Popup-Niks-missen-2.png

OPINIE

03 december 2019 reacties 1

Goede onderzoekers verdienen een onderwijscarrière

Onderzoekers die presteren met hun onderzoek moeten we belonen met meer verantwoordelijkheden en taken in het onderwijs, vinden Meindert Flikkema en Gerhard van de Bunt.

In de position paper ‘Room for everyone’s talent’ maken de VSNU, NFU, KNAW, NWO en ZonMw zich sterk voor noodzakelijke veranderingen in de erkenning en beloning van wetenschappers. De eenzijdige focus op publicatiekwantiteit doet volgens de opstellers onvoldoende recht aan de maatschappelijke opdracht van universiteiten. Zij stellen dat niet alleen onderzoekskwaliteit moet tellen en dat je van teams meer mag verwachten dan van individuen. Van hen mag je ook niet vragen dat zij uitmunten in onderzoek, onderwijs, valorisatie, academisch leiderschap en patiëntenzorg, van teams wel. Daarom moeten er diverse loopbaanpaden komen, zodat wetenschappers samen excelleren. Terloops wordt opgemerkt dat de invoering daarvan niet ten koste mag gaan van het Von Humboldt-ideaal: de gekoesterde verwevenheid van onderwijs en onderzoek.

Wat moeten we hiervan vinden? De voorgenomen veranderingen zijn onvermijdelijk, zeer wenselijk, maar niet nieuw. Toch is het heel positief dat de grote belanghebbenden in het wo-veld sámen vinden dat het anders moet. Het zou fantastisch zijn als dit de transitie van de wetenschap kan versnellen, want dat proces verloopt traag. Er staan verworvenheden op het spel die niet zomaar worden prijsgegeven en dan zijn er nog belangen die elkaar bijten: zonder het binnenhalen van onderzoeksgelden kunnen we niet, maar zonder docenten die zich continu blijven professionaliseren ook niet. De VU kent het Raamwerk Onderwijsprestaties, gericht op meer waardering voor onderwijs, helaas ook op onze universiteit nog altijd meer talk dan walk. De paper roept op tot ‘a new balance in the recognition and rewards of academics’. Daarmee veronderstellen de opstellers impliciet dat onderwijs, onderzoek, valorisatie, academisch leiderschap en patiëntenzorg elkaar uitsluitende activiteiten zijn. Daar kun je vraagtekens bij plaatsen. Geattribueerd leiderschap op universiteiten en de valorisatie van kennis zijn namelijk direct terug te voeren op kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek.

Goed onderwijs en onderzoek en goede zorg zouden toch voldoende moeten zijn? Eigenlijk zou het nog beter zijn om VU-rector Vinod Subramaniam te volgen, die stelde: ‘Education is our core business.’ Omdat de universiteit er primair is om onderzoekers op te leiden voor academische carrières op universiteiten én daarbuiten, pleiten wij voor een loopbaanmodel dat onderzoeksprestaties beloont met meer verantwoordelijkheden én taken in het onderwijs. U leest het goed: goed onderzoek belonen met meer onderwijs. Zo bevorder je de verwevenheid van onderwijs en onderzoek in communities of learners (studenten, docenten en alumni), en voorkom je roofbouw op toekomstige generaties.

We zijn het met de paper-opstellers eens dat er meerdere loopbaanpaden moeten komen waarop de bijdrage aan de corebusiness centraal staat. Dat kan via het Pre University College, de lerarenopleiding, het mentoraat, Community Service Learning en Executive Education. Daar moeten we balans in aanbrengen. En dat vraagt om moreel leiderschap.

Meindert Flikkema, universitair hoofddocent School of Business and Economics, coördinator gammacluster Pre University College en voorzittter van de vaststellingscommissie CSE bedrijfseconomie voor havo en vwo bij het College voor Toetsen en Examens.

Gerhard van de Bunt, universitair hoofddocent bij Sociale Wetenschappen en Gedrags- en Bewegingswetenschappen, voorzitter KnowVU, Kennisnetwerk Onderwijs.

Meindert Flikkema en Gerhard van de Bunt

{ Lees de 1  reacties}

Door meindert flikkema op 22 december 2019

Ik kan me haast niet voorstellen dat iedereen het hier mee eens is? Zullen we het dan maar invoeren per 1 januari 2020?

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.