Popup-Niks-missen-2.png

OPINIE

22 februari 2017

Langer vaderschapsverlof is goed voor iedereen

Nederlandse vaders komen er bekaaid af met twee dagen kraamverlof. Het is hoog tijd voor uitbreiding, vindt Ton Coenen.

Ouderschapsverlof moet gelijk zijn voor vrouwen en mannen, betaald, niet uitwisselbaar en lang genoeg voor beide ouders. Circa twaalf weken voor moeders versus twee dagen voor vaders. Dat is nu de verdeling van het betaald verlof na de geboorte van een kind. Deze scheve verhouding verzwakt de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt en beperkt de mogelijkheden voor mannen om zorgtaken binnen het gezin op zich te nemen. Onderzoek toont aan dat met een uitgebreider betaald vaderschapsverlof iedereen wint. Het bevordert de ontwikkeling van kinderen, de emancipatie van vrouwen, het levensgeluk van vaders en het welzijn van de samenleving als geheel. 

In Nederland gaat het vaak over het bevorderen van de arbeidsparticipatie van vrouwen, maar nog veel te weinig over concrete maatregelen om mannen meer te laten zorgen. De overheid houdt daardoor de ongelijke taakverdeling tussen mannen en vrouwen in stand. Willen we verandering, dan moeten vaders de kans krijgen om vanaf het begin betrokken te zijn bij de opvoeding van hun kind. Het verlof moet daarom gelijk zijn voor vaders en moeders. Alleen dan kan een eerlijke verdeling van arbeid en zorg werkelijkheid worden. Want Nederlandse vaders komen er bekaaid af met twee dagen kraamverlof. Nederland loopt mijlenver achter op andere landen in Europa waar vaders gemiddeld acht weken krijgen. In Zweden hebben ze drie maanden verlof voor de vader, maar ook in Slovenië en Portugal krijgen vaders ten minste vijftien dagen betaald verlof direct na de geboorte. In Nederland heeft huidige regering een voorstel gedaan om de twee dagen uit te breiden naar vijf (!) dagen. Dat is natuurlijk wel een stap in de goede richting, maar liever denken wij voor vaders dus niet in dagen, maar in weken of maanden. Net als zijn vrouw of vriendin.

Het vaderschapsverlof is een belangrijk thema in de komende verkiezingen. En dat is terecht. De meeste Nederlanders zijn namelijk vóór. Uit het onderzoek ‘Visies op Vaderschap’ van Rutgers, kenniscentrum seksualiteit, blijkt dat 68 procent van de Nederlandse vaders uitbreiding van het vaderschapsverlof wil. Het valt vooral op dat de achterban van alle politieke partijen de uitbreiding steunt. Het is nu aan politiek Den Haag om het maatschappelijk draagvlak te vertalen naar beleid. Er is in Nederland echt een omslag bezig in het denken over het vaderschap en daar hoort een uitbreiding van het vaderschapsverlof bij. Wij staan daarin niet alleen. Om het brede draagvlak voor de uitbreiding van het vaderschapsverlof te laten zien is het platform Vader Zoekt Verlof gelanceerd. Op www.vaderzoektverlof.nl vertellen (bijna) vaders waarom zij zich inzetten voor een langer vaderschapsverlof. Ook kunnen organisaties en experts zich aanmelden om het pleidooi te ondersteunen.

De auteur is directeur van Rutgers, kenniscentrum seksualiteit.

Ton Coenen

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.