Opinion

Zet uitgeverijen aan de kant en doe het zelf

Uitgeverijen hebben bij open access nog steeds te veel macht, vindt Sascha Friesike.

Nederland is economisch schijnheilig

Het wordt hoog tijd dat de overheid zorgt voor een goede moraal, vinden Jacco Wielhouwer en Eelke Wiersma.

Red het Nederlands

Behoud onze moedertaal als academisch vormende taal op universiteiten, vindt David van Overbeek.

Geheime diensten onvoldoende gecontroleerd

De Nederlandse geheime diensten krijgen te veel bevoegdheden, vindt Rob van den Hoven van Genderen.

In alle vrijheid schenden we onze privacy

Zonder privacy geen vrijheid betoogde Bart Jacobs in Trouw. Dat is onjuist, vindt Peter Olsthoorn.

Studenten, pik het niet langer

Nog meer bezuinigen op het onderwijs, dat kan echt niet meer. 'Studenten, laat van je horen', aldus Esther Baar.

'Besluitvaardigheid van universiteit is ineengestort'

De bestuurders van UvA en VU hadden zich in hun besluit over de bètaverhuizingen niet moeten voegen naar de luimen van de ondernemings- en studentenraden, vindt Walter Hoogland, emeritus hoogleraar aan de UvA.

Nederland moet minder geld in promovendi stoppen

Een jonge wetenschapper heeft nauwelijks nog kans op een beurs. Meer geld in promovendi stoppen lost niets op, vindt Hans Van Eyghen.

Nascheiding plastic beter voor milieu en portemonnee

Het levert veel voordelen op als het huisvuil pas in de afvalcentrale wordt ontdaan van bruikbare materialen, vindt Raymond Gradus.

De vervuiler betaalt? Niet in het strafrecht!

Het wetsvoorstel voor de invoering van de eigen bijdrage voor veroordeelden aan de kosten van het strafproces en de slachtofferzorg, mag niet worden aangenomen, vindt Sonja Meijer.

Popup-Niks-missen-2.png