Opinies

14 juni 2017

In alle vrijheid schenden we onze privacy

Zonder privacy geen vrijheid betoogde Bart Jacobs in Trouw. Dat is onjuist, vindt Peter Olsthoorn.

15 mei 2017

Studenten, pik het niet langer

Nog meer bezuinigen op het onderwijs, dat kan echt niet meer. 'Studenten, laat van je horen', aldus Esther Baar.

4 mei 2017

'Besluitvaardigheid van universiteit is ineengestort'

De bestuurders van UvA en VU hadden zich in hun besluit over de bètaverhuizingen niet moeten voegen naar de luimen van de ondernemings- en studentenraden, vindt Walter Hoogland, emeritus hoogleraar...

25 april 2017

Nederland moet minder geld in promovendi stoppen

Een jonge wetenschapper heeft nauwelijks nog kans op een beurs. Meer geld in promovendi stoppen lost niets op, vindt Hans Van Eyghen.

4 april 2017

Nascheiding plastic beter voor milieu en portemonnee

Het levert veel voordelen op als het huisvuil pas in de afvalcentrale wordt ontdaan van bruikbare materialen, vindt Raymond Gradus.

21 maart 2017

De vervuiler betaalt? Niet in het strafrecht!

Het wetsvoorstel voor de invoering van de eigen bijdrage voor veroordeelden aan de kosten van het strafproces en de slachtofferzorg, mag niet worden aangenomen, vindt Sonja Meijer.

8 maart 2017

De or is niet machteloos

Veel dingen kunnen beter aan de VU, maar er zijn ook genoeg lichtpunten waar de or terecht trots op kan zijn, vindt or-lid Hans van Eyghen.

7 maart 2017

Deeltijdwerk voor vrouwen is geen ‘keuze’

Anders praten over werk en zorg helpt de emancipatie vooruit, vindt Claartje Vinkenburg.

22 februari 2017

Langer vaderschapsverlof is goed voor iedereen

Nederlandse vaders komen er bekaaid af met twee dagen kraamverlof. Het is hoog tijd voor uitbreiding, vindt Ton Coenen.

7 februari 2017

Toezicht op onderwijs moet minder bedrijfsmatig

De school is geen bedrijf, maar een waardegemeenschap. En de raad van  toezicht moet die gedeelde waarden bewaken, vindt Hans Boutellier. 

Pagina's