Popup-Niks-missen-2.png

OPINIE

21 februari 2022 reacties 6

Waarom een Wob-verzoek nodig was

Subtitel

In de nasleep van het Amnesty-rapport en het Wob-verzoek van The Rights Forum is er veel commotie en zijn er belachelijke beschuldigingen van antisemitisme gedaan. Maar wie steunden het oorspronkelijke Wob-verzoek en wat stond erin? De Nederlandse Academici en Verschillende Studentengroepen in Solidariteit met Palestina zochten het uit.

Op 1 februari 2022 heeft The Rights Forum in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur informatie opgevraagd bij Nederlandse universiteiten over hun banden met Israëlische universiteiten en Israël-lobbyorganisaties. Het verzoek kwam tegelijk met de publicatie van een rapport van Amnesty International dat het apartheidssysteem tegen de Palestijnen aan de kaak stelt. Dat rapport is in lijn met eerdere rapporten van Palestijnse, Israëlische en andere internationale organisaties met de eensluidende analyse dat in Israël en de bezette Palestijnse gebieden een regime van institutionele discriminatie wordt toegepast door de overheid.

Het Wob-verzoek werd ingediend namens academici en studenten die betrokken zijn bij Dutch Scholars for Palestine en studentengroepen die solidair zijn met de Palestijnen. Het leidde tot absurde beschuldigingen van antisemitisme tegen the Rights Forum, studentengroepen en anderen.

De groepen vormen een beweging van bezorgde wetenschappers en studenten. Dutch Scholars for Palestine komt voort ​​uit twee petities van mei vorig jaar. De ene petitie is door enkele honderden academici op persoonlijke titel ondertekend, de andere door Nederlandse academische instellingen. In beide petities werd bezorgdheid en woede geuit over de schending van de mensenrechten door de Israëlische regering en het Israëlische leger en de medeplichtigheid van instellingen aan deze schendingen.

Het Wob-verzoek vraagt ​​om informatie over twee soorten betrokkenheid. Ten eerste over de institutionele relaties tussen Nederlandse en Israëlische universiteiten en bedrijven en ten tweede de relatie tussen Nederlandse universiteiten en organisaties die voor Israël lobbyen.

Institutionele relaties

Niemand zou bezwaar moeten hebben tegen contacten en kritische discussies tussen individuen. Bezwaren tegen formele relaties op institutioneel niveau zijn echter gerechtvaardigd wanneer een van die instellingen betrokken is bij ernstige mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden.

Dit principe lag ten grondslag aan een Wob-verzoek over de betrokkenheid van universiteiten bij door de Chinese overheid gefinancierde programma's. De informatie die dit opleverde leidde in januari van dit jaar ertoe dat de Vrije Universiteit zijn deelname opschortte aan een onderzoeksprogramma waarbij de Chinese overheid sterk betrokken was. Bovendien werd het uit China ontvangen geld teruggestort. Andere Wob-verzoeken legden de invloed van bedrijven op academisch onderzoek bloot. De Universiteit Utrecht beëindigde in 2018 de relatie met sigarettenfabrikant Philip Morris na een Wob-verzoek over de invloed van de tabaksindustrie.

Relaties met lobbyorganisaties in Israël

De felle reacties op het tweede deel van het Wob-verzoek maken duidelijk dat verschillende Nederlandse organisaties academici en studenten met kritiek op Israël het zwijgen willen opleggen. Zij proberen dit op twee manieren te doen: door kritische discussies en debatten te dwarsbomen, of door personen die zich kritisch uitlaten over Israël te demoniseren. Als Nederlandse wetenschappers en studenten hebben we hiervan veel voorbeelden meegemaakt.

Het Wob-verzoek gaat over formele relaties van universiteiten met organisaties die de staat Israël promoten en deelnemen aan campagnes om studenten, academici en andere pleitbezorgers van Palestijnse rechten het zwijgen op te leggen en te demoniseren. Het gaat om in Nederland gevestigde Israël-lobbyorganisaties zoals het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (CIDI) en Christenen voor Israël. Het gaat ook om de Nederlandse coördinator voor de bestrijding van antisemitisme en zijn evenknie bij de Europese Commissie. Beiden hebben laten zien meer bezig te zijn met het aanvallen van kritiek op Israël en solidariteit met Palestijnen, dan met het verdedigen van joden tegen antisemitisme.

In tegenstelling tot wat de desinformatie van pro-Israël groepen zegt, gaat het Wob-verzoek niet over de relatie tussen Nederlandse universiteiten en ‘joodse’ organisaties. Talloze joodse geleerden hebben hun zorgen geuit over het beleid en de acties van de Israëlische regering en het leger en over de medeplichtigheid van Israëlische universiteiten aan mensenrechtenschendingen, bijvoorbeeld de ondertekenaars van de Verklaring van Jeruzalem over antisemitisme. Daaronder bevinden zich geleerden op het gebied van Holocaust-geschiedenis, joodse studies en Midden-Oosten studies, alsook organisaties zoals European Jews for a Just Peace, Jewish Voice for Peace en in Nederland Gate48, SIVMO en Een Ander Joods Geluid.

Behoud van academische vrijheid

Als Dutch Scholars for Palestine en als studentengroepen verwerpen we seksisme, racisme, antisemitisme, islamofobie of welke vorm dan ook van onwettige discriminatie en haatzaaiende uitlatingen: fundamentele principes die ten grondslag liggen aan academische vrijheid. Systemisch racisme en haatzaaiende uitlatingen horen niet thuis in een vrije samenleving, laat staan ​​in een veilige omgeving voor publieke discussie zoals universiteitscampussen.

Het Wob-verzoek beschermt de academische vrijheid, omdat het streeft naar transparantie over de banden van universiteiten met een gemilitariseerde apartheidsstaat, verantwoordelijk voor goed gedocumenteerde mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden. Deze formele banden zetten de academische vrijheid in Nederland onder druk en brengen de academische vrijheid van onze Palestijnse collega's, medestudenten en verdedigers van mensenrechten in gevaar.

Dit is inderdaad precies de reden waarom we het Wob-verzoek hebben ingediend: om de academische vrijheid te beschermen en vooral om te zorgen voor een veilige en kritische ruimte voor leren en onderzoek.

Nederlandse Academici en Verschillende Studentengroepen in Solidariteit met Palestina.

 

{ Lees de 6  reacties}

Door Gino de Robles op 21 februari 2022
Ter aanvulling; de IHRA-definitie is er om ‘Israël’ te beschermen en niet de Joden. Immers, niet alle Joden staan achter ‘Israël’. Antisemitisme als politiek wapen om critici en mensen die opkomen voor de onderdrukte Palestijnen monddood te maken, zodat ‘Israël’ ongestoord door kan gaan.
Door Jan van Oort op 22 februari 2022
Alle veertien Nederlandse universiteiten weigeren om mee te werken aan dit WOB-verzoek. Ze vinden delen van het verzoek om openbaarmaking van documenten antisemitisch. „Ongelijke behandeling op basis van religie of afkomst wijzen wij ten sterkste af”, schrijft de koepel Universiteiten van Nederland in een verklaring. „Het vizier richten op een specifieke groep burgers, waaronder ook medewerkers, studenten en alumni van onze universiteiten zorgt voor gevoelens van onveiligheid, van onrecht en discriminatie. Hier werken wij niet aan mee.” Al eerder stelde kamerleden Ellian (VVD) en Segers (CU) vragen aan de minister. Zij vroegen o.a.: “Vindt u dit soort Wob-verzoeken met dit intimiderende karakter en deze antisemitische connotatie toelaatbaar?”
Door Jeff op 22 februari 2022
Deze nuttige bijdrage is verhelderend, namelijk dat het WOB verzoek NIET gericht is op organisaties omdat ze te maken hebben met Jodendom of antisemitisme, maar omdat ze openlijk gelobbyd hebben om de reputatie Israël te verschonen. Het is zorgelijk dat deze organisaties proberen het debat op campus en onderzoek agenda’s te beïnvloeden. Dit is dus te vergelijken met het WOB-verzoek over invloed van het Chinees regering, waar de VU een hele andere reactie had. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vrije-universiteit-stort-chinees-geld-voor-onderzoek-naar-mensenrechten-terug~be8f5665/ Nog zorgelijker is hoe deze organisaties individuelen academici demoniseren wegens hun legitiem en goed-beargumenteerde kritiek op Israël. De brandende vraag is: waarom wordt er met twee maten gemeten?
Door Gino de Roblrs op 22 februari 2022
@Jan van Oort, deze organisaties hanteren en promoten allen de onwettige IHRA-definitie van antisemitisme, waarmee niet de Joden in bescherming worden genomen maar de terreur- en apartheidsstaat ‘Israël’. Ook de NCAB doet daar aan mee.
Door Gino de Roblrs op 22 februari 2022
@Jan van Oort, Twee van de acht schriftelijke vragen van Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Ulysse Ellian (VVD) aan de minister van J&V: Vraag 7 Bent u bereid – eventueel samen met uw collega, de Minister van OCW – Nederlandse universiteiten te laten weten dat zij de vragen van dit Wob- verzoek niet hoeven en moeten beantwoorden? Pardon? Lees ik het goed? Vragen Segers en Ellian nu werkelijk aan de minister om de wet terzijde te schuiven? Ja, er zijn ook weigeringsgronden in de Wet openbaarheid van bestuur. De vragen uit het Wob-verzoek vallen hier echter niet onder. Het is dan ook schandalig dat Kamerleden die notabene hun mond vol hebben van de rechtsstaat aan de minister vragen om de wet te negeren. Vraag 8 Bent u bereid The Rights Forum te laten weten dat zij zich moeten onthouden van het stellen van dit soort irrelevante en tegelijk intimiderende vragen over contacten met Joden? Wat denken Segers en Ellian wel niet? Dat een NGO als The Rights Forum onder het gezag staat van de minister van J&V? Hoe kunnen ze dit in vredesnaam van de minister verlangen?
Door Avi op 22 februari 2022
Als de VU en andere universiteiten die weigeren samen te werken niets te verbergen hadden dan hadden ze gewoon samengewerkt. Vanwaar deze weigering om transparant te zijn? Dit roept vragen op in dat er wel degelijk banden en relaties zijn om mensen die dapper genoeg zijn zich tegen Israel te keren worden aangepakt en er dus sprake is van censuur en totaal geen veilige omgeving. Ironisch hoe de VU aangeeft een veilige omgeving te willen terwijl ze zelf een omgeving hebben gecreerd door meerdere malen censuur toe te passen en Palestina activisten te censureren (de partij Denk stelde hier kamervragen over over waarom er censuur was op de VU). We willen transparantie over banden tussen de VU en Israel organisaties, waarom probeert de VU het continu te framen als iets wat het totaal niet is? Wat heeft de VU te verbergen??

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.