Opinie

'Besluitvaardigheid van universiteit is ineengestort'

De bestuurders van UvA en VU hadden zich in hun besluit over de bètaverhuizingen niet moeten voegen naar de luimen van de ondernemings- en studentenraden, vindt Walter Hoogland, emeritus hoogleraar aan de UvA.

Nederland moet minder geld in promovendi stoppen

Een jonge wetenschapper heeft nauwelijks nog kans op een beurs. Meer geld in promovendi stoppen lost niets op, vindt Hans Van Eyghen.

Nascheiding plastic beter voor milieu en portemonnee

Het levert veel voordelen op als het huisvuil pas in de afvalcentrale wordt ontdaan van bruikbare materialen, vindt Raymond Gradus.

De vervuiler betaalt? Niet in het strafrecht!

Het wetsvoorstel voor de invoering van de eigen bijdrage voor veroordeelden aan de kosten van het strafproces en de slachtofferzorg, mag niet worden aangenomen, vindt Sonja Meijer.

De or is niet machteloos

Veel dingen kunnen beter aan de VU, maar er zijn ook genoeg lichtpunten waar de or terecht trots op kan zijn, vindt or-lid Hans van Eyghen.

Deeltijdwerk voor vrouwen is geen ‘keuze’

Anders praten over werk en zorg helpt de emancipatie vooruit, vindt Claartje Vinkenburg.

Langer vaderschapsverlof is goed voor iedereen

Nederlandse vaders komen er bekaaid af met twee dagen kraamverlof. Het is hoog tijd voor uitbreiding, vindt Ton Coenen.

Toezicht op onderwijs moet minder bedrijfsmatig

De school is geen bedrijf, maar een waardegemeenschap. En de raad van  toezicht moet die gedeelde waarden bewaken, vindt Hans Boutellier.  

Beste minister-president Mark Rutte

Student Riemke Levie vindt de brief van Mark Rutte aan Nederland niet normaal en schreef een brief terug.

Trek een tegel uit de grond voor biodiversiteit

Meer biodiversiteit willen we allemaal. Zoute landbouw helpt, maar ook op microschaal kun je daaraan bijdragen, vindt hoogleraar ecologie Hans Cornelissen.

Popup-Niks-missen-2.png