Opinie

Bied alle studenten ondernemerschap als vak aan

De VU zou toegespitste vakken over ondernemerschap moeten aanbieden in alle opleidingen, vindt Enno Masurel.

Gemiste kans: een VU-vlag in Haarlem

De VU laat een unieke kans liggen door niet naar Haarlem te willen gaan, vindt Bert van der Spek.

Beïnvloeding van WODC-onderzoek is niet 'onvermijdelijk'

Het gezag van het WODC, het onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid, is aan gruzelementen. En dat is onterecht, vindt emeritus hoogleraar Henk Elffers, die menig WODC-onderzoek begeleid heeft.

Zin en onzin over 'joods-christelijk' Europa

Allerlei mensen nemen het woord 'joods-christelijk' in de mond zonder goed te weten waar ze het over hebben, vindt Bert van der Spek.

De vrije wil verwerpen? Dat is voorbarig...

Dit essay werd geselecteerd uit 200 betogen van tweedejaars psychologie, in het kader van hun verplichte vak filosofie.

Leenstelsel maakt student armer dan ooit

Studenten zijn helemaal niet zo rijk als de media beweren, vindt Bob van Soolingen.

‘Studenten vragen ook om beroepsvoorbereiding’

Binnen de opleiding psychologie is kritisch leren denken juist heel belangrijk, vindt opleidingsdirecteur bachelor psychologie Gonneke Willemsen. ‘Het is een wetenschappelijke opleiding.’ 

Er staat geen B in WO

De studie psychologie gaat zich steeds meer naar de arbeidsmarkt plooien, ten koste van de wetenschap, betoogt Zoë van der Snoek.

Diversiteit gaat niet alleen om cultuur

Bij de VU draait het vooral om de culturele/religieuze diversiteit. Daarmee beperkt de universiteit zich die zo graag divers wil zijn, vindt Jorn Dormans.

Harder brullen en niet zwanger raken - is dat nu echt het carrièreadvies?

Vrouwen die hogerop willen in de universiteit moeten zich een masculiene stijl én dito levensritme aanmeten. Dat leek althans de boodschap tijdens een bijeenkomst van het VU-vrouwennetwerk. Fiza Ahmed kwam er dan ook wat katerig vandaan.

Popup-Niks-missen-2.png