29 april 2015

Decanale mijmering

Mijn decanaat nadert het einde en ook al duurt het nog enkele maanden voordat ik het stokje overdraag aan mijn opvolger, ik kan het niet nalaten in deze column, mijn laatste als decaan, alvast... lees meer
8 januari 2015

Denk negatief

De kerstvakantie is mijn favoriete vakantie. Allereerst omdat ik dan het meest toe ben aan vakantie. Ten tweede omdat ik zwelg in de kerstsfeer. Zodra Sinterklaas voorbij is, komen de kerstballen... lees meer
10 september 2014

Inspraak

Niet alleen bij de VU was het onrustig bij de opening van het academisch jaar. In Tilburg werd parallel aan de reguliere opening een alternatieve opening gehouden. Sinds enkele maanden rommelt het... lees meer
27 mei 2014

Ontspoorde studenten

Ik kom net uit een sessie met facultaire onderwijsbestuurders en wat ik daar hoor, doet mijn bloeddruk geen goed. Eigenlijk ben ik gewoon woest. We spraken over fraude, fraude door studenten. Over... lees meer
26 februari 2014

Debat

De wetenschap bestaat bij de gratie van debat en hanteert het uitgangspunt van onzekerheid. Een theorie, analyse of model is geldig tot op het moment dat deze wordt ontkracht. In de... lees meer
16 december 2013

Ik wens de VU ook zo'n make-over toe

Ik begon mijn wetenschappelijke loopbaan aan de Katholieke Universiteit Brabant, afgekort de KUB. Deze universiteit onderging op een goed moment een complete make-over. De naam werd veranderd in... lees meer