achttiende. “Ik kom uit een CDA-nest, mijn opa was een volbloed ARP’er (de Antirevolutionaire Partij is één van de voorlopers van het CDA – PB).”

Hij werd burgerraadslid, dan zit je niet in de gemeenteraad, maar vergader je namens je partij wel mee in commissies. Eigenhuis zit in de commissie Burgers & Samenleving, hij is woordvoerder Onderwijs en Sport. Nu staat hij op de vijfde plaats van de kieslijst van het Amstelveense CDA. De partij heeft nu drie zetels in de gemeenteraad, “dus er is werk aan de winkel”, zegt Eigenhuis. “Amstelveen is een liberale, rijke gemeente van welgestelde mensen, waar vooral de VVD en D66 het voor het zeggen hebben.”

Daar mag best wat tegenwicht voor komen. Het CDA mikt meer op de middeninkomens. “Zeker aan het woningaanbod zie je dat daar niet veel aandacht voor is: sociale huur en dure woningen, daartussen zit niks.”

Parkeertoerisme

Voor jonge starters is ook niks. “Ik las in de krant over een jongen van 30 met een baan die nog steeds bij zijn ouders moet wonen. Zelf heb ik ook weinig mogelijkheden in Amstelveen als ik ben afgestudeerd.”

Daar wil Eigenhuis zich dus voor gaan inzetten. Speciale aandacht heeft hij ook voor de levensomstandigheden op Uilenstede. “Ik ben geen voorstander van de groei van Schiphol. Nu al gaan er veel te veel vluchten over Uilenstede heen. Slecht voor de luchtkwaliteit en voor de veiligheid. Bovendien kun je hier de ramen blijven lappen.”

Een doorn in zijn oog is wat hij noemt het “parkeertoerisme bij Uilenstede. “Je ziet hier dure Tesla’s staan die dus echt niet van de studenten zijn die hier wonen.” Aanpakken dus, dat wildparkeren. Je Tesla zet je maar in de parkeergarage op de Zuidas.

Dit is het tiende en laatste deel van een serie over VU-studenten die zich kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen, vandaag: Zetelzoekers. Zie ook de voorlaatste Advalvas.

Zetelzoekers: ‘Raadsleden moeten te controleren zijn’

Hij mag woensdag voor het eerst stemmen en is meteen al verkiesbaar voor de gemeenteraad van Amersfoort. Thomas Mojet (18), eerstejaars politicologie en negende op de lijst van D66, wil mensen meer bij de politiek betrekken, te beginnen bij jongeren.

“Jongeren zijn minder politiek betrokken dan de meeste andere burgers. Dus zij zijn een goede graadmeter: als zij begrijpen wat je zegt, dan zeg je het goed”, vindt Mojet. Hij is zelf al sinds zijn vijftiende actief voor de jongerenbeweging van zijn partij D66.

Niet dat hij dat van huis uit meegekregen heeft. “Mijn ouders zijn niet echt heel politiek betrokken. Mijn vader opperde een keer dat ik het misschien leuk zou vinden om bij de jongerenbeweging te gaan, en dat was ook zo.”

Gevaar overdreven

D66 was de meest logische keus. “Ik vind vier dingen echt belangrijk: klimaat, onderwijs, de multiculturele samenleving en bestuurlijke vernieuwing. Dat maakt dat ik bij D66 uitkom.“ Hij wil bijvoorbeeld in Amersfoort duurzame nieuwbouw bevorderen, en hij vindt het gevaar van IS voor de samenleving enorm overdreven. “Er is toch nog niets gebeurd? Ik heb in mijn jeugd zes jaar in Maleisië gewoond en dat maakt dat ik met een heel tolerante blik naar de islam kijk. Moslims zijn ook mensen.”

Maar bovenal wil Mojet de politiek begrijpelijker maken. “Voor heel veel mensen is stemmen een zwart gat: op wie moet ik nou stemmen en waarom? Raadsleden en politici hebben eigenlijk vrij spel, want het is niet goed te controleren of ze ook doen wat ze zeggen. Dat wil ik veranderen, te beginnen bij mezelf.”

Voor of tegen

Wat Mojet voor ogen heeft is een soort raadsvolgsysteem. Als hij in de raad komt, begint hij ermee op zijn eigen Facebook Thomas voor Amersfoort. “Ik zet er bijvoorbeeld bij stemmingen op of ik voor of tegen stemde en in twee zinnen die iedereen kan begrijpen waarom. Als dat goed bevalt, dan kan de hele fractie het gaan doen, of zelfs de hele raad.”

Momenteel heeft D66 negen zetels in Amersfoort, dus de kans dat Mojet in de gemeenteraad komt is reëel. “We zijn nu de grootste partij en ik denk dat we dat weer kunnen worden. Of dat met negen zetels is, is nog de vraag.”

Hard aangepakt

Mojet verwacht dat hij zo’n twintig uur per week kwijt zal zijn aan het raadswerk. Een flinke bijbaan dus, maar hij denkt dat dat wel kan naast zijn studie. “Ik denk dat het meer een uitdaging wordt op emotioneel vlak. Bijvoorbeeld als ik een keer hard aangepakt wordt door een journalist of een ander raadslid.”

Maar dat maakt het ook juist leuk. “Ik houd van het politieke spel en van debatteren. Om ideeën te hebben en daar iets mee te doen en om iets te betekenen voor mensen. Ik wil echt iets doen.”

Dit is het negende deel van een serie over VU-studenten die zich kandidaat stellen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart: Zetelzoekers. Zie ook de voorlaatste Advalvas.

Zetelzoekers: ‘Tijdelijke camera’s tegen onveiligheid op Uilenstede’

CDA-kandidaat Clint Nieuwendijk ziet zichzelf als het aanspreekpunt voor Amstelveense jongeren.

Bachelorstudent scheikunde Clint Nieuwendijk (26) staat op de tiende plek van de kieslijst van de Amstelveense CDA en maakt zich niet veel illusies. Het CDA heeft op dit moment drie zetels in de door de VVD en D66 gedomineerde gemeente, en het moet heel gek lopen wil Nieuwendijk na de verkiezingen op 21 maart in de gemeenteraad terechtkomen.

Maar daar gaat het hem ook niet om. “Als jongere ben ik het aanspreekpunt voor studenten en andere jongeren in Amstelveen, en ik zit in het campagneteam. Dat wordt geleid door Pier Rienks, de eigenaar van de VU-boekhandel, wist je dat?”

Tijdelijke camera’s

Nieuwendijk is de data-analyst van het campagneteam. “Per week kijk ik aan de hand van de beschikbare data wat de beste aanpak is voor de verschillende wijken. In Uilenstede blijkt bijvoorbeeld een aantal onveilige situaties de gemoederen bezig te houden. Er was iets met een vieze man, en een steekpartij. Daar richten we dan onze campagne op, door te pleiten voor tijdelijke camera’s. We krijgen veel positieve reacties op dat idee.”

Andere punten zijn de afvalscheiding op Uilenstede en de parkeeroverlast van mensen die op de Zuidas werken, hun dure Lexus bij Uilenstede zetten en op de vouwfiets naar hun werk gaan om parkeerkosten te besparen.

En verder valt Clint zoals alle Amstelveens politici over het karige aanbod van betaalbare woningen voor jongeren. “Amstelveen is best populair bij jongeren die Amsterdam niet als het zaligmakende middelpunt van Nederland zien. Die moeten hier ook een plek kunnen krijgen.”

Zwarte Piet

Het mooie van het CDA vindt Nieuwendijk dat de lokale afdelingen redelijk autonoom van het landelijke CDA opereren. “Neem de Zwarte Pieten-discussie, die vooral in de grote steden speelt. Het CDA vindt dat iedereen daar zelf een standpunt over moet bepalen, afhankelijk van hoe de situatie lokaal is. In Urk zal daarom een conservatiever standpunt worden ingenomen over Zwarte Piet dan in Amsterdam. Daar bemoeit partijleider Buma zich niet mee. Dat heet binnen het CDA ‘gespreide verantwoordelijkheid’.”

Hij houdt van Amstelveen en vindt het een veelzijdige stad, waar veel te doen heeft. “Ik hou van architectuur en kom wat dat betreft ruim aan mijn trekken in Amstelveen. Over het nieuwe gebouw van het VU Sportcentrum op Uilenstede ben ik minder te spreken, maar het Amstelveense stadhart is erg mooi.”

Dit is het achtste deel van een serie over VU-studenten die zich kandidaat stellen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart: Zetelzoekers. Zie ook de voorlaatste Advalvas.

 

Zetelzoekers: ‘Sociaal beleid op christelijke grondslagen’

Het gaat goed met de ChristenUnie in Amsterdam. Voor het eerst in jaren is de partij zichtbaar in de peilingen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. “Dat komt door Don Ceder, de lijsttrekker”, zegt VU-student Gerjan van den Heuvel, die elfde is op de kieslijst van de CU Amsterdam.

De ChristenUnie durft voor het eerst te rekenen op een zetel in de Amsterdamse raad. “Misschien zelfs wel twee”, zegt Van den Heuvel. “Als het lukt, lukt het dankzij Ceder. Die heeft een enorme achterban in de Bijlmer, die hij vier jaar geleden al aanboorde in de verkiezingscampagne. Hij kreeg toen al veel voorkeursstemmen.”

Die komen volgens Van den Heuvel veelal van voormalige PvdA-stemmers. “Dat zijn vaak mensen die naar evangelische kerken gaan, de Pinkstergemeente, migrantenkerken. Ze hebben nooit eerder beseft dat je ook op een christelijke partij kunt stemmen voor een sociaal beleid. De CU is sociaal op christelijke grondslagen. En Ceder heeft veel bekendheid verworven door zich als advocaat in te zetten voor mensen met schulden die het slachtoffer zijn van malafide incassobureaus.”

Ceder is overigens VU-alumnus en een oude bekende van Advalvas.

Diversiteit

Een andere reden dat de ChristenUnie nu echt mee lijkt te doen, is de samenstelling van de kieslijst, volgens Van den Heuvel. “Er staan vijftig kandidaten op uit elke bevolkingsgroep, in elke leeftijdscategorie. Niemand in Amsterdam heeft zo’n diverse kieslijst.”

Van den Heuvel is Ceders assistent tijdens de campagne. “Ik zorg voor praktische en inhoudelijke bijstand. Ik bereid hem voor op de debatten, praat hem bij over de inhoud van de onderwerpen en zorg dat hij weet waar hij moet zijn en zo. Vanavond, bijvoorbeeld, heeft hij drie debatten op verschillende plekken. Ik zorg ervoor dat alles gesmeerd loopt.”

Komt zijn studie daarbij van pas? “Niet bij de campagne, wel bij het nadenken over beleid. Wat ik heb geleerd is dat de maakbare samenleving niet bestaat. Je moet de samenleving niet veranderen, maar de mensen. Alles wat je van bovenaf oplegt zonder de mensen te betrekken, is gedoemd te mislukken.”

Vier speerpunten van de CU vindt van den Heuvel erg belangrijk: de prostitutie, de woningmarkt, de veiligheid van minderheidsgroepen en de schuldenpositie van veel Amsterdammers.

Schulden

Wat het laatste betreft: “De CU vindt dat mensen, die niet willen betalen,hard aangepakt moeten worden. Maar wie niet kán betalen, kan niet opeens wél betalen als je er een hoog bedrag aan boete en incassokosten bovenop gooit. Daarmee raken ze alleen maar dieper in de schuld. Daarom moet de gemeente Amsterdam zorgen voor maatwerk op incassogebied.”

Natuurlijk raken mensen vaak in de schulden omdat ze niet met geld kunnen omgaan. “Jongeren kunnen bijvoorbeeld vanaf hun achttiende opeens allerlei leningen afsluiten, een duur telefoonabonnement afsluiten, zonder te beseffen hoe duur de termijnen van de aflossing zijn. Daarom vindt de CU dat mensen financiële educatie moeten krijgen.”

Over de woningmarkt wordt in Amsterdam op de verkeerde manier gediscussieerd, vindt Van den Heuvel. “Het gaat over percentages: zoveel sociale huurwoningen tegenover zoveel koopwoningen. Wij vinden dat je eerst de vraag moet stellen welke stad we willen zijn. Wat de CU betreft, moet Amsterdam een leefbare stad zijn voor iedereen. Dat betekent bijvoorbeeld dat er meer betaalbare eengezinswoningen moeten komen.”

Joodse Amsterdammers

Een leefbare stad is er ook één waar iedereen zich veilig moet voelen. “Wij hebben veel joodse Amsterdammers gesproken die zich niet veilig voelen, niet met een keppeltje over straat durven. Hier in Zuid is de gevel van het Joodse restaurant HaCarmel al drie keer vernield. We moeten dus opkomen voor de joodse gemeenschap.”

Speciale aandacht wil de CU ook voor vrouwen die uit de prostitutie willen. “Vaak kunnen ze dat niet omdat ze geen woning hebben en geen mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Daarom moet de gemeente ze bijstaan bij het volgen van een opleiding en het vinden van woonruimte.” Ook moeten ze psychisch worden bijgestaan. “Veel ex-prostituées hebben last van hetzelfde post-traumatische syndroom als soldaten in een oorlog.”

#Metoo

De CU is voor een gefaseerd ingevoerd verbod op prostitutie. “Het is toch onvoorstelbaar dat in deze tijd van #metoo nog toeristen worden gelokt met vrouwen die in lingerie achter een raam staan?” Er gaat veel leed verscholen achter de raamprostitutie, volgens Van den Heuvel. “Achter elke raamprostituee staat een man van wie we niet weten of hij haar dwingt of uitbuit, omdat veel vrouwen er niet over durven te praten. Het is in elk geval een vorm van misbruik. Ik heb eens een vrouw gesproken die haar opgroeiende zoons niet meer durft te knuffelen omdat ze hen ziet veranderen in mannen. Dat is toch verschrikkelijk?”

Zijn studie komt door het campagnewerk wel in het gedrang. “Maar het is volgende week afgelopen, dan ga ik weer extra hard aan de studie.” Of er na de verkiezingen nog een rol voor hem is weggelegd? “Ik wilde wel duo-raadslid worden, maar ik heb een baan gevonden als adviseur-onderzoeker bij een kantoor, en dat is niet te combineren met het duo-raadslidmaatschap. Misschien dat ik dingen achter de schermen ga doen.”

Dit is het zevende deel van een serie over VU-studenten die zich kandidaat stellen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart: Zetelzoekers. Zie ook de voorlaatste Advalvas.

Zetelzoekers: meer woningen en langer leven in Amstelveen

Student politicologie Lennart de Looze (22) staat op de vijfde plek op de verkiezingslijst van GroenLinks in Amstelveen, en gaat er volledig vanuit dat hij na de verkiezingen raadslid is.

“Zes zetels is een realistische verwachting”, zegt de Looze. “GroenLinks heeft er op dit moment vier en we zitten landelijk in de lift. De partij is ongelofelijk gegroeid en de enige die zich inzet voor groene duurzaamheid in een gemeente waar de politiek vooral bepaald wordt door een groot rechts blok.”

De Looze is zich bewust van de kloof die groeit tussen politici en burgers, zodra zij een zetel hebben veroverd. Opeens blijkt na de bestudering van dossiers dat de zaken toch genuanceerder en ingewikkelder liggen dan het leek tijdens de campagne, toen de kiezer gepaaid moest worden met mooie beloftes. Hij zal in die val niet trappen.

“Ik zie mezelf niet als de politicus Lennart, maar als de jongere Lennart. Ook in de gemeenteraad zal ik op de eerste plaats de jongere Lennart blijven, één van de jongeren die in Amstelveen woont.”

Goedkope woningen

Dat betekent dat hij zich zal inzetten voor meer studentenwoningen, en meer goedkope woningen voor jonge starters. “De afgelopen periode zijn er alleen dure woningen bijgebouwd. Op Uilenstede kunnen er niet meer woningen bij vanwege de strenge regels ten aanzien van woonbestemmingen in verband met Schiphol, en in de rest van de stad is het onmogelijk voor jongeren een woning te vinden. Dat moet echt veranderen.”

Wie is afgestudeerd, moet zijn woning op Uilenstede opgeven. Maar veel studenten willen graag in Amstelveen blijven wonen, weet De Looze. “Het is een rustige, groene stad dichtbij Amsterdam. Met het openbaar vervoer ben je daar zo. Dat maakt Amstelveen aantrekkelijk voor jonge afgestudeerden.”

Daarom moeten er goedkope starterswoningen bij van De Looze. En het woonplezier moet ook worden vergroot door Schiphol aan banden te leggen. “Dat kan Amstelveen niet alleen, maar daarom moet er een blok gevormd worden met alle andere gemeenten in de regio. De geluidsoverlast is vreselijk, maar TNO-onderzoek heeft daarnaast aangetoond dat bewoners onder de aanvliegroutes van Schiphol door het fijnstof één jaar korter leven.”

Idealen verwezenlijken

De campus op Uilenstede wordt ook verlevendigd, als het aan De Looze ligt. “Nu is het vaak uitgestorven. Dat cultuurcentrum Griffioen in 2019 naar de VU-campus verhuist, is vreselijk jammer. Daar moet iets anders voor in de plaats komen, een debatcentrum bijvoorbeeld, zoals Pakhuis de Zwijger, of De Balie. GroenLinks is nu bezig om via een enquête te weten te komen wat de bewoners op Uilenstede zelf graag zouden zien.”

Naast zijn studie politicologie heeft De Looze ook een vijftal minoren gevolgd: sustainability, internationaal recht, bussiness administrationdevelopment studies en  food and nutrition security. “Ik weet nog niet wat ik er mee wil gaan doen”, zegt hij. “Alle opties zijn nog open.” Maar hij ziet zichzelf niet in de eerste plaats als beroepspoliticus. “Ik ben gewoon iemand met idealen, en binnen GroenLinks hoop ik die idealen te kunnen verwezenlijken, om te beginnen in Amstelveen.”

Dit is het zesde deel van een serie over VU-studenten die zich kandidaat stellen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart: Zetelzoekers. Zie ook de voorlaatste Advalvas.

Zetelzoekers: ‘Ik zou een frisse stem zijn in de vergrijzende gemeenteraad’

Bachelorstudent politicologie Rick Poelwijk vindt de VVD te conservatief en ongenuanceerd en GroenLinks te links. Bij D66 voelt hij zich precies op zijn plaats.

“Vanwege de liberaal-progressieve ideeën maar wel met een sociaal vangnet”. Hij is nog niet zo lang lid van D66, sinds vlak voor de laatste Tweede Kamerverkiezingen, en hij staat nu al op de zesde plaats op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Diemen.

Het laatste beetje sympathie dat hij nog voor de VVD had, verdween met de beruchte open brief van Mark Rutte ‘aan alle Nederlanders’. “Kort door de bocht, met een populistische ondertoon”, vindt Poelwijk. “Ik vind de VVD ook te hardvochtig ten aanzien van vluchtelingen en uitkeringen.”

In zijn ideale Nederland draagt iedereen eigen verantwoordelijkheid en grijpt hij zijn eigen kansen, maar worden door de overheid ook de voorwaarden geschapen waarin iedereen zijn eigen potentieel ten volle kan benutten. “Daarom is onderwijs voor D66 zo belangrijk.”

Eindje lopen

Het zal erom spannen of hij een zetel in de Diemense gemeenteraad zal veroveren. D66 heeft er nu drie en hoopt op vier zetels, maar misschien worden het er wel vijf. “In dat geval zal D66 zeker een wethouder leveren, dat zal de eerste op de lijst zijn, dan zou ik als nummer zes in de raad kunnen komen”, aldus Poelwijk.

Dat zou mooi zijn, want de gemiddelde leeftijd in de Diemense gemeenteraad is nu ergens tussen de 50 en 55 jaar. “Jongeren zijn ondervertegenwoordigd, terwijl er veel studenten wonen”, zegt Poelwijk. Hij meent als vertegenwoordiger van die jongeren een “frisse stem” in de raad te kunnen zijn.

Hij was tot vorig jaar lid van de jongerenraad, die de gemeenteraad adviseert op het gebied van zaken die voor jongeren belangrijk zijn. “Bijvoorbeeld over sportgelegenheden.” Andere nijpende zaken voor jongeren zijn een goede openbaar vervoersverbinding tussen Diemen en Amsterdam. Vooral het reizen naar de VU kan volgens hem beter. “Nu moet je de metro vanaf Diemen-Zuid nemen en overstappen aan de Van de Madeweg. Dan moet je vanaf station Amsterdam-Zuid nog weer een eindje lopen naar de VU.”

Tweede Leidseplein

Maar over woningen voor jongeren heeft Poelwijk het niet, in tegenstelling tot bijna alle andere kandidaat-raadsleden die Advalvas sprak en ook het vermaak is geen probleem. “Je moet in Diemen geen tweede Leidseplein willen. Er zijn hier wat barretjes en voor de rest is het allemaal dicht in de buurt als het niet in Diemen zelf te vinden is.”

Alleen een hockeyclub, daar is volgens Poelwijk wel behoefte aan. “De hockeyclubs in de buurt van Diemen zitten allemaal vol.” D66 zet zich dus in voor een Diemense hockeyvereniging. Waar die moet komen, is dan weer een tweede. “Ik durf daar eigenlijk niets over te zeggen, want dat ligt politiek gevoelig”, aldus Poelwijk.

Duurzaamheid is een ander favoriet thema van Poelwijk. “De gemeente stimuleert wel duurzame voorzieningen als zonnepanelen, maar ik zou meer aandacht willen voor een duurzame aanbesteding voor projecten in de gemeente. En een voorziening als deelauto’s, dat zie je in Diemen nog niet. Ook voor veel studenten zou dat een uitkomst zijn.”

Dit is het vijfde deel van een serie over VU-studenten die zich kandidaat stellen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart: Zetelzoekers. Zie ook de voorlaatste Advalvas.

Zetelzoekers: ‘Studenten zijn toekomstige consumenten, daar moet je meer voor doen’

Rechtenstudent Benjamin Smalhout (26) was vier jaar geleden ook al kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen. Toen stond hij op plaats 13 van de kieslijst van de VVD in Amsterdam-Zuid, deze keer doet hij mee met de VVD in Amstelveen, op plek 12.

“De plicht roept”, zegt Smalhout monter. Dus heeft hij zich weer gemeld als kandidaat voor de VVD. Amstelveen deze keer, “een buitenpost”, zoals hij dat noemt, en op plek twaalf.

“De VVD Amstelveen heeft nu negen zetels en een wethouder, en ik heb er vertrouwen in dat de VVD deze keer twaalf zetels haalt en ik in de gemeenteraad kom”, zegt Smalhout. Zijn jonge leeftijd, denkt hij, is waarmee hij zich onderscheidt. “De overige kandidaten zijn zeer sterk, de concurrentie is stevig, maar eh, om eerlijk te zijn, zijn ze ook zeer, eh, erváren mensen.”

Frisse ideeën

De overige kandidaten zijn oud, dat bedoelt Smalhout toch? “Ervaren”, zegt hij. “Bob Smalhout, de bekende Telegraaf-columnist, was naaste familie van mij. Die heeft tot zijn 87e nog als arts gewerkt. Ik weet beter dan mensen te beoordelen op hun leeftijd.”

Als jongere meent hij tegenover al die jarenlange ervaring van de overige kandidaten “frisse ideeën” te kunnen zetten. Ervaring is goed, ervaring heb je nodig, maar een partij kan evenmin zonder frisse ideeën van jonge, frisse mensen.

Zo’n fris idee is bijvoorbeeld de renovatie van studentenwijk Uilenstede. “Er is veel werk gedaan, maar het kan beter. Veel flats zijn bijvoorbeeld nog steeds troosteloos en moeten nodig worden gerenoveerd. Nou, dat is een verkiezingsbelofte die ik wel wil doen: als ik gekozen word, zal ik me sterk maken voor de renovatie van de woontorens op Uilenstede.”

Vier jaar geleden, in Amsterdam-Zuid, was de jonge VVD’er vooral bezig met veiligheid. Dat is nog steeds één van zijn speerpunten. Andere belangrijke zaken voor hem zijn vermindering van de regeldruk, beter openbaar vervoer en verbetering van het woningaanbod voor jongeren en studenten.

Toekomstige consumenten

“Er wordt te veel bezuinigd op voorzieningen voor jongeren en studenten”, zegt hij. “Dat is niet verstandig, want het zijn wel de toekomstige consumenten, daar moet je meer voor doen.”

“Woningcorporaties zijn verplicht een percentage sociale huurwoningen toe te wijzen. Maak van deze nood een deugd en geef studenten en jonge starters bij in ieder geval een kwart van de vrijkomende sociale huurwoningen voorrang bij deze toewijzingen.”

Er hoeft van Smalhout niet eens zoveel te worden bijgebouwd voor jongeren. “Er staat hier veel kantoorruimte leeg, gebruik die om studenten te huisvesten, dat is niet meer dan logisch.”

Dit is het vierde deel van een serie over VU-studenten die zich kandidaat stellen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart: Zetelzoekers. Zie ook de laatste Advalvas.