Opinion

Frame van goede ‘vrije Westen’ maakt wereld echt niet veiliger

Het conflict in Oekraïne neerzetten als strijd van het democratische goed tegen het autocratische kwaad is hypocriet en gooit olie op het vuur, stelt VU-hoogleraar Bastiaan van Apeldoorn.

Elke opleiding moet aandacht besteden aan duurzaamheid

Als het aan Jelske van der Burg ligt, worden duurzaamheidsvakken zo snel mogelijk onderdeel van elke opleiding aan de VU – of het nu gaat om informatica, tandheelkunde of sociale wetenschappen.

Met de meeste interlandelijk geadopteerden gaat het goed

Het debat over interlandelijke adoptie is weer in alle hevigheid opgelaaid. Stopzetten of doorgaan? Het wemelt van de opinies, maar wat zijn de feiten?

Red de VU democratie

De SRVU studentenbond is de grote winnaar van de studentenraadsverkiezingen. Toch maakt vice-voorzitter Pieter van Rossum zich grote zorgen – en dat zou jij ook moeten doen.

Klokkenluiders krijgen in Nederland te weinig steun

Wie misstanden aankaart, belandt al snel in een juridisch conflict met de werkgever. Maar daarmee is niemand echt geholpen, betogen mediators Janny Dierx en VU-hoogleraar Rob van Eijbergen.

Kerken, protesteer tegen misbruik van het evangelie

Bidden voor vrede is niet genoeg. De kerken moeten protesteren tegen de wijze waarop de patriarch van Moskou het evangelie misbruikt om de inval in Oekraïne te legitimeren, vinden VU-theologen Katja Tolstoj en Mirjam van Veen.

Geef laagbetaalde zzp’ers niet de schuld van oplopende kosten in de zorg

De ouderenzorg moet het personeelstekort aanvullen met ‘dure’ externen. Maar er is reden dat zorgprofessionals zzp’er worden, schrijven Saskia Duijs en Petra Verdonk, onderzoekers van het Amsterdam UMC/VU.

Waarom een Wob-verzoek nodig was

In de nasleep van het Amnesty-rapport en het Wob-verzoek van The Rights Forum is er veel commotie en zijn er belachelijke beschuldigingen van antisemitisme gedaan. Maar wie steunden het oorspronkelijke Wob-verzoek en wat stond erin? De Nederlandse Academici en Verschillende Studentengroepen in Solidariteit met Palestina zochten het uit.

De kwestie Sahla toont de hardnekkige vlek van de veroordeling

Het is onliberaal en de rechtsstaat onwaardig om de duidelijk verbeterde ex-gedetineerde Soumaya Sahla geen tweede kans te bieden, betogen de juristen Sonja Meijer, Pauline Jacobs en Jannemieke Ouwerkerk.

De standaardman maakt nog steeds de dienst uit

De Nederlandse wetenschap loopt achter door een achterhaalde mannelijke norm, vinden VU-hoofddocent Petra Verdonk en Ineke Klinge.

Popup-Niks-missen-2.png