Opinie

20 november 2017

Gebedsruimtes op scholen horen bij Nederlandse identiteit

Kamervoorzitter Khadija Arib gaf onlangs in de Abel Herzberglezing aan waar het volgens haar misgaat met de integratie. Daarin neemt ze stelling tegen gebedsruimtes in scholen. Tegelijkertijd zegt ze dat identiteit een dynamisch begrip is. Deze gebedsruimtes zijn juist het tastbare bewijs van hoe dynamisch de Nederlandse identiteit is. De gebruikers zijn namelijk Nederlanders, dus hoezo integratie? Wij zijn Nederlandse moslims. Door het vraagstuk waar het misging met integratie te verbinden aan het gebruiken van gebedsruimtes, suggereert Arib dat je je als praktiserend moslim, al ben je Nederlands, in een grijs gebied begeeft. Volgens haar brengen de gebedsruimtes het risico met zich mee dat ze “verworven rechten waar eeuwenlang voor is gestreden, zoals gelijkheid en emancipatie, onderuithalen”.

Op Nederlandse universiteiten en hogescholen zien we dat gebedsruimtes juist bijdragen aan emancipatie en gelijkheid. Het zijn hoogopgeleide Nederlandse studenten die vooroplopen bij de emancipatie van moslims die frequent gebruikmaken van deze gebedsruimtes. Burgers die zich bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Ook problematiseert Arib het gebed door het te associëren met een voor velen beladen term als orthodox. Zij suggereert dat alle gebruikers zich schuldig maken aan kwalijke intolerantie. Een gebedsruimte is geen graadmeter voor orthodoxie, maar een vrij toegankelijke ruimte waar iedereen welkom is. Onderlinge verdraagzaamheid en verbinding met de ander staan er centraal.

Arib stelt dat het toestaan van gebedsruimtes op school een negatieve mening legitimeert over degenen die niet bidden. Deze uitspraak is volgens ons niet enkel onjuist, maar ook gevaarlijk. Hiermee worden studenten die gebruikmaken van gebedsruimtes weggezet als intolerante individuen. Er worden echt geen patrouilles gehouden met checklists. De vrijheid die studenten hebben om in een openbare ruimte te bidden, geldt net zo goed voor studenten die dat niet willen.

Maar laten we for-the-sake-of-the-argument meegaan in de bewering van Arib. Dan nog biedt ons land elke Nederlander de ruimte om zijn geloofsovertuiging en levensvisie te uiten. Ook dit is een kernwaarde van onze democratische rechtsstaat, vastgelegd in artikel 6 van de grondwet. Intolerantie en misbruik los je niet op door ruimte en rechten te ontnemen, maar door te corrigeren en te handhaven. Dit zelfreinigend vermogen is de kracht van een democratische rechtsstaat. Hierop vertrouwen is zinniger dan het houden van een pleidooi met angstverhalen dat leidt tot de afkalving van die rechtsstaat.

Arib zegt in gesprek te zijn gegaan met docenten, dit juichen wij toe. Maar het lijkt ons constructiever om ook in gesprek te gaan mét in plaats van óver de gebruikers. Dan kom je er tenminste achter wat onze beweegredenen zijn en waar de behoefte aan een gebedsruimte vandaan komt.

Wij werken hard aan het bouwen van bruggen en het creëren van rolmodellen op onderwijsinstellingen met uiteenlopende activiteiten, cursussen en debatten. Wij willen een Nederland dat van iedereen is en waar iedereen zich thuisvoelt. Ongenuanceerde statements dragen daar niet aan bij. Het gaat om een gezamenlijke verantwoordelijkheid en we nodigen Arib dan ook uit om een constructieve rol in te nemen die bijdraagt aan een sterker Nederland voor iedereen.

De auteurs zijn bestuursleden van de Islamitische Studentenvereniging Amsterdam (ISA).

 

Noor Lhafi en Sobana Sheikh Rashid

{ Lees de 2  reacties }

hits 1
Door Wil Kracht op 20 november 2017

Religie doe je thuis, niet op de universiteit. Alle gebedsruimtes dicht. Of ze nu voor christenen, joden of moslims zijn.

Door Wim Heitinga op 20 november 2017

Een schokkende reportage gisteravond bij Nieuwsuur toont het keiharde gelijk van Arib aan.

Steeds meer jonge moslims (willen) leven naar strikte islamitische regels en worden opgeroepen op bijeenkomsten door orthodox islamitische predikers tot afzondering tegen "het gif van de moderne maatschappij". Daarnaast vindt indoctrinatie plaats tegen iedere vorm van muziek.

In de reportage is te zien dat op een dergelijke bijeenkomst op de VU gender-segregatie te zien is doordat vrouwen achter de mannen moeten zitten. Het kan niet anders dan dat hier ook ISA leden bij betrokken waren.

Arabist Jan Jaap de Ruiter, meestal pro islam, had er geen goed woord voor over:
"Het leven zoals de profeet Mohammed gaat niet samen met de westerse normen en waarden. Het risico hiervan is dat deze groep goed opgeleide jongeren zich isoleert van de samenleving. Dit kan leiden tot segregatie", zegt De Ruiter.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.