Popup-Niks-missen-2.png

OPINIE

06 december 2019 reacties 4

Traditionalisme is lege vormen in stand houden

Subtitel

De VU is geen christelijk bolwerk meer, en voor een centraal kerstfeest ontbrak allang de animo. De boosheid om het lichtjesfeest, waarmee ze nu een verscheidenheid aan tradities in ere houdt, komt dan ook een beetje laat. Aldus Miranda van Holland en Ruard Ganzevoort van de faculteit Religie en theologie.

Vorige week liepen de gemoederen hoog op na het bericht dat op 16 december een lichtjesfeest aan de VU wordt georganiseerd. Volgens sommigen had de VU het kerstfeest afgeschaft en vervangen door een multi-culti inclusief deugfestijn. Hiermee zou de Vrije Universiteit definitief haar Christelijke roots verloochenen. Het lichtjesfeest werd op een hoop gegooid met de zwarte-piet-discussie en de ‘vrolijk voorjaar-folder’ van de HEMA. Anderen dachten dat nu ook hun afdelingskerstfeest verboden zou worden. Toen een dag later de gebruikelijke uitnodiging kwam dat de kerstmarkt op de VU gewoon doorging, haalden velen opgelucht adem. Zelfs GeenStijl kopte: “Goed nieuws. Kerst op de VU gered.”

De wereld verandert en wij veranderen mee. Maar we zijn wel blij met onze wortels

Tradities zijn ons kennelijk veel waard. Ze zeggen iets over onze identiteit. Des te belangrijker om te vragen wat dan die identiteit is en hoe die telkens opnieuw wordt vormgegeven. De boosheid over het verdwenen kerstfeest kwam bijvoorbeeld een beetje laat. De VU organiseert al jaren geen centraal kerstfeest meer omdat er geen animo voor was. En mensen die daarbij dachten aan de goede woorden die de universiteitspastor dan altijd sprak, keken vreemd op toen ze hoorden dat ook die functie al jaren niet meer bestaat.

De historicus Jaroslav Pelikan schreef ooit mooi: “Traditie is het levende geloof van de doden. Traditionalisme is het dode geloof van de levenden.” Traditie is verbonden blijven met je bronnen en je wortels en je identiteit en inspiratie vinden in waar je thuis bent. Traditionalisme is lege vormen in stand houden.

De VU wil haar identiteit levend houden. De wereld verandert en wij veranderen mee. Nederland, Amsterdam, de VU zelf… het is al lang geen christelijk bolwerk meer. Maar we zijn wel blij met onze wortels. En met alle veelkleurigheid die de VU herbergt vieren we het licht. Licht van tradities als chanoeka, diwali en kerstfeest. Licht van de wetenschap. Licht voor de stad. Naast de gezelligheid van de kerstmarkt en de christelijke kerstviering die collega’s van de Protestantse Theologische Universiteit op de VU-campus organiseren.

Het lichtjesfeest wil tradities levend houden. Tappen uit oude (en andermans) vaatje. Omdat er binnen een diverse, kleurrijke gemeenschap zoals hier aan de VU behoefte is aan het oude maar ook een verlangen bestaat naar het nieuwe. En dat is precies waarom we op 16 december in het donker bijeenkomen, samen lichtjes aansteken en luisteren naar verhalen over licht.

Dus doe mee op maandag 16 december vanaf 17:00 uur en sluit aan bij een van de groepen die uit het hoofdgebouw, de medische faculteit, O2 en W&N gebouw naar het campusplein lopen. Ook niet-deugmensen zijn bijzonder welkom.

Miranda van Holland en Ruard Ganzevoort

{ Lees de 4  reacties}

Door Frederik de Jonge op 06 december 2019

De oprichters van de VU en allen -waaronder mijn familie- die altijd in de kerk gul hebben gegeven draaien zich om in hun graf. Waarom kan de VU de blijde boodschap niet blijven verkondigen en het geloof beter uitdragen ipv het moeiteloos op te geven?
De VU is een christelijke universiteit en mag daar trots op zijn!

Door Marijke van Dijk op 08 december 2019

Gelukkig is de VU geen orthodox gereformeerde universiteit gebleven maar met de tijd meegegaan op weg naar een betere wereld.

Door Nathanael Korfker op 08 december 2019

@Frederik: Als u de AdValvas ook in de afgelopen jaren in de gaten heeft gehouden, dan is Kuyper al meerdere malen in zijn graf omgedraaid. Dit jaar nog toen bekend werd dat Literatuur & Samenleving werd opgedoekt (bij monde van Floor Bal die Ab Flipse interviewde) en reeds in 2015 wist ik het blad te bestieren met precies die kop (AdValvas nr 16: Kuyper draait zich om in zijn graf).

Niet alleen schreef ik over een Kuyper die zich omdraait in zijn graf, ik heb ook aandacht besteed aan het votum ('Vo voor het VU-votum: https://www.advalvas.vu.nl/blog/vo-voor-het-vu-votum ) en in dat stuk kunt u lezen hoe het christelijke van deze universiteit zich nog wel degelijk in onze tradities weet te vestigen.

Neemt niet weg dat ik me daarvoor druk kon maken over de verandering van de grondslag (Religieus slachten van de grondslag: https://www.advalvas.vu.nl/blog/religieus-slachten-van-de-grondslag ), maar die nieuwe grondslag die dus in 2016 haar voeten in de aarde zette is er ook niet zonder slag of stoot gekomen.

U maakt zich druk over een VU die de christelijke waarden niet uitdraagt, maar waar was u dan toen die grondslag werd veranderd? Waar was de bijval in de commentaarsectie zoals u nu de aanval kiest? Zij die zonder zonde zijn, die werpen de eerste steen zou hier misschien een goede gedachte zijn voordat u reaguurt over dit nieuwe initiatief. Van Holland en Ganzevoort zetten het treffend neer: de boosheid over deze zaak komt ietwat laat.

Door Bert van Dongen op 08 december 2019

Zowel de schrijvers van dit stuk als de leiding van de VU gaan er ten onrechte vanuit dat kerst uitsluitend door christenen wordt gevierd. In werkelijkheid wordt ondanks de ontkerkelijking het kerstfeest in Nederland massaal omarmd, waarbij christenen en niet-religieuzen dat op hun eigen manier doen. Kerst vieren op de plek waar je werkt of studeert gebeurt overal.

De kritiek op wat de VU nu doet is daarom goed te begrijpen.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.