Opinion

De or is niet machteloos

Veel dingen kunnen beter aan de VU, maar er zijn ook genoeg lichtpunten waar de or terecht trots op kan zijn, vindt or-lid Hans van Eyghen.

Deeltijdwerk voor vrouwen is geen ‘keuze’

Anders praten over werk en zorg helpt de emancipatie vooruit, vindt Claartje Vinkenburg.

Langer vaderschapsverlof is goed voor iedereen

Nederlandse vaders komen er bekaaid af met twee dagen kraamverlof. Het is hoog tijd voor uitbreiding, vindt Ton Coenen.

Toezicht op onderwijs moet minder bedrijfsmatig

De school is geen bedrijf, maar een waardegemeenschap. En de raad van  toezicht moet die gedeelde waarden bewaken, vindt Hans Boutellier.  

Beste minister-president Mark Rutte

Student Riemke Levie vindt de brief van Mark Rutte aan Nederland niet normaal en schreef een brief terug.

Trek een tegel uit de grond voor biodiversiteit

Meer biodiversiteit willen we allemaal. Zoute landbouw helpt, maar ook op microschaal kun je daaraan bijdragen, vindt hoogleraar ecologie Hans Cornelissen.

Geef migrantenjongeren een eerlijke kans op werk

De aanpak van de werkloosheid van migrantenjongeren faalt. Wees alert op vooroordelen, dat kan hen aan een baan helpen, vindt Saskia Keuzenkamp.

Amsterdams verbod op straatintimidatie is niet levensvatbaar

De gemeente gaat niet over een verbod op straatintimidatie, vinden twee hoogleraren rechten.

Bijzonder onderwijs belemmert integratie niet

Orthodoxe scholen kunnen leerlingen de burgerschapsvorming bieden die nodig is om volwaardig te participeren in de samenleving, vindt Gerdien Bertram-Troost. 

Kuitert bestaat niet

De manier waarop theoloog Kuitert het bestaan van God wegredeneert, bevalt filosoof Jeroen de Ridder helemaal niet.

Popup-Niks-missen-2.png