Popup-Niks-missen-2.png

OPINIE

11 januari 2015 reacties 1

‘Moordpartij niet vernauwen tot aanslag op vrijheid van meningsuiting’

De aanslag op de redactie van Charlie Hebdo moet niet te snel geframed worden als een aanslag op de vrijheid van meningsuiting, vindt masterstudent Hamza Akkar. De oorzaak van extremisme is complexer dan dat.

De bloedige aanslag op Charlie Hebdo, afgelopen woensdag, heeft een shock teweeggebracht in Frankrijk en de rest van Europa. De aanslag werd direct geframed als een aanslag op de vrijheid van meningsuiting. Afgezien van de discussie omtrent wat vrijheid van meningsuiting is en tot hoe ver deze zou moeten gaan, doet het vernauwen van deze aanslag tot een aanslag op de vrijheid van meningsuiting, geen recht aan de complexiteit van extremisme. Het maakt dat we de belangrijke factoren die tot zo een daad hebben geleid of kunnen leiden, het verband tussen oorzaak en gevolg, los van elkaar zien. Dit soort aanslagen kun je niet isoleren van de grote politieke arena op wereldniveau. Radicalisering of extremisme is een doorgeslagen uiting van onvrede over een aanhoudende onrechtvaardige situatie, waarvan enige verandering op korte termijn als onwaarschijnlijk wordt beschouwd. Er hoeft dan maar iets te gebeuren (een trigger) of de onvrede barst uit in confrontatie en geweld. Daarom is het zaak om, behalve de aanslag af te keuren en de daders te bestraffen, aandacht te hebben voor de motieven die hiertoe hebben geleid. Dat is de duurzame oplossing.

Als je luistert naar de audio- en videofragmenten van extremisten, dan is er één boodschap die ze allemaal - van Bin Laden en Al Qaida tot Chérif en Said Kouachi - delen: de westerse moorddadige inval in diverse moslimlanden gedurende de afgelopen decennia. Dit blijkt wederom uit het audiofragment van de moordenaars, dat onlangs is vrijgegeven. Miljoenen personen zijn als direct gevolg van deze militaire invallen vermoord, waarvan de overgrote meerderheid moslims. Denk aan Afghanistan, Irak, Jemen enzovoorts. Je kunt geen oorlog starten, of aan een oorlog deelnemen en vervolgens verwachten dat daar geen consequenties aan verbonden zijn. Hoe hard de moslimgemeenschap haar best ook doet om de gevoelens van onrechtvaardigheid te kanaliseren, er zullen altijd wel enkelingen zijn die doorschieten. Zolang de bevolking deze buitenlandse “interventies” niet aan de kaak stelt en de regering niet ter verantwoording roept, zal deze spiraal van moord blijven doorgaan. Het is dan slechts wachten op een nieuwe uitbarsting.

Wat in Parijs is gebeurd, is niet te beperken tot enkel een aanslag op de vrijheid van meningsuiting. Er is al lange tijd hiervoor een continue aanslag door de westerse landen gaande op het recht op leven in de moslimwereld, met o.a. Frankrijk aan het roer. Het recht op leven, primair aan welk recht dan ook, dat aan de lopende band aan de westerse laars wordt gelapt in onze buitenlandse politiek. De democratische én islamitische waarden, zoals menselijke waardigheid en rechtvaardigheid, gelden voor iedereen. Zowel voor de mensen binnen als buiten onze landsgrenzen. Daarom zou er eenzelfde afkeuring moeten zijn voor het leed en de ellende die onschuldige burgers tot op de dag van vandaag meemaken in de moslimlanden door onze militaire bemoeienis. We leven in een tijd van globalisering; de wereld wordt alsmaar kleiner. Dit betekent dan ook dat onze acties in het buitenland onvermijdelijk gevolgen hebben voor het binnenland.

Bovendien wordt het tijd om ons eens af te vragen hoe consequent wij zijn in het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting. Sinds de aanslag op Charlie Hebdo zijn verschillende politici opgestaan om te betuigen hoe belangrijk zij dit recht achten. Zagen we dit gebaar maar ook in het verleden, toen de Franse rapper Monsieur R in 2005 vervolgd werd voor de zinsnede: “ik pis op Napoleon en generaal De Gaulle”. Als beledigende, vulgaire, onsmakelijke taal valt onder de vrijheid van meningsuiting, dan zou dat ook daarvoor moeten gelden. Integendeel, Daniel Mach, Frans parlementslid, heeft direct daarna een wetsvoorstel ingediend waarin het beledigen van de "waardigheid van Frankrijk" strafbaar wordt gesteld. Dat het beledigen van de Profeet Muhammad diep snijdt in de waardigheid van de moslims, is blijkbaar te vergezocht. Of ze moeten maar een ‘dikkere huid’ krijgen. Het zou ook mooi zijn als dezelfde politici zij aan zij hadden gestaan voor de vrijheid van meningsuiting toen Frankrijk, als enige land ter wereld, de pro-Palestijnse demonstraties verbood afgelopen jaar. Deze politici zouden geloofwaardiger overkomen als ze ook voor de vrijheid van meningsuiting hadden gestaan toen de cartoonist Maurice Sinet in 2009, bij nota bene Charlie Hebdo, werd ontslagen voor het uiten van zijn mening! Echter, die mening had iets te maken met joden en was daarom antisemitisch. Dat geldt niet als het te maken heeft met islam of moslims. Vrijheid voor iedereen of voor niemand; geen dubbele maatstaven!

Tot slot, laten we niet vergeten dat de barbaarse, afgrijselijke daad van afgelopen woensdag tot veel aanslagen heeft geleid op de moslimgemeenschap. Moskeeën die in brand worden gestoken, moslimvrouwen die bespuugd worden en verbale agressie moeten aanhoren. Dit is sindsdien aan de orde van de dag. Sommige moslimvrouwen zijn zelfs fysiek aangevallen. Ik heb het niet over Frankrijk, maar over Nederland. De verschrikkelijke moordpartij tegen Charlie Hebdo schaadt ons allemaal, moslim of geen moslim.

Hamza Akkar, masterstudent Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs

{ Lees de 1  reacties}

Door Max op 17 december 2019

De islam is zowel een religieus/20%/ als een politiek gedachtegoed/80%/. Dit gedachtegoed staat haaks op de normen en waarden die we in het Westen hanteren. Denk bijvoorbeeld aan democratie.De islam wijst democratie af, omdat dit een man made system is, wat dus per definitie inferieur is aan de wil van Allah. Daarnaast is het volgens de islam niet toegestaan om de islam te verlaten. De vrijheid van het individu – het fundament van de Westerse beschaving – wordt door de islam afgewezen. Het individu is ondergeschikt aan de wil van Allah.Terwijl in het Westen iedereen voor de wet gelijk is, wijst de islam deze wettelijke gelijkheid volledig af. Primair omdat de islam een onderscheid maakt tussen moslims en niet-moslims, waarbij moslims superieur zijn aan niet-moslims.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.