Opinie

Europees leger ja, mits ingebed

Een Europees leger kan onze militaire slagkracht vergroten. Maar het moet zijn ingebed in een bredere veiligheidsaanpak, vindt Trineke Palm.

Opheffen Nederlands is een gevaarlijk precedent

De democratie op de VU wordt bedreigd door het stopzetten van de bachelor literatuur & samenleving: Nederlands. We moeten zorgen dat dit nooit meer kan gebeuren, vindt student geesteswetenschappen Daan Jansen.

Transparantieplicht donaties werkt niet en miskent grondrechten

De regering wil dat openbaar wordt wie meer dan 15.000 euro doneert aan een geloofsgemeenschap. Dat raakt de grondrechten van gelovigen.

Iemand langzaam wurgen is óók een moord

Opheffen studie Nederlands is onvoorstelbaar erg

Rechtspraak niet alleen voor de rijken

De plannen met de rechtsbijstand van minister Dekker scheppen ongelijkheid.

Hoog tijd voor politieke keurmeesters

De controle op politieke partijen is in Nederland slechter geregeld dan de inspectie van restaurantkeukens. De tijd is rijp voor een nieuwe Partijwet met onafhankelijke keurmeesters.

De Haagse droom helpt mens met beperking niet

Een inclusieve arbeidsmarkt vraagt om betrokkenheid, geduld en misschien wel inleveren van winst, vinden Wilfred Boele en Hans Bosselaar.

Nashville-verklaring verraadt haar eigen principes

De Bijbel bevat teksten van een paar duizend jaar oud. Daar moet je rekening mee houden, vindt hoogleraar contextuele Bijbelinterpretatie Peter-Ben Smit

Katowice was een zegen voor de bureaucratie

Een kleine stad toog naar de klimaatconferentie. Maar letters op papier verminderen geen emissies, aldus klimaateconoom Richard Tol.

Popup-Niks-missen-2.png