NIEUWS

Wetenschap 23 maart 2015

'Zelfplagiëren niet de manier om kennis te dissemineren'

reacties 2

Dat een wetenschapper vrolijk uit eigen werk zou mogen copypasten omdat dat in dienst is van de verspreiding van kennis, zoals Peter Nijkamp vorige week tegen Advalvas zei, dat gaat er bij ruimtelijk econoom Erik Verhoef niet in.

Daar zijn andere kanalen voor, namelijk ‘discussion papers’, aldus Verhoef in een opiniestuk op deze site. ‘Discussion Papers zijn juist voor dat doel in het leven geroepen: het kunnen dissemineren van kennis voordat deze na een mogelijk jarenlang reviewproces uiteindelijk in een wetenschappelijk tijdschrift, dat vaak ook niet vrij toegankelijk is, gepubliceerd wordt.’

Hoogwaardig en laagwaardig

Nijkamp zegt onderscheid te maken tussen hoogwaardige en laagwaardige wetenschappelijke tijdschriften. Als hij artikelen schrijft voor een  laagwaardig tijdschrift, neemt hij het niet zo nauw met zelfcitatie, zegt hij. Ook daar is Verhoef het niet mee eens.

‘Ik zou sowieso sterk afraden om artikelen aan te bieden aan tijdschriften die zich presenteren als peer reviewed wetenschappelijk tijdschrift wanneer je weet of vermoedt, zoals Peter Nijkamp het verwoordt, dat de enige review wordt verricht door een secretaresse die een paar opmerkingen schrijft’, aldus Verhoef.

Lees zijn opiniestuk hier.

Peter Breedveld

{ Lees de 2  reacties }

hits 6
Door Klaas van Dijk op 23 maart 2015

Het was mij ook al opgevallen dat diverse peer-reviewed papers van onder andere Peter Nijkamp (vaak ook samen met Karima Kourtit) in tijdschriften staan waar de peer-review wellicht niet veel voorstelt. Op zich hoeft dat natuurlijk geen enkel probleem te zijn als het gaat om een goed artikel met een dergelijke basis. Maar het wordt wel een probleem als het gaat om het type artikelen waar NN over viel (artikelen van een buitengewoon beroerde kwaliteit).
.
Volgens mij staat het "Cyber-Tools" artikel ( http://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=41961 ) ook in zo'n tijdschrift ("Int. J. of Sustainable Development"). Wat tevens opvalt is dat het "Cyber-Tools" artikel staat in een "special issue" staat met Eveline S. van Leeuwen, Álvaro Matias & Peter Nijkamp als "guest editors. Eveline van Leeuwen was accoord met het oordeel van het CvB van de VU in verband met plagiaat in het "Cyber-Tool" artikel. Gaat ze het nu ook intrekken?
.
Ik kan ook weinig tot geen verschillen ontdekken tussen de "Research Memorandum" versie van het "Cyber-Tool" artikel en de versie die in het tijdschrift staat. Tot nu toe alleen wat kleine zaken in de volgorde van hoe de bronnen in de literatuurlijst staan. Een deel van het logo van de uitgever (sterk lijkend op het Nike logo) viel me ook meteen op.
.
Was Peter Nijkamp nu wel of niet op de hoogte van het niveau van dit tijdschrift toen hij heeft besloten om "guest editor" te worden van dit dubbelnummer? Of is dat inzicht pas later gekomen? Er zijn een heel stel van dit artikelen die zijn verschenen in -wellicht- dit soort tijdschriften waarbij dan heel vaak blijkt dat het gaat om een "special issue" met onder andere Peter Nijkamp als "guest editor". Allemaal dus geen probleem als de kwaliteit van de artikelen maar goed is. Maar juist dat blijkt dan vaak juist de bottleneck te zijn.
.
Tot slot is er verschil van inzicht tussen de Commissie Zwemmer en Peter Nijkamp met betrekking tot de artikelen die de Commissie Zwemmer onder de loep heeft genomen.
.
Volgens de Commissie Zwemmer ging het uitsluitend om peer-reviewed artikelen ("In het onderzoek werden uitsluitend publicaties onderzocht die verschenen zijn in wetenschappelijke gerefereerde (peer-reviewed) tijdschriften. Dit betekent dat research memoranda, working papers, congres proceedings en publicaties in niet-gerefereerde vakbladen buiten de selectie van het onderzoek vielen").
.
Volgens Peter Nijkamp lag het anders. "Bij deze computer-technische scans van het werk van Nijkamp en co-auteurs is door de cie. Zwemmer als uitgangspunt geformuleerd dat de zoeker uitsluitend gericht wordt op artikelen die onderworpen zijn geweest aan een peer review proces en gepubliceerd zijn in een geïndexeerd tijdschrift (met een Web of Science, ISI of Thomson Reuters kwalificatie)."
.
Opnieuw ben ik benieuwd naar de bijlage van het rapport van de Commissie Zwemmer.

Door Sano op 26 maart 2015

'ZELFPLAGIËREN NIET DE MANIER OM KENNIS TE DISSEMINEREN'
……ALOHIIII…………&^%^&…………..Laten we (LEZERS) heel duidelijk zijn……………………….…….: ‘Zelfplagiaat' bestaat niet en is geen wetenschapsfraude’ (Quaedvlieg, 2014; KNAW, 2014)…….
http://njb.nl/blog/zelfplagiaat-is-geen-wetenschapsfraude.11799.lynkx
https://www.knaw.nl/nl/.../zelfplagiaat-is-geen-plagiaatTranslate
https://www.knaw.nl/en/news/publications/correct-citation-practice?set_l...
https://www.nd.nl/artikelen/2015/maart/19/-hergebruik-teksten-is-niet-a…
http://www.ru.nl/rechten/actueel/nieuws/@937164/kopie-prof-mr-antoon/
http://njb.nl/blog/zelfplagiaat-is-geen-wetenschapsfraude.11799.lynkx
http://www.uwwet.nl/wetten-en-regelingen/strafrecht/wetboek-van-strafre…

………………$%^&*^%$.........WOOPIE…………LALA…………….vreemd toch ……LALA………..dat ons ‘hoofdje’ RE………. Uhmmmmmm…… zijn collega op deze manier aanvalt? JAKKIEEEEE …$”^%”……….

……WOWIE……………….Ikke had NN-clan juist zelf-reflectie geadviseerd om zijn/hun…………………………&$£”$%^&……………………… leven te verbeteren….. http://www.hoedoe.nl/lichaam-geest/persoonlijke-ontwikkeling/hoe-doe-ik…

……………………LALA……………wat doet ‘hoofdje’ RE…???????????????????….. onterecht zijn collega, NINO……………… AANVALLUUHH…………&$£%………….. OHHO………BOOOEEEEEEEEEHHHH……… ………………………….&%££%^&%…………….

ERIK VERHOEF PAPER-ANALYSE:
Bij lezing van een paper van Erik Verhoef viel me op dat een aantal passages letterlijk waren overgenomen, zonder enige bronvermelding van het werk van anderen (en zichzelf). Daarom heb ik verder via Google een paar publicaties van Verhoef en mede-auteurs onder de loep genomen. Het resultaat was verontrustend. Ik noem nu een paar voorbeelden:

PAPER 1 VERHOEF:
Erik Verhoef: On the induced benets arising from Transport Infrastructure Investments in a Spatial Oligopoly, [2006]: Zie ook: http://www.eco.uc3m.es/temp/agenda/mad2006/papers/02.%20Melendez_Hidalg….

In dit artikel zitten diverse passages met letterlijke teksten ontleend aan o.m. Harker en Friesz [1986], Harker [1987], Smythe en Zhao [2006], Pompermayer, Florian en Eugenio Leal [2002], Verhoef [2006/2007], etc. zonder enige bronvermelding. Is dit niet een geval van plagiaat (volgens de 'Zwemmer-norm' en de 'Drenth-norm') of wil hij kennis van anderen dissemineren?

Voorbeeld 1 uit paper 1 VERHOEF:
Zie blz. 24, alinea 2, 103 letterlijke woorden van anderen

Orginele bron:
Donald J. Smythe and Jingang Zhao [2006], The Complete Welfare Effects of Cost Reductions in a Cournot Oligopoly, Journal of Economics, Springer, Volume 87, Issue 2, pp 181-193.

Voorbeeld 2 uit paper 1 VERHOEF:
Zie blz. 30-31, paragraaf 3, sub-sectie 3.1, alinea 1 en 2, totaal 289 letterlijke woorden van anderen

Orginele bron:
Patrick T. Harker and Terry L. Friesz [1986], Prediction of intercity freight flows, I: Theory, Transportation Research Part B: Methodological, Volume 20, Issue 2, April 1986, Pages 139–153.

PAPER 2 VERHOEF:
Erik T. Verhoef, Andrew Koh and Simon Shepherd [2010], Pricing, capacity and long-run cost functions for first-best and second-best network problems, Transportation Research Part B: Methodological, Volume 44, Issue 7, August 2010, Pages 870–885, Zie ook: http://papers.tinbergen.nl/08056.pdf.

In dit artikel zitten ook diverse passages met letterlijke teksten ontleend aan o.m. Verhoef and Rouwendal [2004], Verhoef [2007], Verhoef & Mohring [2009], etc., Is dit volgens (de 'Zwemmer-norm' en 'Drenth-norm' niet een geval van plagiaat of wil hij kennis dissemineren?

Voorbeeld 1 uit paper 2 VERHOEF: zie blz. 14, 122 letterlijke woorden uit diverse publicaties

Te vinden in minimaal 3 verschillende publicaties van VERHOEF:

Erik T. Verhoef and Jan Rouwendal [2004], PRICING, CAPACITY CHOICE, AND FINANCING IN TRANSPORTATION NETWORKS, JOURNAL OF REGIONAL SCIENCE, VOL. 44, NO. 3, 2004, pp. 405–435 ------------------------ ZIE IN DIT PAPER BLZ.: 418 LETTERLIJKE OVERLAP MET ANDERE PUBLUCATIES

Erik T. Verhoef [2007], Second-best road pricing through highway franchising, Journal of Urban Economics, Volume 62, Issue 2, September 2007, Pages 337–361

Erik T. Verhoef & Herbert Mohring [2009], Road Pricing and Infrastructure Financing, International Journal of Sustainable Transportation, Volume 3, Issue 5-6, pages 293-311

Voorbeeld 2 uit paper 2 VERHOEF: zie blz. 14, 112 letterlijke woorden uit verschillende publicaties

Te vinden in minimaal 3 verschillende publicaties van VERHOEF:
Erik T. Verhoef and Jan Rouwendal [2004], PRICING, CAPACITY CHOICE, AND FINANCING IN TRANSPORTATION NETWORKS, JOURNAL OF REGIONAL SCIENCE, VOL. 44, NO. 3, 2004, pp. 405–435 ------------------------ ZIE PAGE: 418 LETTERLIJKE OVERLAP

Erik T. Verhoef [2007], Second-best road pricing through highway franchising, Journal of Urban Economics, Volume 62, Issue 2, September 2007, Pages 337–361

Erik T. Verhoef & Herbert Mohring [2009], Road Pricing and Infrastructure Financing, International Journal of Sustainable Transportation, Volume 3, Issue 5-6, pages 293-311

PAPER 3 VERHOEF:
Erik T. Verhoef [2007], Second-best road pricing through highway franchising, Journal of Urban Economics, Volume 62, Issue 2, September 2007, Pages 337–361

In dit artikel zitten diverse passages met letterlijke teksten ontleend aan o.m. Arnott [2004], Niskanen et al. [2003], Verhoef and Jan Rouwendal [2004], Mohring, Herbert and Mitchell Harwitz. [1962], etc., zonder enige bronvermelding. Is dit (volgens de 'Zwemmer-norm en Drenth-norm') niet een geval van plagiaat of wil hij kennis dissemineren?

Voorbeeld 1 uit paper 3 VERHOEF, zie blz. 406-407, 151 letterlijke woorden van anderen

Originele bron:
Arnott [2004], Does the Henry George Theorem Provide a Practical Guide to Optimal City Size?. American Journal of Economics and Sociology, 63: 1057–1090.

In het licht van het bovenstaande, heb ik me afgevraagd of hoe bijvoorbeeld zijn medewerkers/collega’s, bijvoorbeeld Henri de Groot, het doen. Ik heb daarom ook een paar publicaties van hem met Google doorgezocht. En ook bij hem vond ik ontoelaatbare zaken, zoals hieronder aangegeven.

HENRI DE GROOT PAPER-ANALYSE

PAPER 1 DE GROOT
Henri L.F. de Groot [2012], Production Externalities in the Wood Furniture Industry in Central Java, zie ook: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2111900

In dit artikel zitten ook diverse passages met letterlijke teksten ontleend aan o.m. Boschma and Anet Weterings [2004), Robert N. Mefford [1986], Glaeser et al. [2008], Bazhanov [2007], Somik Lall, Zmarak Shalizi, Uwe Deichmann [2001], Thompson [2006], Koetse [2008], etc., Is dit (volgens de 'Zwemmer-norm' en 'Drenth-norm') niet een geval van plagiaat?

Voorbeeld 1 uit paper 1 DE GROOT, zie blz. 17 – 18, 203 letterlijke woorden van anderen

Originele bron:
Ron A. Boschma and Anet Weterings [2004], The effect of regional differences on the performance of software firms in the Netherlands, Journal of Economic Geography, Volume 5, Issue 5: 567-588. doi: 10.1093/jeg/lbh074 http://www3.druid.dk/wp/20040007.pdf

Voorbeeld 2 uit paper 1 DE GROOT, zie blz. 14-15, 136 letterlijke woorden van anderen

Originele bron:
Robert N. Mefford [1986], Determinants of Productivity Differences in International Manufacturing, Journal of International Business Studies, 17, 63–82.

Voorbeeld 3 uit paper 2 DE GROOT, zie blz. 5-6 , 340 letterlijke woorden van anderen

Originele bron:
Edward L. Glaeser, Hedi D. Kallal, José A. Scheinkman and Andrei Shleifer, Journal of Political Economy, Vol. 100, No. 6, Centennial Issue [Dec., 1992], pp. 1126-1152.

PAPER 2 DE GROOT -- SOLO-AUTEUR

Henri L.F. de Groot [2001], Macroeconomic Consequences of Outsourcing: An Analysis of Growth, Welfare
and Product. Variety, De Economist, 149 (1), pp. 53–79.

In dit artikel zitten 3 à 4 pagina’s opgenomen met letterlijke overname van het werk van o.m. Bahrami [1992], Bahrami [1996], ten Raa en Wolff [2001], Jha Raghbendra [1998], Postner [1990], Masahisa Fujita [1996], Williamson [1981], Van Schaik en de Groot [1998], de Groot en van Schaik [2002], de Groot, en Nahuis [2002], etc. zonder enige bronvermelding. Is dit (volgens de 'Zwemmer-norm' en de 'Drenth-norm') niet een geval van plagiaat?

Voorbeeld 1 uit paper 2 DE GROOT ---------- solo-auteur, zie blz. 68, 64 letterlijke woorden van anderen

Originele bron:
Bahrami, Homa 1992 'The emerging flexible organisation: Perspectives from Silicon Valley' . California Management Review 34/4: 33-52.

Voorbeeld 1 uit paper 2 DE GROOT ---------- solo-auteur, zie blz. 53, 93 letterlijke woorden van anderen

Originele bron:
THIJS ten RAA and EDWARD N. WOLFF [2001], Outsourcing of Services and the Productivity, Recovery in U.S. Manufacturing in the 1980s and 1990s, Journal of Productivity Analysis, 16, 149–165, 2001, zie ook: http://thijstenraa.nl/JPA%20services.pdf

Het geheel overziende, is dit zo te zien een trieste balans. De rest van de mede-auteurs-analyse o.a. van Frank Bruinsma, Eveline van Leeuwen, Mark van Duyn, Christiaan Behrens, Raymond Florax, etc.. bespaar ik de lezers (misschien later!).

Ik heb natuurlijk mijn volledige auteurs-analyse file heel voorzichtig met een aantal mensen besproken. ......Want .........WOWIE.................er is meer aan de hand hier..........SORRLI......next time (moet nog dubbel.......gecheckt worden..)......$%%$£"..

...$%$£"£............Lezers...(.....geen NN-aanhangers)............. help ik kom er even niet uit hier, is hier ...............sprake van questionable research practices......???????????????...

...$%$£.........GILLO.....help ....... wat betekent dit???????..........

STOP DE BOMBASTIC EN AAN HET WERK

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.