Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
17 mei 2024

Campus
& Cultuur

Bètafaculteit stopt met omstreden tenure track

De bètafaculteit van de VU gaat stoppen met het veelbesproken tenure-tracksysteem. De faculteit start in plaats daarvan met een zogeheten career track, een tijdelijk traject dat overgaat in een vast contract na 18 maanden. 

In het voormalige tenure-tracksysteem van de faculteit – gebaseerd op het VU-brede beleid – moesten getalenteerde onderzoekers zich in vijf jaar bewijzen voordat zij een vaste aanstelling kregen. Dat betekende vaak het halen van doelen zoals het binnenhalen van beurzen of het publiceren van een bepaald aantal artikelen. Het nieuwe systeem focust zich op ‘het persoonlijke loopbaanpad van de kandidaat met de ondersteuning en begeleiding die daarvoor nodig is’, schrijft het faculteitsbestuur in een memo

Onzekerheid en stress

Het bestuur baseert zijn keuze op de aanbevelingen van de Werkgroep Tenure Track, die in haar rapport het grootste manco van tenure tracks benoemt: ‘de onzekerheid en stress door de langdurige tijdelijke aanstelling die in het huidige beleid het uitgangspunt is’. De werkgroep hield enquêtes onder tenure trackers, begeleiders en afdelingshoofden van de bètafaculteit. 
De faculteit voerde het tenure-trackbeleid pas vier jaar geleden in, met als hoofddoel om getalenteerde en internationaal georiënteerde wetenschappers binnen te halen en te behouden. Een evaluatie na drie jaar was onderdeel van dit beleid, maar door corona en de IT-crisis op de VU werd die een jaar uitgesteld. 

Diversiteit

Wetenschappers van de faculteit lijken blij te zijn met de nieuwe career track. Zo postte natuurkundige Andrea Baldi op Twitter hoe trots hij is op zijn faculteit. Volgens Baldi is de career track superieur ten opzichte van de tenure track. “We bezorgen jonge academici een hoop stress en dwingen ze tot hard werk, en dat zonder een vaste aanstelling. Ik heb zelf een tenure track doorlopen en het voelde als een vijf jaar durende proeftijd, ik vond het echt verschrikkelijk.”

Baldi noemt nog een reden waarom hij blij is met deze stap: diversiteit. “Er zullen meer onderzoekers uit gemarginaliseerde groepen een carrière in de academische wereld overwegen, omdat het risico van 15 maanden veel kleiner is. Baanonzekerheid is momenteel een van de belangrijkste redenen waarom vrouwelijke bèta-onderzoekers de academische wereld verlaten.”

Uitstekende wetenschappers

Een van de voordelen van een tenure track is dat lastige ontslagprocedures niet nodig zijn als onderzoekers niet voldoen aan bepaalde standaarden. Tegelijkertijd concludeerde de werkgroep dat de meeste mensen in het oude systeem uiteindelijk een vast contract krijgen. Daarom vinden ze dat ‘dit voordeel niet opweegt tegen de stress die tenure trackers ondervinden’. Baldi: “Dit laat zien dat wij al extreem effectief zijn in het selecteren van uitstekende wetenschappers. Het is dus niet nodig om jonge, creatieve mensen in dit verstikkende systeem te stoppen.”

Career track

De nieuwe career track is een tijdelijk contract van maximaal 18 maanden, met een beslismoment bij 15 maanden of eerder. Deze veel kortere periode moet tot minder stress en betere baanzekerheid leiden. Hoe de track er precies uit zal zien, staat niet in de memo. Volgen Baldi gaat het om een loopbaantraject waar de werkgever en de werknemer samen achter staan. “Het geeft onderzoekers duidelijkheid over wat voor mijlpalen ze moeten halen om een stap verder in hun carrière te komen. Ik zie de career track ook als iets om onderzoekers te motiveren, niet met angst voor ontslag, maar door de juiste tools te bieden voor professionele ontwikkeling.”

Onderzoekers die momenteel in een tenure track zitten, switchen naar een career track of blijven in een tenure track, afhankelijk van de omstandigheden. Zo krijgen tenure trackers die al een positieve tussentijdse beoordeling hebben gehad een vaste aanstelling. Als er tijdens de tussentijdse beoordeling twijfels waren, blijft de tenure track in werking. Meer informatie hierover staat in de memo.