Popup-Niks-missen-2.png

OPINIE

08 januari 2013

De Navo kan wel weg

De Navo bestaat alleen om haar eigen bestaansrecht te bewijzen en de VS machtig te houden.

Defensie-experts luiden de noodklok over het lot van de Nederlandse en Europese krijgsmacht na enorme bezuinigingen in de afgelopen jaren. De Navo als slagvaardig bondgenootschap en het succes van toekomstige internationale missies zouden in gevaar zijn. Zelfs als de militaire lobby niet overdrijft, is het de vraag waarom of voor wie een verzwakking van de Navo een probleem zou zijn. Onze veiligheid komt er in ieder geval niet mee in gevaar.

De wereld is niet veiliger

Sinds het einde van de Koude Oorlog heeft de Navo de wereld niet veiliger gemaakt. Als militair bondgenoot richt de Navo zich op externe bedreigingen en definieert het veiligheid in militaire termen. Het is echter de vraag of er voor een land als Nederland eigenlijk nog wel reële veiligheidsdreigingen zijn die primair om een militair antwoord vragen.

Bedroevende resultaten in Afghanistan

Na het wegvallen van de Sovjetdreiging leek het voortbestaan van de Navo dan ook in gevaar te komen. Na 9/11 vond de Noord-Atlantische alliantie echter een nieuwe vijand ter rechtvaardiging van haar voortbestaan: het internationale terrorisme. Zo werd de Afghanistan-oorlog haar centrale missie. Al wordt er inmiddels ook alweer gewaarschuwd voor nieuwe (denkbeeldige) gevaren, de onmisbaarheid van de Navo voor onze veiligheid moet mede geëvalueerd worden op basis van de resultaten in Afghanistan. En die zijn zoals bekend bedroevend. Het land is onveiliger geworden dan het al was en de terroristen hebben zich intussen verplaatst naar andere landen. Wat nog eens onderstreept dat ook voor een probleem als terrorisme oplossingen beter elders gezocht kunnen worden dan in militair geweld.

Amerikaanse belangen

Eigenlijk gaat het bij de zogenaamde oorlog tegen het terrorisme om heel andere, machtspolitieke belangen van Amerika, de dominante Navo-partner die er vooral op uit is haar geloofwaardigheid als hegemoniale macht te behouden. In het verlengde hiervan wordt ook vaak beweerd dat de geloofwaardigheid van de Navo op het spel staat. Maar die geloofwaardigheid kan toch geen doel op zich zijn? De Navo blijft tot minstens 2014 participeren in de uitzichtloze Afghanistan-oorlog. Vervroegd terugtrekken zou betekenen dat de Navo de mislukking toegeeft van een missie die mede haar bestaansrecht moest bewijzen.

Onze defensie kan nog goedkoper

Kortom: we moeten blijven investeren in de Navo omdat… anders de Navo geen capaciteit meer heeft om toekomstige missies uit te voeren die haar bestaansrecht moeten bewijzen. Met zulke cirkelredeneringen blijft onduidelijk waarom we de Navo nu echt nodig hebben, net als haar missies waaraan de Nederlandse krijgsmacht moet bijdragen. Dat het nieuwe kabinet in de huidige economische en sociale crisis niet méér van defensie heeft gevraagd, lijkt mij een gemiste kans.

Bastiaan van Apeldoorn is universitair hoofddocent internationale betrekkingen bij Politicologie.

 

Bastiaan van Apeldoorn

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.