Popup-Niks-missen-2.png

OPINIE

21 november 2012

Nieuwe huurregeling doodsteek voor studerend Amsterdam

Het klinkt gek, maar het laatste waar studerend Amsterdam op dit moment op zit te wachten is huurverlaging.

Het regeerakkoord van PvdA en VVD betekent voor de studenten dat ze hard gepakt worden, niet alleen door inperking van de studiefinanciering en door het afschaffen van de gratis OV-jaarkaart, maar ook via veranderde huisvestingregelgeving zal de student wederom de sigaar zijn.
De regering wil meer ‘marktconform’ gaan verhuren. Zodoende worden de huren dan niet langer vastgesteld op basis van een puntenstelsel, zoals nu veelal het geval is, maar op basis van de WOZ-waarde van de verhuurde woning. De jaarlijkse waardevaststelling door de gemeente moet als uitgangspunt dienen voor de hoogte van de huur. De jaarlijkse huursom mag in het voorstel van het nieuwe kabinet maximaal 4,5 procent van de WOZ-waarde gaan bedragen.

Het leek goed nieuws

Gemiddeld genomen gaan de huren in Nederland daardoor omhoog. Het voorstel leek dan ook goed nieuws omdat het voorstel de doorstroming bevordert van mensen die met een (te) hoog inkomen (meer dan 43.000 euro bruto per jaar) in een sociale-huurwoning wonen.

Het voorstel blijkt voor studentenhuisvesters echter de doodsteek te zijn. De huurprijs van studentenwoningen zal door de huurprijsbeperking in veel studentensteden omlaag schieten, wat leidt tot minder huuropbrengsten voor studentenhuisvesters. Op korte termijn lijkt dit goed nieuws voor de studenten-huurders die hun huur omlaag zouden zien gaan, maar door de mindere opbrengsten zullen de eigenaren van de panden nieuwe investeringen doen heroverwegen. Ook is het waarschijnlijk dat panden die op aantrekkelijke locaties liggen op termijn worden gesloopt om meer lucratieve activiteiten mogelijk te maken.

Klap voor Uilenstede

De nabij de VU gelegen studentencampus Uilenstede is één van de grootste studentencampussen van Nederland. Uilenstede telt meer dan 3.000 studentenwoningen op nog geen kilometer afstand van de VU. De huurverlaging  zal naar verwachting er toe leiden dat het aanbod van woningen op Uilenstede met enkele luttele honderdtallen zal dalen. DUWO, het orgaan dat namens de gemeente Amstelveen de panden beheert en uitbaat, heeft al een bouwstop voor  bouwactiviteiten op Uilenstede-Oost doorgevoerd; de bouw van ruim 700 studentenwoningen is niet meer rendabel met de nieuwe kabinetsplannen. 

Brandbrief

Het - voor de komst van dit voorstel al geraamde - geschatte toekomstige tekort van meer dan 10.000 studentenwoningen in (de omgeving van) Amsterdam loopt zodoende alleen nog maar verder op. De fracties van GroenLinks en D66 in de Amstelveense gemeenteraad (Uilenstede staat op grond van de gemeente Amstelveen) hebben daarom al gevraagd om een ‘brandbrief’ te sturen naar de nieuwe regering Rutte II. Ook roepen de beide fracties op tot samenwerking in dit dossier met de gemeente Amsterdam, de hogescholen en universiteiten. Het blijft immers het probleem van al die organisaties dat de Amsterdamse student goed wordt gehuisvest.

De auteur is derdejaars Economie & Bedrijfseconomie, vice-voorzitter van de Universitaire Studentenraad en burgerraadslid bij de  gemeente Amstelveen voor D66.

Harmen van der Steenhoven

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.