Opinies

7 augustus 2012

Zonder geld stikt de wiskunde

Ronald Meester over investeren in wiskunde

6 juni 2012

Verlangen naar doelmatigheid kan gevaarlijk zijn

Anders Schinkel over de reorganisatie 

8 mei 2012

Dekoloniseer de VU. We zijn geen koekjesfabriek

Verontuste VU-ers over de reorganisatie

8 mei 2012

Bewegingswetenschappen moet zelfstandige faculteit blijven

Bewegingswetenschappers tegen fusieplannen 

25 april 2012

De fusieplannen van de VU zijn haastig en ondoordacht

ProVu over faculteitenfusies 

18 april 2012

Geef snelle studenten collegegeld terug

Redacteur Dirk de Hoog over collegeld

3 april 2012

Godgeleerdheid is óók heel nuttig

Wim Janse over bedreigde deeltijdstudies 

18 augustus 2012

Flexwerken leidt vooral tot thuiswerken

Wolfgang Wagner over de invoering van flexwerkplekken 

22 februari 2012

Studeer niet nominaal, maar maximaal

Amanda Jager vindt ontplooiing belangrijker dan studiepunten

19 oktober 2011

Wetenschappers zitten klem tussen universiteit en NWO

Hans Radder over het NWO-beleid

Pagina's