Popup-Niks-missen-2.png

OPINIE

30 oktober 2012

De langstudeerboete was een zegen

Roel van Hulten, tweedejaars psychologie, is niet met blij met het sociaal leenstelsel. Hij voorziet problemen en verlangt terug naar de langstudeerboete.

Vol onbegrip volgde ik begin oktober de berichtgeving in de media. Landelijke studentenorganisaties als de LSVb en ISO dansten op tafel toen VVD en PvdA hadden bekendgemaakt dat de langstudeerboete zou komen te vervallen in het nieuwe akkoord. Misschien wel merkwaardiger vond ik het feit dat een week later de LSVb en ISO boos met hun vuist op diezelfde tafel sloegen, ditmaal omdat de twee nieuwe regeringspartijen met elkaar waren overeengekomen dat vanaf 1 september 2014 het sociaal leenstelsel geïntroduceerd zal worden voor alle nieuwe studenten. Men wist toch dat het afschaffen van de langstudeerboete gevolgen zou hebben?

Het moge duidelijk zijn dat ik nooit tegenstander ben geweest van de langstudeerboete, maar dat ik enkel vind dat de praktische uitwerking daarvan zeer ongelukkig was. Tijdens het spelen van het spel hadden de spelregels nooit veranderd mogen worden, maar wanneer de boete was ingevoerd voor alle studenten die in september 2011 waren begonnen, dan had ik daartegen geen enkel bezwaar gehad. Immers, de boete was een prikkel voor studenten om in een gestaag tempo de studie af te ronden en de kosten voor onderwijs zo drastisch af te laten nemen. Per jaar kost het volgen van een studie aan een universiteit namelijk zo’n 10.000 euro, waarvan slechts 1.800 voor de student of ouders zelf is. Het sociaal leenstelsel daarentegen, dat op jaarbasis duurder zal zijn dan de langstudeermaatregel, zal niet leiden tot deze prikkel. Als er na drie of vier jaar al een fikse schuld is opgebouwd, zal men er minder moeite mee hebben om daar nog een jaar aan toe te voegen.

Naast het wegvallen van een prikkel om snel te studeren, zullen de (sociaal-)economische gevolgen van het sociaal leenstelsel groot zijn. In de eerste plaats zal het voor afgestudeerden veel moeilijker zijn om een hypotheek te krijgen wanneer zij gaan participeren op de huizenmarkt. Daarnaast zal het financiële vooruitzicht een grotere rol spelen in de studiekeuze, waardoor vooral op hbo-niveau veel studies minder aantrekkelijk zullen zijn. Een goed voorbeeld daarvan is de pabo, de opleiding tot leerkracht basisonderwijs, die in de toekomst veel leerkrachten zal moeten opleiden wanneer de vergrijzing in het basisonderwijs toeslaat. Een afname in aanmeldingen voor de pabo dreigt als toekomstige studenten de verwachte inkomsten meenemen in de keuze.

De langstudeerboete leidde tot een afname in kosten voor onderwijs door studenten te prikkelen, het sociaal leenstelsel zal echter leiden tot maatschappelijke problemen. Laat het duidelijk zijn: de boete was een zege, het leenstelsel niet!

Roel van Hulten

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.