Popup-Niks-missen-2.png

OPINIE

08 maart 2017

De or is niet machteloos

Veel dingen kunnen beter aan de VU, maar er zijn ook genoeg lichtpunten waar de or terecht trots op kan zijn, vindt or-lid Hans van Eyghen.

Wie het verslag van het or-verkiezingsdebat van afgelopen maandag leest krijgt de indruk dat het bij de medezeggenschap kommer en kwel is. Redacteur Peter Breedveld benadrukt in zijn verslag bijna exclusief de momenten waarop kritiek werd geuit. Zo schrijft hij dat er werd geklaagd over leeftijdsdiscriminatie, de gevolgen van de reorganisaties, werkdruk en tijdelijke contracten. Bovenal bleek dat de ondernemingsraad vaak machteloos is, aldus Breedveld.

Nu zal elk lid van de or (en de universitaire studentenraad) ermee instemmen dat heel wat dingen aan de VU beter kunnen. Een universiteit waar alles perfect gaat, heeft geen nood aan medezeggenschap. Het huidige college van bestuur deelt ook onze mening en zet zich onder andere in voor onderwijskwaliteit en een financieel gezondere VU. Dit neemt niet weg dat er de laatste jaren stappen voorwaarts zijn gezet met steun van de or (en usr). Hieronder noem ik enkele lichtpunten waar de or terecht trots op kan zijn.

Al enkele jaren geleden zag het college van bestuur in dat de onderwijskwaliteit dient verbeterd te worden. Met projecten zoals de onderwijsagenda en ‘bruto academische waarde’ werden concrete middelen aangewend om extensivering tegen te gaan en innovaties door te voeren. De or heeft deze initiatieven steeds gesteund en haar input geleverd. Ook heeft de or erop toegezien dat onderwijs en onderzoek zoveel mogelijk werden ontzien bij bezuinigingen en dat er naar de werkvloer geluisterd werd.

Na de beroering met de Verontruste VU’ers, de actiegroep Titanic en bezettingen bij onze buren de UvA zag de or in dat het niet bij protesten kon blijven en dat er concrete aanpassingen aan het bestuursmodel dienden te komen. Wij schreven in het vorige termijn reeds een position paper en tijdens de huidige termijn werd een commissie voor democratisering opgericht. De commissie maakte gebruik van de VU-raadpleging en informeerde zich breed bij experts, personeel en studenten. Op basis van al die informatie schreef de commissie het rapport ‘Naar een democratischer VU’. Hierin worden concrete aanbevelingen gedaan voor meer inspraak bij de benoeming van bestuurders, decentralisering en een stabieler financieringsmodel. Het werk is lang niet af en het debat met het college moet nog gevoerd worden. Toch toonden de or en usr dat de wroegingen van onderuit ernstig genomen moeten worden en spanden ze zich in om hier werk van te maken.

Tenslotte heeft de or gedaan wat elke ondernemingsraad dient te doen: de belangen van werknemers beschermen. De or kwam op voor de slachtoffers van reorganisaties en steunde sommigen van hen tot in het hof voor de rechten van de mens. De or spande zich in om bij bezuinigingen onderwijs en onderzoek zoveel mogelijk te ontzien. Hier werd ook succes bij geboekt; tijdens de laatste begrotingsrondes werd het geld voornamelijk elders gezocht en gevonden. De or schreef adviezen voor hoe mantelzorg beter geregeld kan worden en hoe personeel ondersteund kan worden via opleidingen.

Dit zijn maar enkele voorbeelden van wat de or gedaan heeft en wil blijven doen. De or is niet machteloos. Haar leden zijn gemotiveerd om het beste uit het recht op medezeggenschap te halen. We kunnen trots zijn op wat we bereikt hebben. Met de steun van alle VU’ers willen we dit ook blijven doen.

De auteur is promovendus bij filosofie en lid van de ondernemingsraad namens ProVU.

Hans van Eyghen

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.