Popup-Niks-missen-2.png

tips & trucs

Promoveren hoeft niet alleen - 11 tips

Promoveren is deels een eenzaam gevecht, wordt vaak gezegd. Advalvas interviewde (ex-)promovendi en verwerkte dat tot 11 tips waarmee je de eenzaamheid de baas blijft.

Verwachtingen | Samenwerken | Netwerk | Actief | Aansluiting | Cursussen | Hulp | Afleiding | Focus | Vrij | Past het wel?

Begeleiding is cruciaal

Maak vooraf duidelijke afspraken met je begeleider(s) over wederzijdse verwachtingen, eisen aan het proefschrift en hoe vaak je elkaar spreekt. Twee begeleiders werkt vaak beter dan één, maar dan moeten ze samen natuurlijk wel op dezelfde lijn zitten. Vraag mensen die bij de betreffende hoogleraar zijn gepromoveerd vooraf naar hun ervaringen. 

Werk samen

Zoek medepromovendi op, ook al ben je niet helemaal met hetzelfde onderwerp bezig. Met een (klein) groepje samen op één kamer werken, koffie drinken en lunchen, kan stimulerend werken en je kunt ervaringen uitwisselen. Als zo’n promovendiruimte er niet is, kan je het afdelingshoofd of het faculteitsbestuur er misschien van overtuigen dat zo’n ruimte er moet komen.

Organiseer een netwerk

Binnen de afdeling ben je misschien de enige die met een bepaald onderwerp bezig is, maar wereldwijd vast niet. Zoek via internet ‘vakgenoten’ om een netwerkje op te zetten. Wellicht kan je dan ook nu en dan naar een congres of seminar ergens ter wereld waar je je kennis kunt delen en vermenigvuldigen. 

Wees actief

Op best veel afdelingen en faculteiten zijn met enige regelmaat activiteiten voor promovendi. Zeker als er een graduate school is. Dat varieert van introductiebijeenkomsten, borrels tot inhoudelijke besprekingen. Daar kan je natuurlijk ook je eigen punten inbrengen. 

Sluit je aan

Sinds een paar maanden is de PhD Gatherings Associaton actief. Die organiseert activiteiten voor promovendi, maar geven ook advies bij problemen. Voorheen organiseerde ook ProVU nu en dan bijeenkomsten. Nu is het alleen nog een fractie in de ondernemingsraad. Maar wellicht kunnen ook zij je met raad en daad bijstaan. En bij voldoende interesse, en actieve inzet, valt er wellicht meer te organiseren. Ook bij sommige gruadate schools bestaan min of meer actieve overleggen van promovendi. 

Studeer ook

Tegenwoordig moet je als promovendus aan de VU dertig studiepunten halen. Zie dat niet als een verplichting, maar als een mogelijkheid. Promoveren is ook een investering in jezelf, waarbij niet alleen het eindresultaat, het proefschrift, telt. Dus zoek cursussen waar je echt iets van opsteekt. En het is een mooie gelegenheid andere promovendi te ontmoeten. 

Blijf niet mokken

Mocht je toch tegen problemen oplopen waar je niet uitkomt, bijvoorbeeld met je begeleider, zijn er altijd nog anderen bij wie je terecht kunt. Sommige faculteiten hebben een vertrouwenspersoon voor promovendi en als het echt ingewikkeld is, zijn er vertrouwenspersonen en ombudsmannen voor het personeel, waar jij naar toe kunt stappen. 

Zoek afleiding

Bij elk onderzoek loop je wel eens tegen een probleem op waar je niet één, twee, drie uitkomt. Soms helpt het om dan even iets anders te gaan doen, zodat je er later weer met een frisse blik tegenaan kijkt. Veel promovendi met een (kleine) onderwijstaak vinden die combinatie prettig. 

Schrijf geen meesterwerk

Promoveren is ook maar een proeve van bekwaamheid. Een bewijs dat je zelfstandig onderzoek kunt doen. Beperk daarom je onderzoeksvraag. Vaak werkt een aantal artikelen schrijven beter dan dat ene grote boek. Hou in je achterhoofd dat dat later nog wel komt. 

Denk om je uren

Net als de meeste wetenschappers werken veel promovendi (veel) uren over. Dat gevaar dreigt zeker bij een parttime aanstelling. Hou dus je uren in de gaten en maak er afspraken over met je begeleiders, zoals wat je wel en niet doet onder werktijd, zodat je niet elk weekend thuis nog de vakliteratuur moet doornemen. En op een vrije dag mag je ook best vrij zijn, ook al ben een briljante wetenschapper in spé. Er is meer in het leven dan promoveren alleen.

Bezint eer gij begint

Soms in je eentje nadenken, cijferen en schrijven is inherent aan de wetenschap. Als je echt niet van alleen werken houdt, moet je je serieus afvragen of promoveren wel iets voor jou is.

Lees ook het hele artikel in Advalvas.

Dirk de Hoog

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.