Popup-Niks-missen-2.png

OPINIE

04 februari 2021

Een vaccinatiebewijs is wél nuttig

Subtitel

De invoer van een inentingsbewijs tegen corona leidt niet tot tweedeling in de maatschappij, maar kan er juist voor zorgen dat het sociale leven en de economie weer eerder op gang komen, betoogt Mathijs Bergman.

De coronacrisis beperkt zich al lang niet meer tot de gezondheidszorg. De maatregelen die noodzakelijk zijn om het virus te bestrijden ontwrichten de maatschappij. En hoewel het overgrote deel van de bevolking zich vooralsnog aan de coronamaatregelen houdt zijn er ook groepen mensen die daar in verschillende mate moeite mee hebben of zich daar helemaal tegen verzetten. Dit alles zorgt ervoor dat discussies over oplossingen om uit deze crisis te komen op verschillende niveaus gevoerd moeten worden, waarbij niet voorbij gegaan moet worden aan de persoonlijke beleving van mensen als het gaan om vrijheidsbeperkingen. Een van die oplossingen is het invoeren van een vaccinatiebewijs.

Van den Hoven van Genderen stelt dat een inentingsbewijs tegen corona onnodig en discriminerend is, met een tweedeling in de maatschappij als ongrondwettig gevolg. Ik ben het daar niet mee eens.

Het is van groot gemeenschappelijk belang, sociaal én economisch, dat de horeca en cultuur- en evenementensector zo snel mogelijk weer open kunnen. Daarvoor is wel het noodzakelijk dat zowel verspreiding als ziektelast van het coronavirus onder controle komen. Dat is alleen te bereiken door vaccinatie op grote schaal. Of een eerder geschatte vaccinatiegraad van 70 procent voldoende is om door groepsimmuniteit vatbare personen te beschermen is nog maar de vraag. De praktijk laat zien dat zolang er virusoverdracht plaatsvindt er met regelmaat nieuwe virusvarianten ontstaan, dat is een biologische eigenschap van alle RNA-virussen. Het ziet er dan ook naar uit dat het coronavirus zich blijvend heeft gevestigd in de mens. Als de huidige pandemie onder controle is zal mogelijk een jaarlijkse vaccinatie van risicogroepen, zoals momenteel voor influenzavirus gebeurt, nodig kunnen zijn om het coronavirus blijvend te beheersen.

Gecontroleerde heropening

In tegenstelling tot wat Van den Hoven van Genderen stelt, zou de invoer van een vaccinatiebewijs, mits niet makkelijk vervalsbaar, op dit moment juist datgene kunnen zijn wat nodig is om het sociale leven en de economie zo snel mogelijk weer open te stellen. Niet een vaccinatiebewijs, maar het feit dat sommige personen zich wél en anderen zich níét houden aan de coronamaatregelen, zorgt voor een tweedeling in de maatschappij. Het is dan ook te verdedigen dat personen die er zelf belang aan hechten om naar horecagelegenheden, festivals, culturele - en sportevenementen te kunnen gaan, voordeel hebben van hun keuze zich te laten vaccineren tegen covid-19. Zij dragen tenslotte direct bij aan de gecontroleerde heropening van deze sectoren.

Zorgvuldig privacy borgen

Personen kunnen er ook voor kiezen zich niet te laten vaccineren, maar weten dan welke consequenties dat heeft. Dit scenario heeft niets met discriminatie te maken. Immers, wanneer je niet deelneemt aan de postcodeloterij kun je ook geen aanspraak maken op de straatprijs en wanneer je niet belegt in aandelen krijg je ook geen dividend uitgekeerd. Voorwaarde is wel dat, zoals Van den Hoven van Genderen terecht stelt, privacywetgeving, registratie van vaccinaties gekoppeld aan Burgerservicenummer en technische beveiliging van het vaccinatiebewijs zorgvuldig geborgd moeten worden.

Dat neemt echter niet weg dat het belonen van personen voor hun bijdrage (vaccinatie) aan het collectief belang (heropenen en open houden van de samenleving) zou kunnen helpen om de vaccinatiebereidheid en het maatschappelijk draagvlak voor de coronamaatregelen te vergroten. In een samenleving waar het ik-denken steeds sterker lijkt te worden kan op die manier het individualisme een belangrijke bijdrage leveren aan het algemeen welzijn.

De auteur is microbioloog/immunoloog, faculteit Bètawetenschappen.

 

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.