Opinies

12 juli 2013

Niet-inenten is verzet tegen moderne wereld

De discussie over het niet inenten van kinderen laait weer op door de mazelenepidemie. Theoloog Maarten Wisse laat zien dat niet-vaccineren geen kwestie is van theologische reflectie, maar een...

20 juni 2013

Wij willen graag bespioneerd worden

Het onthullende van Prism is niet dat we worden bekeken, maar dat we graag bekeken willen worden. Marc Schuilenburg, docent strafrecht en criminologie, vindt het dan ook moeilijk de plotselinge...

11 juni 2013

Filosofenmanifest: Op weg naar een echt vrije universiteit

Met dit manifest mengen de filosofen zich in de discussie over de staat waarin de VU verkeert.

21 mei 2013

‘Wetenschapper moet beter nadenken over onderzoeksvraag’

Negatieve onderzoeksresultaten blijven vaak ongepubliceerd. Bert Klandermans, hoogleraar toegepaste sociale psychologie, is niet bang dat het fraude in de hand werkt, zoals elders op deze site...

14 mei 2013

De wetenschap gaat kapot aan de beroepsdecaan

Psycholoog Roelofsma vindt het tijd voor terugkeer naar het traditionele systeem, waarbij hoogleraren om de beurt een poos decaan zijn.

22 april 2013

Het VU-stigma

VU-student Maurice Hameleers is bang voor het Inholland-stigma: VU, is dat niet die universiteit waar het altijd zo’n verschrikkelijke chaos was?

8 april 2013

VU-problemen spelen op alle universiteiten

De huidige bestuurscrisis is niet exemplarisch voor de VU, vinden de verontruste VU'ers. De volkomen uit de hand gelopen vermarkting van het academisch onderwijs en onderzoek speelt alle...

5 april 2013

Crisis VU niet te wijten aan bestuur, maar aan politiek en samenleving

De crisis aan de VU is een direct gevolg van politieke keuzes: dat we weinig geld voor hoger onderwijs overhebben bijvoorbeeld.

26 maart 2013

Sluit de verzorgingshuizen

Henk Nies, bijzonder hoogleraar Organisatie en beleid van zorg, vindt dat verzorgingshuizen hun langste tijd gehad hebben.

18 maart 2013

Schrap de termen allochtoon en autochtoon

De Nederlandse overheid overweegt het begrippenduo autochtoon en allochtoon in overheidsteksten af te schaffen. Goed plan, vindt antropoloog Ton Salman.

Pagina's