Popup-Niks-missen-2.png

OPINIE

23 maart 2020

Focus op de aanpak van coronacrisis

Subtitel

We moeten ons niet concentreren op cijfers en analyses, ons gedrag aanpassen is veel belangrijker, vindt Raymond Gradus.

Het aantal besmette corona-patiënten is een belangrijk nieuwsfeit. Elke middag publiceert het RIVM deze data. Op het internet circuleren geavanceerde analyses en wordt gepoogd op basis daarvan een prognose te doen. Toch is het de vraag of we  heel veel waarde moeten hechten aan dergelijke cijfers en analyses. Zo worden vanaf 12 maart mensen met milde klachten niet meer getest. Tevens blijkt uit andere landen dat het effect van maatregelen om de epidemie in te dammen pas na enige weken merkbaar zijn. Belangrijk is ook dat uit ervaringen in vooral Aziatische landen blijkt dat een strikte handhaving van maatregelen met betrekking tot sociale onthouding en een adequate bescherming van het (zorg)personeel de enige manier is om de trend van het aantal stijgende coronapatiënten af te vlakken.

Albert Heijn vraagt in een paginagrote advertentie aandacht voor de veiligheid van zijn personeel. We kunnen deze epidemie alleen indammen en daarmee een onhandelbare piek voor de gezondheidszorg voorkomen als we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen en de adviezen van de overheid om sociale contacten te beperken en thuis te werken heel serieus nemen.

Ook economisch gezien is het belangrijk om ons te concentreren op de aanpak en niet op een groeiraming. De Nederlandse economie zal onmiskenbaar een flinke klap krijgen. Het Centraal Planbureau wil deze maand nog komen met verschillende scenario’s met mogelijke effecten van het coronavirus op de economie. Het onlangs gepubliceerde Centraal Economisch Plan met een groei van 1,4 procent in 2020 is nu van geen of weinig waarde. Normaliter is deze raming de opmaat voor de besluitvorming over de begroting in april en kunnen departementen met voorstellen voor nieuw beleid komen. Dan moeten mee- en tegenvallers elkaar opheffen en passen binnen het uitgavenkader. Het is volstrekt duidelijk dat een dergelijke exercitie geen zin heeft. Deze besprekingen moeten worden opgeschort en de automatische stabilisatoren, zoals bij de deeltijd-WW, moeten hun werk doen.

De minister van Financiën kan zich beter concentreren op het managen van deze crisis. Zijn signaal dat de zakken diep zijn en dat hij bereid is deze te legen, is goed. Dit geeft aan dat hij bereid is om alles te doen om de economie te steunen. Vele tienduizenden bedrijven hebben inmiddels werktijdverkorting aangevraagd. Sinds zondag 8 maart 18 uur is alle horeca gesloten (!). Deze aanvragen moeten nu snel en ruimhartig worden behandeld. Banken moeten onbeperkt liquiditeit kunnen krijgen als zij in de problemen komen. Uitstel van de betaling van belastingen en premies en zelfs het overnemen van private loonbetalingen door de overheid moet worden overwogen. Daarbij ligt het wel in de rede om dit te doen in de vorm van leningen, die na de crisis terugbetaald moeten worden. Ook ondersteuning van KLM is hard nodig. Het gaat wel om het vinden van de juiste balans. Saillant is dat volgens een krant Air France 20.000 dollar vroeg voor het laatste ticket naar de VS. Het komt er nu op aan dat eenieder zijn verantwoordelijkheid neemt.

De auteur is hoogleraar bestuur en economie aan de VU.

Raymond Gradus

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.