Opinion

Geef studenten snel meer ruimte: er kan meer

Studenten raken financieel en mentaal uitgeput. VU-bestuurder Mirjam van Praag en UvA-bestuurder Geert ten Dam roepen op snel meer ruimte aan jongeren te geven.

 

Solidariteit vraagt om een coronabelasting

Dat de coronacrisis duidelijke winnaars en verliezers kent, weet iedereen. Maar niemand komt met een oplossing, en daarom doet filosoof Kees Vuyk dat wel: de coronabelasting.

Een vaccinatiebewijs is wél nuttig

De invoer van een inentingsbewijs tegen corona leidt niet tot tweedeling in de maatschappij, maar kan er juist voor zorgen dat het sociale leven en de economie weer eerder op gang komen, betoogt Mathijs Bergman.

Na de toeslagenaffaire komt de Omgevingswet, de burger is de dupe

De nieuwe Omgevingswet die ruimtelijke ordening, onteigening, klimaat en natuur regelt, zet burgers buitenspel. Rob Wertheim hoopt op uitstel en herbezinning door een nieuw kabinet.

Inentingsbewijs tegen corona is onnodig en ongrondwettig

Een vaccinatiebewijs als toegangsbiljet tot ruimtes en activiteiten zorgt voor een onnodige tweedeling in de maatschappij. Met een vaccinatiegraad van 70 procent zijn we immers allemaal beschermd, aldus Rob van den Hoven van Genderen.

Het leeftijdscriterium bij schaarse ic-bedden is niet zo eerlijk als het lijkt

Het zogeheten 'fair innings'-argument gaat er ten onrechte vanuit dat een oudere altijd meer kansen in het leven heeft gehad dan een jongere, zegt Hafez Ismaili M’hamdi.

Behoud het Engels als versterking van het hoger onderwijs

Het terugdraaien van Engelstalig onderwijs is een teken aan de wand. De overheid miskent daarmee de waarde van het hoger onderwijs voor de kenniseconomie, betoogt Andries de Grip.

Arts legt dementerenden niet ‘het zwijgen op’

De suggestie wordt gewekt dat artsen de koffie-euthanasiezaak aan zouden grijpen om ook bij levenslustige dementerenden met een wilsverklaring tot euthanasie over te gaan. Dat is geenszins het geval. De arts blijft euthanasie altijd toetsen aan de wet, aldus strafrechtstudent Blanca de Louw.

Suggesties voor een sociaal veiligere universiteit

Waarom zijn collega's vaak bang om sociale onveiligheid op het werk aan te kaarten? En hoe kunnen we de barrières slechten? Paola Gori Giorgi analyseert en doet suggesties. Mogelijk kunnen OR-leden een rol spelen.

Pak misbruik en discriminatie aan, maar behoud artikel 23

Gooi het kind niet met het badwater weg. Grijp in bij overtredingen, maar behoud artikel 23, betoogt Wim de Jong.

Popup-Niks-missen-2.png