NIEUWS

Campus 14 oktober 2015

Promotor Karima Kourtit in Polen was Peter Nijkamp

reacties 35

Econoom Karima Kourtit, die onlangs cum laude promoveerde aan de Poolse Adam Mickiewicz University, deed dat onder begeleiding van promotor… Peter Nijkamp. Die informatie heeft NRC-journalist Frank van Kolfschooten weten op te duikelen.

Kourtits Poolse proefschrift, dat net online is gezet, draagt een titel die sterk doet denken aan die van het proefschrift dat door een VU-commissie werd afgekeurd nadat een anonymus erover geklaagd had: ‘New Urban World; Economic-Geographical Studies on the Performance of Urban System’.

Andere oriëntatie

Maar tegen Advalvas verklaarde ze dat de focus een totaal andere was: “Het onderwerp is niet hetzelfde, het heeft een andere oriëntatie: geografisch in plaats van economisch, het heeft geen enkele overlap met mijn Nederlandse dissertatie, het zijn andere papers.”

Nijkamp zou ook haar promotor aan de VU zijn, maar hij trok zich terug na de ophef rond het proefschrift. Vervolgens kwam Nijkamp zelf onder vuur te liggen omdat hij veelvuldig plagiaat en zelfplagiaat zou hebben gepleegd. Na de bevindingen van een commissie die zich daarover heeft gebogen, is hij met pensioen gegaan.

Eredoctoraat

Maar in het buitenland timmeren Nijkamp en ook Kourtit nog flink aan de weg. Kourtit is postdoc in Zweden. Nijkamps ster schittert nog aan verschillende universiteiten in onder andere Oost-Europa. De Adam Mickiewicz University verleende hem onlangs nog een eredoctoraat.

Kourtit heeft de VU aangeklaagd bij het college van de rechten van de mens. Die oordeelde afgelopen zomer dat de VU had moeten onderzoeken of ze iets kon doen tegen de discriminerende berichtgeving over Kourtit in verschillende media.

Peter Breedveld
BEELD: Peter Valckx

{ Lees de 35  reacties }

hits 99
Door Klaas van Dijk op 21 oktober 2015

@ Door Izak van Langevelde ("20 oktober 2015 - 16:10, it takes two to tango. In je eentje kunt je geen discussie beginnen."): dat ben ik niet met je eens, want ik voer hier een discussie met jou. En minimaal de redactie van Ad Valvas leest mee (zie hierboven).
.
Bovendien is er nieuwe informatie van twee partijen: (1) openbare uitspraken van de voormalige rector magnificus op http://advalvas.vu.nl/nieuws/mensenrechtencollege-berispt-vu-zaak-kourt… en op http://frankvankolfschooten.nl/wordpress/?p=825 en (2) oordeel 2015-87 van het College voor de Rechten van de Mens op http://www.mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2015-87/detail
.
Gisteravond heb ik het volledige oordeel op alle gemak van A-Z doorgelezen. Bij het CRVM werken uitstekende juristen (vast ook wel juristen die op de VU hebben gestudeerd) en in dit soort oordelen staat alles altijd netjes en glashelder en volgens de juridische regels op papier. Buitengewoon de moeite waard om het door te lezen en het dan af te zetten tegen de recente openbare uitspraken. De timing (het tijdspad) is cruciaal (krijg ik niet helder voor wat betreft de drie versies van hoofdstuk 5 van het Poolse proefschrift van Karima Kourtit). Juristen leren dat timing en tijdspad cruciaal zijn. Een aantal opmerkingen over dit oordeel (een ware goudmijn van informatie).
.
Uit de context wordt duidelijk dat Peter Nijkamp wordt bedoeld als het om de promotor gaat. Ik hoor het graag als ik het bij het verkeerde eind heb. Verzoekster is Karima Kourtit en verweerster is de VU.
.
3.42. "verzoekster heeft na haar promotie geen toegang meer tot een werkplek en andere voorzieningen van verweerster". Karima Kourtit had dus na afloop van de borrel na de promotie een formeel verbod om nog langer op de VU te zijn. Dat is volgens mij een erg uitzonderlijke situatie en lijkt te passen bij mijn uitspraak over de achterdeur van de fietsenstalling. Het was over en voorbij en uit. Punt. Ik hoor het graag als het anders is.
.
"Verweerster verklaart dat zij over het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst gesprekken heeft gevoerd met de advocaat van verzoekster. In die gesprekken zijn partijen tot een oplossing gekomen."
Dat is dus (a) goed gedocumenteerd en (b) klinkt niet als heel gezellig (om het zacht uit te drukken).
.
1.1. "Bij verzoekschrift van 27 oktober 2014, dat op 3 november 2014 is ontvangen, heeft verzoekster (..)". Er is dus een ouderwetse brief verzonden en gezien de rol van de promotor zal het een hele lange brief zijn geweest met een heleboel argumenten. Ik houd me aanbevolen voor een andere visie.
.
De juristen van het CRVM weten wat ze moeten doen (= handelen volgens de regels). Ik kan niet de datum vinden wanneer ze de VU hebben ingelicht, maar dat zal dus op een gegeven moment zijn gebeurd, want dat is onderdeel van de vaste procedure. De hele lange brief met misschien wel 498 argumenten zal door de VU niet met vreugde zijn ontvangen (zacht uitgedrukt). Bij de VU werken juristen en die hebben het allemaal heel netjes volgens de regels afgehandeld.
.
1.4 "Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 3 juni 2015, waar partijen zijn verschenen." De VU had geen plicht om te verschijnen en had ook de meest laag ingeschaalde beleidsmedewerker (bijvoorbeeld een trainee die net een paar weken geleden was begonnen) kunnen sturen 'om hem/haar wat ervaring op te laten doen'.
"Verweerster werd vertegenwoordigd door mr. W.E. Pors, advocaat te ’s-Gravenhage, die werd vergezeld door [. . .], rector magnificus, en [. . . ], medewerker bestuurszaken." De VU heeft dus een andere keus gemaakt. Dat kan.
.
Peter Nijkamp en de toenmalige rector magnificus zaten dus toen tegenover elkaar. Hoe zal het op deze zitting zijn gegaan? Het gaat hier dus om de context en die valt te begrijpen als je het complete oordeel van het CRVM goed doorleest, goed tot je laat doordringen en goed gaat vergelijken met allerlei eerdere stukken hier op Ad Valvas en elders. Het oordeel laat ik aan de lezer over.
.
.
Het citaat "de internationale aandacht die de casus van mevr. Kourtit heeft gekregen rechtvaardigt de stelling dat men [...] wist waar men aan begon." moet je dus in deze context plaatsen.
.
Er staat hier dus bijvoorbeeld: neem je Karima Kourtit in dienst cq ga je met Karima Kourtit in zee, dan krijg je Peter Nijkamp er gratis bij. Ik hoor het wel als dit aantoonbaar onjuist is en ik geef hier dus uitdrukkelijk geen oordeel.
.
.
Hetzelfde citaat kan ook worden gebruikt in de context van "Pavičić heard from another student in China, about another error. He tried to fix that one too. But it didn’t work out. Earlier this year, Pavičić retracted the paper: "I hereby retract my paper [1] due to a fatal error I explained in [2]. All my attempts to patch the error have failed. I thank Shi-Lei Su, a student from Yan Bian University, Ji Lin Province, China for bringing the error to my attention."
Dit citaat staat in 'the body of scientific knowledge' (dus niet op een al dan niet vage website) en het hele verhaal staat op
http://retractionwatch.com/2012/11/30/poignancy-in-physics-retraction-f…
.
Als er dus in een volkomen hypothetisch voorbeeld klachten binnenkomen van senior onderzoekers bij de directie van de huidige universiteit van iemand als Shi-Lei Su dat hij zulke vervelende en vreselijk moeilijke en inhoudelijke vragen stelt over hun publicaties, past 'men wist waar men aan begon' hier prima bij.
Ergo, niet zeuren, want goede wetenschappers stellen kritische vragen en zijn niet bang om de confrontatie aan te gaan met de senior onderzoekers. En als een journalist lucht krijgt van dit citaat, mag deze journalist vast wel langskomen voor om een mooi inhoudelijk verhaal te schrijven over het hoge onderzoeksniveau en/of voor een interview met iemand als Shi-Lei Su. Daar komen vast mooie artikelen uit over het hoge niveau van onderzoek / onderwijs op deze universiteit (etc.). Idem als een journalist contact opneemt met de Yan Bian University. Nogmaals, het gaat hier om een fictief voorbeeld (gebaseerd op de werkelijkheid) wat ik gebruik om het begrip 'context' te illustreren.
.
Verder is een al dan niet voormalige rector niet verplicht om antwoorden te geven aan journalisten, of het nu gaat om Frank van Kolfschooten of Al Valvas of wie dan ook. Dat is een subjectieve keuze en daar zit bijna altijd een argumentatie achter. Dat is volgens mij hier ook zo. De argumentatie staat volgens mij in het uitgebreide oordeel van het CRVM.
.
Het is bovendien volkomen legitiem om als voormalig rector bij vragen van journalisten over gevoelige zaken meteen door te verwijzen naar de huidige rector cq persvoorlichting en hierover geen enkele uitspraak te doen.
Deze werkwijze is standaard voor veel politici. Ze willen de opvolger niet voor de voeten lopen, en zeker niet over gevoelige zaken. Ik ga hier niet zeggen waarom dit hier in dit geval wel tweemaal is gedaan, maar ik weet het antwoord wel. En dat antwoord kan iedereen zelf opvissen uit het uitgebreide oordeel van het CRVM.
.
Peter Nijkamp en/of Karima Kourtit kunnen ook een klacht indienen bij de VU over deze uitspraken en misschien is dat al gedaan. Dat weet ik niet en dat doet er niet toe. De VU zal deze klacht netjes archiveren (met een nummer) en zal een netjes antwoord geven (= een brief met een nummer en een handtekening) en dit alles wordt netjes opgeborgen in het 'dossier' (een formele juridische term) over Peter Nijkamp en/of Karima Kourtit. De VU zal in het (korte) antwoord erop wijzen dat het woordje 'voormalig' betekent dat deze uitspraken niet voor rekening komen voor de VU en dat ze contact op moeten nemen met de voormalige rector. Die zal verwijzen naar de verklaring van Leiden en een voorstel doen om te starten met de inhoudelijke wetenschappelijke discussie over de kwaliteit van het onderzoek van Peter Nijkamp en Karima Kourtit. En desnoods zal hij verwijzen naar het grote interview in NRC van een tijd geleden want dit voorstel is volkomen in lijn met zijn betoog in dit stuk in NRC.
.
.
Verder is binnen deze hele context de complete gang van zaken vanaf het moment tot het indienen van de eerste klacht van NN tot en met het einde van de borrel na afloop van de promotie van Karima Kourtit redelijk te reconstrueren.
.
Mijn visie is dat hier is gehandeld zoals momenteel Nederland wordt bestuurd. Twee partijen zijn het over belangrijke zaken niet eens, maar sluiten compromissen. Dat is dagelijks te zien op TV en te lezen in de krant. Het is te zien aan de zuinige blik van sommige politici en het is te lezen in de commentaren in de kwaliteitskranten. Zo is het volgens mij ook op de VU gegaan. En alles is goed gedocumenteerd met een datum en met een handtekening, net zoals bijvoorbeeld het oordeel van Tadaeusz Zipser uit Wroclav (dagtekening 19 maart 2015) en het oordeel (dagtekening 30 april 2015) van Zbigniew Bochniarz van de Evans School of Public Affairs University of Washington Seattle ( http://evans.uw.edu/profile/bochniarz ). ["The last, 15th chapter (..) characterizes high level sophistication, including interesting visual interpretation of the key concept in the forms of content clouds. The final conclusions (...) well synthetized the research conducted and contributed to the verification of her research hypothesis. They also show her professional maturity of judgements and recommendations."].
.
De Nederlandse context is (a) het promotiereglement van de VU en (b) de Nederlandse Gedragscode. In de Code staat erg veel (bijvoorbeeld over een juiste bronvermelding), maar niets over de kwaliteit van het onderzoek. Dat oordeel is aan de hoogleraren die hun naam en handteking en datum op een stuk papier hebben gezet waarin staat te lezen dat zij op grond van die en die argumenten van oordeel zijn dat het proefschrift van voldoende niveau is (zie hierboven). Volgens mij is er in Nederland geen wet dat deze papieren openbaar hoeven te zijn en dat zijn ze dus ook niet. Dus als hoogleraar A formeel volgens de regels van het promotiereglement een oordeel heeft gegeven, telt allleen het eindoordeel (= ja of nee). Karima Kourtit en Peter Nijkamp moesten zorgen dat het allemaal min of meer een beetje in lijn is met de Gedragscode en tot slot is er een tijdspad afgesproken. Allemaal netjes volgens de regels. Ik houd me aanbevolen voor een ander scenario. Het was over en uit na afloop van de borrel op 25 juni 2014. En toen kwam er een nette brief van CVRM.
.
.
Verder beveel ik aan dat er bij de twee proefschriften van Karima Kourtit alsnog een bijlage komt met een complete lijst met goede en deugdelijke definities (liefst met bronnen) van alle termen die worden gebruikt in de tekst. Het zou kunnen dat (een groot deel van) deze definities wel in de lopende tekst staan, maar ik raak het spoor bijster.
.
Tot slot wijs ik op http://retractionwatch.com/2015/06/18/if-you-think-its-rude-to-ask-to-l… Hier staat een 'guestpost' over het thema "how co-authors can carry out their responsibilities to each other and the community." Een glasheldere en scherp verwoorde bijdrage over de verantwoordelijkheid als co-auteur als je je naam verbindt aan een publicatie (en dat geldt volgens mij ook voor de affiliatie). Zeer aanbevolen.

Door Izak van Langevelde op 21 oktober 2015

@Klaas van Dijk: Wij discussieren omdat ik inhaak, hetgeen bevestigt dat er minstens twee partijen nodig zijn voor een discussie.

Je stelt ""verzoekster heeft na haar promotie geen toegang meer tot een werkplek en andere voorzieningen van verweerster". Karima Kourtit had dus na afloop van de borrel na de promotie een formeel verbod om nog langer op de VU te zijn. Dat is volgens mij een erg uitzonderlijke situatie en lijkt te passen bij mijn uitspraak over de achterdeur van de fietsenstalling. Het was over en voorbij en uit. Punt. Ik hoor het graag als het anders is."

Het is niet ongebruikelijk dat een promovendus, in het kader van gastvrijheid, een werkplek heeft aan een universiteit, om een en ander naar behoren af te kunnen ronden. Deze gastvrijheid vervalt zodra de promotie een feit is. Dat is wat anders dan een formeel verbod nog op de VU te zijn.

Ook het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst zegt op zich weinig. Het is bij mijn weten standaard dat een promovendus een tijdelijke arbeidsovereenkomst heeft, die niet verlengd zal worden, en om praktische redenen plaats kan maken voor een gastvrijheidsverklaring. Anders gezegd, een promovendus krijgt lang genoeg onderdak om de klus te klaren en wordt daarna geacht te verdwijnen. Een advocaat kan daar niets aan veranderen.

Door Klaas van Dijk op 21 oktober 2015

@ Izak van Langevelde (21 oktober 2015 - 13:10), ja je hebt gelijk. Daarom erg veel dank voor een reactie.
.
Het formele deel m.b.t. de gastvrijheidsverklaring en het al niet terecht aanbieden van een nieuw arbeidscontract staat goed uitgelegd vanaf de kop boven 3.39 op http://www.mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2015-87/detail
.
Alle (formele) argumenten van beide partijen kun je zo naast elkaar leggen en met elkaar vergelijken. Voor de VU was het heel makkelijk. Je hoeft formeel geen (= 0) argumenten aan te voeren als je een tijdelijk arbeidscontract niet wilt verlengen en/of als je van te voren met een tijdslimiet afgesproken gastvrijheidsverklaring niet wilt verlengen. Zo staat het in de wet. Het is over en uit. Punt.
.
Daarnaast moet je tussen de regels doorlezen om de informele argumenten helder te krijgen. Zie 3.41 voor de argumentatie van de verweerster. "Dat verweerster geen nieuwe arbeidsovereenkomst met verzoekster is aangegaan klemt te meer nu er voldoende financiën waren en verzoekster altijd tot volle tevredenheid heeft gewerkt." Dat laatste standpunt kan verbazing wekken. De VU hoeft dit standpunt niet te weerleggen en hoeft dus niet de kast open te halen met het dikke dossier over Karima Kourtit. Dat heeft de VU dus ook niet gedaan. De formele argumentatie van de VU staat hierboven.
.
Informeel en bij goede onderlinge verhoudingen is er natuurlijk veel mogelijk en zal het geen enkel probleem zijn om de gastvrijheidsstelling wat te verlengen en/of er op een andere manier een al dan niet informele mouw aan te passen. Zo zie ik er in ieder geval tegenaan. Er is altijd wel een oplossing te vinden als projecten nog niet helemaal zijn afgerond (etc.).

Volgens mij moet er op de VU een kast zijn met een enorm dik dossier over Karima Kourtit. Lees maar eens heel goed alle citaten van de voormalige rector op http://advalvas.vu.nl/nieuws/mensenrechtencollege-berispt-vu-zaak-kourt… en zet ze in het perspectief. Ik hoor het graag als het dossier erg dun blijkt te zijn.
.
Onderaan op http://advalvas.vu.nl/nieuws/mensenrechtencollege-berispt-vu-zaak-kourt… staat opnieuw een citaat van de voormalige rector over het centrale thema van deze lange draad "Haar aanvankelijke promotor, Peter Nijkamp, heeft ook uitgebreid op de pers gereageerd in Ad Valvas. Hebben we ook niets tegen ondernomen.”
.
Dat is een prachtig citaat.
Ten eerste zou de wereld te klein zijn als de VU inderdaad aan Peter Nijkamp zou verbieden om een inhoudelijk weerwoord te geven aan de critici die van mening zijn dat het huidige niveau van veel van zijn publicaties zo beroerd laag is.
Ten tweede is de werkelijkheid omgekeerd: Peter Nijkamp heeft tot nu toe alles uit de kast gehaald om juist niet in het openbaar met al zijn critici in debat te gaan over juist dit item.
Ten derde staat dit citaat volgens mij op gespannen voet met een uitspraak van Peter Nijkamp in het grote interview in de Volkskrant. Ik hoor het graag als dit niet de werkelijkheid weerspiegelt.

Door Klaas van Dijk op 21 oktober 2015

Het door Frank van Kolfschooten opgeduikelde oordeel van 11 pagina's in het Pools over het met een cum laude beoordeelde promotie van Karima Kourtit is van Tadaeusz Zipser.
.
Op het oordeel staat "Prof. dr hab. Tadaeusz Zipser, Katedra Planowania Przestrzennego, Wydzial Architektury Politechnika Wroclawska, Wroclaw".
Dat is https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Zipser en http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=60…
.
Het gaat dus om een Poolse architect die volgens Wikipedia is geboren op 5 september 1930 en om een lid van de Poolse Akademie van Wetenschappen. Het oordeel heeft als dagtekening 19 maart 2015. Mijn kennis van Pools is beroerd en ik kan niet helemaal plaatsen wat er op 1 december 2014 (of op 12 januari 2014) aan de hand was (eerste zin onder de titel). In de zin lijkt het te gaan om 388 pagina's tekst. In de zin erna lijkt het te gaan om 15 hoofdstukken.
.
NN vroeg zich af wie hier naar hadden gekeken. In ieder geval dus een Poolse architect van 84 jaar oud. Leeftijd zegt helemaal niets. En Tadaeusz Zipser weet vast heel veel van steden. Mijn kennis van het Pools is zo beroerd, dat ik verder nauwelijks wat begrijp van de tekst. Dat lijkt me een mooie uitdaging voor iemand anders.
.
Het oordeel van de tweede hoogleraar heb ik beter gelezen. Dat gaat over '15 chapters on 383 pages'. Mijn erg voorlopig idee is dat het vol staat met eerste zinnen die tijdens een promotie op de RUG worden uitgesproken als een opponent het woord krijgt. Iets als de vervolgstap ['wil de geachte promovenda even met mij naar hoofdstuk 5 gaan en de laatste zin op pagina 95 aan me voorlezen'] kan ik niet zo één twee drie vinden in dit oordeel van
Zbigniew Bochniarz = http://evans.uw.edu/profile/bochniarz Maar ik moet een slag om de arm houden.
.
Via http://frankvankolfschooten.nl/wordpress/?p=825 en
.
https://wngig.amu.edu.pl/strona-glowna/wngig/stopnie-i-tytuly/doktoraty…

Door Klaas van Dijk op 23 oktober 2015

@ Izak van Langevelde (19 oktober 2015-16:10): ["Ik betwijfel of de commentaar sectie van een kattenbelletje als Ad Valvas de geeigende manier is om een boodschap door te geven aan Nijkamp en Kourtit. Je kunt zoiets ook op het prikbord bij de buurtsuup opprikken. Je zou kunnen proberen een ingezonden brief in een landelijk dagblad of vaktijdschrift te plaatsen, of, met wat meer werk, een artikel over de kwestie, waarin je je oproep verwoordt?]"
.
Er zijn volgens mij voorbeelden in Nederland waarbij de universitaire krant ten onder ging omdat het CvB zich ging bemoeien met de inhoud en volgens mij is dat niet het geval bij Ad Valvas. Maar ik houd me aanbevolen voor een alternatieve visie.
Ad Valvas (en dus in principe alle universitaire kranten) zijn journalistieke produkten met een onafhankelijke redactie en het laatste woord is dus aan de redactie. Het citaat van de voormalige rector op http://advalvas.vu.nl/nieuws/mensenrechtencollege-berispt-vu-zaak-kourt… is hiervan een illustratie.
.
"Haar aanvankelijke promotor, Peter Nijkamp, heeft ook uitgebreid op de pers gereageerd in Advalvas. Hebben we ook niets tegen ondernomen."
.
Ik had het in mijn vorige posting niet helemaal helder. Maar volgens mij staat hier:
(1) Peter Nijkamp heeft op eigen initiatief een stuk voor Ad Valvas geschreven en de redactie van Ad Valvas heeft het vervolgens geplaatst (hadden ze dus ook niet hoeven doen), of
(2) de redactie van Ad Valvas heeft Peter Nijkamp benaderd of Peter Nijkamp wellicht interesse had om zijn visie neer te leggen in Ad Valvas. Peter Nijkamp heeft deze bijdrage geschreven, het paste binnen de doelstelling van Ad Valvas en is geplaatst. (1) en (2) dus geheel buiten het CvB om.
.
Ad Valvas zou misschien ten onder zijn gegaan als vervolgens het CvB bij Ad Valvas aan de bel was gaan trekken dat dit stuk verwijderd moest worden. Dan was er een opstand uitgebroken. Bovendien is er geen inhoudelijk argument om het stuk in te willen trekken, want het past zeer ruim binnen de criteria. Het gaat over wetenschap en de visie van Peter Nijkamp over wetenschap.
.
.
Verder denk ik dat de VU momenteel in een riante positie verkeerd ten opzichte van Peter Nijkamp en Karima Kourtit. Dat komt deels door geluk, deels door de tijd, deels door behoedzaam manoevreren, deels doordat een aantal personen op de VU hebben willen meewerken aan een oplossing doordat ze zelf bereid waren om wat in te schikken, en niet in de laatste plaats omdat iedereen die moest inschikken zich bij alle vragen van derden altijd achter de brede rug van de rector kon verschuilen. Die had zich garant gesteld voor een oplossing. Dat kun je zo nalezen in alle stukken / citaten op Ad Valvas.
.
En iedereen uit deze hoek heeft zich netjes aan de afspraken gehouden en kon altijd terugvallen op zeer brede rug van de rector. Dat staat letterlijk op http://advalvas.vu.nl/nieuws/mensenrechtencollege-berispt-vu-zaak-kourt…
.
"De VU, zegt Van der Duyn Schouten, heeft zich in de zaak Kourtit zeer kwetsbaar opgesteld. “De kwaliteit van haar eerste proefschrift bleek onder de maat. We hebben haar de kans gegeven haar fouten te herstellen. Ik was voorzitter van haar tweede promotiecommissie. Dat was ook een signaal naar de buitenwereld, dat we hiervoor tot op het hoogste niveau verantwoordelijkheid hebben genomen. Hebben we ook veel kritiek op gehad.”
.
Peter Nijkamp heeft moeten inschikken, want hij was niet langer de promotor van Karima Kourtit. Wellicht is de nieuwe promotiecommissie gezamenlijk samengesteld (voorstellen van Peter Nijkamp, voorstellen vanuit de VU, who knows). Hoe het ook zij, alles heeft gewerkt, iedereen van beide partijen zijn de afspraken -min of meer- nagekomen, en Karima had haar PhD. Een zes(je), maar het project was geslaagd.
.
Peter Nijkamp en Karima Kourtit hebben echter minimaal twee megafouten gemaakt waardoor nu (anno eind oktober 2015) de rollen totaal zijn gekanteld.

De ene megafout is de klacht bij het Mensenrechtcollege. 3.48. "De promotor van verzoekster heeft eveneens geklaagd over discriminatie van verzoekster. Hij licht toe dat het beeld zich naarmate de tijd vorderde verbreedde. (..) Hij heeft bij verweerster aangegeven dat sprake was van discriminatie, maar dat is weggewimpeld. Ook heeft hij – bij brief van 21 augustus 2014 - bij de rector geklaagd over discriminatie toen verzoeksters contract niet werd verlengd." Goed, er is dus een brief van 21 augustus 2014 van 'de promotor'. Deze promotor was ook bij de zitting. Zijn er argumenten dat het hier niet om Peter Nijkamp gaat die (a) deze brief schrijft en (b) op deze zitting was. Ik hoor het graag.
.
De tweede megafout was dat Peter Nijkamp niet heeft kunnen accepteren dat hij als promotor van Karima Kourtit een stap opzij moest zetten en/of niet kon accepteren dat een (aanzienlijk) deel van de hoofdstukken uit het 2013 proefschrift ('retracted') moest worden afgevoerd (o.i.d.). Hoe het ook zij en welke argumenten dan ook, Karima Kourtit is een jaartje later nogmaals gepromoveerd, ditmaal met cum laude en ditmaal met Peter Nijkamp als promotor.
Het kan natuurlijk allemaal best bij een briljante onderzoeker en bij een overmaat aan data. Maar de op dit moment beschikbare stukken wijzen in een andere richting. In de eerste plaats zullen alle formele oordelen buitengewoon lovend moeten zijn, anders lijkt mij een 'cum laude' niet haalbaar. Het ene oordeel is buitengewoon lovend, maar past niet bij de inhoud van het Poolse proefschrift (mijn visie, de visie van NN en wellicht veel meer visies). Het andere oordeel is momenteel vrijwel onleesbaar, maar de auteur lijkt me geen topeconoom. Daarmee wil ik dus absoluut niet de indruk wekken dat de 84-jarige Poolse architect en lid van de Akademie van Wetenschappen geen topper in zijn vakgebied is. Karima Kourtit en Peter Nijkamp hebben bovendien nog niet een begin gemaakt met de inhoudelijke discussie over de wetenschappelijke kwaliteit van veel van hun recente publicaties. En volgens mij staat er (nog) geen hoofdstuk van het nieuwe proefschrift in een degelijk en hoog in aanzien staand vakblad. Ik kan me natuurlijk vergissen, want ik ken de ins en de outs niet van alle tijdschriften. Ik kan me daarentegen goed voorstellen dat verschillende topeconomen het eens zijn met mijn voorlopige oordeel dat er in het 2015 proefschrift erg veel troep staat.
.
Verder staat er ergens op het internet een uitermate summier citaatje dat Peter Nijkamp 'nu met pensioen is' (of iets van dien strekking). Het is een formeel citaat van de VU. Het meest recente 'discussion paper' op http://www.tinbergen.nl/discussionpaper-search is van 3 juli 2014 (vermoedelijk de datum waarop de PDF is geplaatst; op het document staat versie 17 april 2014).
.
Ook in dat licht moet je de inhoud van http://advalvas.vu.nl/nieuws/mensenrechtencollege-berispt-vu-zaak-kourt… zorgvulig lezen (en met name de citaten). En de timing is cruciaal.
.
.
“Kourtit zegt dat haar familie hier onder heeft geleden. Als je het mij vraagt, helpt ze die familie het beste door te laten zien dat je vanuit Stockholm de wereld verovert.” is de laatste zin van dit bericht op Ad Valvas. Het is een citaat van de voormalige rector.
.
Iedereen weet waar dit op slaat, want het gaat in deze hele discussie voortdurend over de kwaliteit van de wetenschappelijke output van Karima Kourtit. De rector doelt bijvoorbeeld op http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/promovendus-kreeg-onverwacht-mailtje-v… Iedereen is blij en de familie zal het doorvertellen. En journalisten zullen altijd uitgebreid te woord worden gestaan.
.
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/abs/nature13531.html is een ander goed en recent voorbeeld uit Nederland ("Declines in insectivorous birds are associated with high neonicotinoid concentrations"). De rollen zullen kantelen als Karima Kourtit vriend en vijand verrast met een soortgelijke publicatie over de kern van al haar werk.

Door Klaas van Dijk op 27 oktober 2015

Wat losse en wellicht onsamenhangende opmerkingen over hoofdstuk 2 ("The ‘urban piazza’ model as an integrated analysis framework") van het Poolse proefschrift van Karima Kourtit.
.
* mijn uitgangspunt bij onderstaande beoordeling is dat we hier hebben te maken met een volwaardig hoofdstuk van een proefschrift (dus bv. niet de inleiding, hier hoofdstuk 1, of de discussie van een proefschrift) en dat het gaat om een theoretisch hoofdstuk. Ik hoor het graag als ik het bij het verkeerde eind heb.
.
* op grond van noot 1 (pagina 31) neem ik aan dat Karima Kourit de (enige) auteur is van dit hoofdstuk ["Source: This chapter was inspired by the studies that have been produced in the context of the Joint Programming Initiative ‘Urban Europe’ (see in particular Nijkamp and Kourtit 2011, 2012; Kourtit et al. 2014; Kourtit 2014)."].
.
* opnieuw wordt verwezen naar 'Kourtit 2014'. Dat is volgens de literatuurlijst "Kourtit, K. (2014), Competiveness in Urban Systems - Studies on the ‘Urban Century’. Amsterdam: VU University." M.i. dus het teruggetrokken ('retracted') proefschrift uit 2013. Zie http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0132885 voor een voorbeeld van een correcte wijze van refereren naar 'retracted documents'.
.
* de literatuurlijst telt 38 referenties. Er zijn 20 referenties met Karima Kourtit als eerste auteur en 5 referenties met Karima Kourtit als één van de auteurs. Een flink deel (66%) zijn dus referenties naar eigen publicaties. Van de overige 13 referenties zijn er 5 van de promotor Peter Nijkamp.
.
* de sortering van de referenties klopt niet en Kourtit et al. 2013i ontbreekt (Kourtit et al. 2013h en Kourtit et al. 2013j worden wel vermeld).
.
* "Kourtit, K., Arribas-Bel, D., and Nijkamp, P. (2013g), Migrant Entrepreneurs as Urban Health Angels − Risk and Growth Strategies, International Planning Studies (accepted)" is volgens mij http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13563475.2014.942496 ("Published online: 18 Sep 2014"). De volgorde van de auteurs is echter anders (Karima Kourtit, Peter Nijkampab & Daniel Arribas-Bela). Ik houd me aanbevolen voor alternatieve verklaringen.
.
Uit "2.6 Concluding Remarks" (pag 40):
.
* de eerste zin luidt: "Our planet becomes an urbanized planet, as is witnessed by the word-wide rise in interest in urban matters." O? Wie is 'our'? wat is 'urban matters'? En wat is 'urban'? Vallen bijvoorbeeld flinke delen van NW Europa onder de term 'urban habitat'? Daar zijn volgens mij (en gebaseerd op bronnen die ik hierover wel eens heb doorgelezen) de meningen aardig over verdeeld.
.
* de tweede zin luidt: "It is noteworthy that Wired Science blogger Jeffrey Marlow (2013) has recently identified today’s hottest research fields, based on an examination of citations of core papers published in the years 2007-2012 (taken from the Thomson Reuters Essential Science Indicators database)."
.
* Marlow (2013) staat niet in de literatuurlijst. Wat wordt bedoeld met 'hottest research fields', wie bepaalt dat en wat zijn de criteria? Zijn er -kennelijk- geen goede bronnen (bv artikelen in peer-reviewed journals) om deze statements wat beter te onderbouwen? Vanzelfsprekend wil ik dus niet beweren dat een blog geen goede bron zou kunnen zijn.
.
http://www.wired.com/2013/08/the-10-hottest-fields-of-science-research/ is de bron. Deze blog refereert aan een rapport wat via http://img.en25.com/Web/ThomsonReutersScience/1002571.pdf is te downloaden. Het rapport heeft twee auteurs (Christopher King en David A. Pendlebury), verscheen in april 2013 en ziet er op het eerste gezicht gedegen uit.

* verschillende vragen komen boven drijven die deels te maken hebben met een correcte bronvermelding en deels met de wetenschappelijke diepgang van dit Poolse proefschrift.
.
* de derde en de vierde zin luiden: "One of the cutting edge research domains appears to be concerned with urban issues, in particular the interface between urban policy and global governance issues. The background of this interest among scientists is the massive urbanization trend witnessed by current societies all over the world: on average, every week more than one million people appear to give up their rural roots and to move to urban agglomerations."
.
* goed, dat zal dan misschien allemaal wel waar zijn, maar in de literatuurlijst van dit hoofdstuk staan slechts 8 referenties van derden (dus niet de auteur en/of haar promotor). Wie zijn al die andere 'scientists'?
.
* teruglezend blijkt een flink deel van dit hoofdstuk 2 in beslag genomen te worden door een korte bespreking van de andere hoofdstukken van dit proefschrift. Hetzelfde staat nogmaals aan het eind van "2.6 Concluding Remarks". Ik zou dus kunnen concluderen dat de titel en de inleiding van hoofdstuk 2 de lading niet dekken. Vanzelfsprekend zijn alternatieve verklaringen voorhanden.
.
* "In the ancient world, the piazza was a vital part of the city’s global culture." (pag 32, tweede pagina van dit hoofdstuk, eerste zin van een alinea). Een bron wordt niet vermeld. Wat is 'ancient' en wanneer was dat?

* ik neem aan dat bovenstaande zin van toepassing zal zijn op Leptis Magna en op Sabratha ten tijde van de bloeitijd van deze steden (beide steden heb ik bezocht). Maar hoe zat het in die tijd ('the ancient word'?) met de 'global culture' van de mensen die in Afrika ten zuiden van de Sahara leefden? En wat is een 'city' (ergo welke definitie wordt er gehanteerd in dit proefschrift van een 'city')?
Om even een bekend voorbeeld te noemen: Staveren, Hindeloopen en Workum zijn steden (want met stadsrechten), Drachten en Heerenveen zijn geen steden (want geen stadsrechten).
.
-------------------------
.
Ik bleek over het hoofd gezien te hebben dat referent Zbigniew Bochniarz ook een opmerking had gemaakt over het ontbreken van een termenlijst.
.
Op pagina 50 (hoofdstuk 3) staat in noot 1 een definitie van een "megacity". "The minimum size of a megacity is usually supposed to range from 4 to 10 million inhabitants, depending on the source (Daniels, 2004)."
.
In de eerste plaats staat 'Daniels 2004' niet in de literatuurlijst. In de tweede plaats is ook in deze literatuurlijst de sortering niet op orde. In de derde plaats zou de definitie van Karima Kourtit in deze noot 1 door mij onmiddellijk worden afgekeurd.
Je moet namelijk niet zeggen dat er verschillende visies zijn (dat mag natuurlijk wel), maar je moet juist zeggen welke definitie je voor dit proefschrift gebruikt en die definitie moet je zo scherp mogelijk omschrijven. We zijn hier dus weer bij 'kader en context'.
.
In hoofdstuk 3 staan ook een aantal vreemde woorden zoals "aremajorcontributorstotheoverallecologicalfootprint".
.
.
----------------------
.
@ Izak van Langevelde (19 oktober 2015 16:10) ["Je zou kunnen proberen een ingezonden brief in een landelijk dagblad of vaktijdschrift te plaatsen, of, met wat meer werk, een artikel over de kwestie, waarin je je oproep verwoordt?"].
.
Natuurlijk heb je volkomen gelijk met betrekking tot je punt van een gedegen artikel in een goed tijdschrift over het niveau van de kwaliteit van het onderzoek in (bijvoorbeeld) dit Poolse proefschrift.
.
Mijn postings zijn niet meer en niet minder dan wat gedachten, overpeinzingen, losse ideeën, et. die door iedereen opgepakt kunnen worden om vervolgens uitgewerkt te worden tot een (Engelstalig) artikel met een kop, een staart en een duidelijk thema. Je moet volgens mij echter wel een goed handvat hebben om een stevig betoog over de lage wetenschappelijke kwaliteit van veel van de recente publicaties van Peter Nijkamp (al dan niet samen met Karima Kourtit) cq over dit Poolse proefschrift) aan op te kunnen hangen. Hiervoor zijn verschillende ingangen. Context, definties, brongebruik, gebruikte terminologie (etc.) zijn m.i. een aantal van die ingangen die je kunt gebruiken om het betoog aan op te hangen.
.
Vanzelfsprekend hoor ik het graag als er onjuistheden staan in mijn opmerkingen over het Poolse proefschrift van Karima Kourtit en vanzelfsprekend zal ik al deze onjuistheden corrigeren.

Door Heeft Nijkamp … op 30 oktober 2015

Oh, de ironie: De zelfcitaties en het hergebruik waar Nijkamp beroemd om werd, worden nu ook zonder gêne door zijn leerlinge in praktijk gebracht. Zij recyclet zelfs, nog beter, in één klap een heel proefschrift.

Dit “nieuwe” proefschrift is op zijn hoogst een in haast herklutste brei van oude teksten met zo hier en daar nieuwe fragmenten van hetzelfde lapwerk. De kritiek van Klaas van Dijk is hierin overtuigend.

Minder inhoudelijk, meer op meta niveau bekeken: is het normaal dat je op één proefschrift twee keer promoveert? Hoe vaak kun je op één proefschrift maximaal promoveren?

Of, want eerlijk is eerlijk, telt de eerste bij de VU aangeboden versie niet (want afgekeurd) en is deze Poolse versie daardoor wel degelijk een toelaatbaar peer-reviewed hergebruik in Nijkampse zin?

Dat zou dan wel een betreurenswaardig magere uitkomst zijn.

Door Klaas van Dijk op 31 oktober 2015

@ "30 oktober 2015 - 12:10". Dank voor het compliment. Mijn inhoudelijke kritiekpunten zijn voorlopig en kunnen natuurlijk ieder moment op inhoudelijke gronden worden weersproken door Karima Kourtit en/of Peter Nijkamp.
.
Verder zijn er geen formele bezwaren om meerdere malen te promoveren, al dan niet aan dezelfde universiteit. Een recent voorbeeld is http://www.rug.nl/news-and-events/events/phd-ceremonies/2013/31-kuiken ("Kuiken werkt als zelfstandig onderzoeker. Dit is de tweede keer dat hij promoveert: eerder promoveerde hij aan de Faculteit Theologie van de RUG.").
.
Ondertussen beter gekeken naar hoofdstuk 3 ("In praise of megacities in a global world") van het Poolse proefschrift van Karima Kourtit (pagina 45-67).
Dit hoofdstuk is een reeds gepubliceerd artikel met Karima Kourtit en Peter Nijkamp als auteurs ( http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/rsp3.12002/abstract ). Het manuscript werd ingediend op 1 juni 2012, geaccepteerd op 20 september 2012 en gepubliceerd op 2 mei 2013. Het artikel staat in een themanummer ('special issue') met als titel "The new urban world – opportunity meets challenge". Het themanummer verscheen in juni 2013 ("Volume 5, Issue 2, Pages 149–262, Issue edited by: Karima Kourtit, Peter Nijkamp, Mark D. Partridge").
.
Hoofdstuk drie van het Poolse proefschrift telt drie tabellen en vier figuren. De drie tabellen en twee van de vier figuren zijn via copy/paste overgenomen uit http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/urban… .Deze bron staat duidelijk onder de tabellen en onder de twee figuren. Een derde figuur is via copy/paste overgenomen uit http://www.megacities.uni-koeln.de/documentation/ .De bron staat duidelijk vermeld onder dit figuur.
.
Er is dus één figuur (figuur 4) wat de auteurs zelf hebben gemaakt. Ik heb er een tijdje naar zitten kijken, maar begreep niet goed wat de auteurs proberen te betogen met dit figuur. Het onderschrift is "Figure 4. A circular causality model of urban growth". De meest linker cirkel is slechts op één manier verbonden met de rest. Volgens mij klopt het onderschrift dus niet. Ik ben geen econoom, dus misschien begrijp ik het niet.
.
De tekst van het Abstract en de tekst van de eerste pagina van het artikel in Wileyonline is identiek aan de versie die in het proefschrift staat (rest kan ik niet bekijken).
.
"And this chapter was inspired by several studies that have been produced in the context of the Joint Programming Initiative ‘Urban Europe’ (see in particular Nijkamp 2008; Nijkamp and Kourtit 2011, 2012, 2013) and other related documents produced in this context by the author (Kourtit and Nijkamp 2013a,b,c; Kourtit et al. 2013a,b,c,d Kourtit et al. 2014; Kourtit 2014; Kourtit and Nijkamp 2014)." is echter toegevoegd aan noot 1 (pagina 46 van het Poolse proefschrift).
.
"Kourtit, K. (2014b), Competiveness in Urban Systems - Studies on the ‘Urban Century’. Amsterdam: VU University." is de bron in de literatuurlijst die kennelijk betrekking heeft op Kourtit 2014 (Kourtit 2014a staat niet in de literatuurlijst). 'Kourtit and Nijkamp 2013a,b,c' slaat volgens mij op drie bronnen, in de literatuurlijst staat er slechts één (Kourtit and Nijkamp 2013).
.
Op pagina 51 van het Poolse proefschrift staat een noot: "In the present paper, various urban concepts such as cities, urban areas, agglomerations, etc. are used in a rather loose way. For a precise definition of such concepts, we refer to Gregory et al. (2009)." Een dergelijke "definitie" zou door mij meteen worden afgekeurd en het is m.i. een goed voorbeeld van "feitenvrije wetenschap" cq "gebrekkige wetenschappelijke kwaliteit" (citaten uit het rapport van NN).
.
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/urban… (de bron van de drie tabellen en twee van de vier figuren) is heel andere koek. Een erg helder geschreven rapport van 302 pagina's (merendeel dikke bijlagen). Het deel over de formules en berekeningen heb ik overgeslagen (dat is iets voor economen); de rest is prima te volgen. Alles wordt uitgelegd en alle begrippen worden nauwkeurig omschreven (incl. alle mitsen en maren en er rekening mee houdend dat niet alle landen het eens zijn met wat een land is en wat geen land is, een bekend voorbeeld is Taiwan). Veel (alle?) mogelijke vragen over termen, begrippen en definities (etc.) worden allemaal beantwoord in dit rapport.
.
Pagina 8 van het UN rapport: "Although the megacities attract considerable attention because of their population size and geographical complexity, they represent the extreme of the distribution of cities by population size." Daar valt m.i. weinig aan af te dingen. Het UN-rapport werkt met een indeling in vier klassen: 'megacities' met > 10 miljoen inwoners, 'large cities' met 5 - 10 miljoen inwoners, een tussenklasse van steden met 1-5 miljoen inwoners en 'smaller cities' met 0,5 - 1 miljoen inwoners. Op deze indeling valt m.i. ook weinig op af te dingen (hoewel natuurlijk tal van andere indelingen mogelijk zijn).
.
Na wat doorlezen in het UN-rapport wordt haarfijn uitgelegd wat wordt verstaan onder 'urbaan' (cq het onderscheid tussen 'urbaan' en 'ruraal'; info die ik tot nu toe niet heb kunnen vinden in het Poolse proefschrift van Karima Kourtit). De uiteenzetting begint op pagina 31 (47 PDF) en gaat erg diep. Het ziet er voor een relatieve leek gedegen en erg wetenschappelijk uit. De hooflijnen worden bovendien al na minder dan 5 minuten lezen duidelijk. Een totaal andere invalshoek dan hoofdstuk 3 van het Poolse proefschrift van Karima Kourtit. NN heeft volkomen gelijk: hoofdstuk 3 van het Poolse proefschrift van Karima Kourtit is een goed voorbeeld is van 'feitenvrije wetenschap'. Het UN rapport ademt aan alle kanten uit dat het is samengesteld door wetenschappers (economen, demografen, etc.) die weten wat ze doen en die weten hoe ze goede en gedegen publicaties moeten samenstellen over ingewikkelde zaken.
.
Mijn globale eindoordeel van hoofdstuk 3 zou kunnen worden omschreven als: een pamfletachtig pleidooi, een schotsschrift, een product op ongeveer het niveau van een (buitengewoon matige?) scriptie van een HBO-opleiding economie, etc.
.
Er staan relatief veel bronverwijzingen naar eerdere studies van Peter Nijkamp. De vraag doemt op of er geen andere economen / demografen (etc.) zijn die vergelijkbare studies hebben uitgevoerd.
.
Op pagina 58 van het Poolse proefschrift staat: "The latter tendency has recently been empirically confirmed by Bettencourt et al. (2007), and later on by West, who demonstrated, in an interview in the New York Times (December 17,2010) the validity of the urban scaling hypothesis:".
.
Oef, misschien mag je in een scriptie op een HBO-opleiding in dit geval naar een krantenartikel verwijzen (???). Voor een artikel in een peer-reviewed journal (en m.i. voor alle produkten van een universiteit) is dat uit den boze als Google binnen no time diverse goede primaire bronnen weet op te hoesten. Het eerste voorbeeld is
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0058407 ("Urban Scaling and the Production Function for Cities José Lobo, Luís M. A. Bettencourt, Deborah Strumsky, Geoffrey B. West"). Na < 1 minuut lijkt duidelijk te worden dat in dit artikel figuren staan die de auteurs zelf hebben gemaakt. Etc. Google vindt ook http://www.santafe.edu/media/workingpapers/13-01-004.pdf ("The hypothesis of urban scaling: formalization, implications and challenges"). Google zal vast wel veel meer primaire bronnen op kunnen hoesten. Het gebruiken van informatie uit een krantenartikel duidt dus op weinig inhoudelijke diepgang als binnen no time allerlei primaire bronnen komen bovendrijven.
.
Pagina 49/50. "However, there is no doubt that future cities will become arenas for social action, economic vitality and ecological sustainability". Dat is maar de vraag. Een flink grote uitbraak van Ebola in bijvoorbeeld de sloppenwijken van Lagos is er nog niet geweest en een stad als Palmyra wordt momenteel min of meer met de grond gelijk gemaakt.
.
Daarnaast is hoofdstuk 3 van het Poolse proefschrift van Karima Kourtit een soort van hosanna verhaal, terwijl deel 2 van het UN-rapport (vanaf pagina 43, PDF 59) een voorlopige analyse bevat (met prachtige kaartjes!!) van de data over bevolkingsdichtheden in steden gecombineerd met kansen op 'natural hazards' (gebaseerd op een 'natural hazards database with information collected for six hazards: cyclones, floods, droughts, earthquakes, landslides, and volcano eruptions'). Dat is andere koek. Opnieuw erg gedegen (en natuurlijk met allerlei mitsen, maren, ontbrekende data etc.). Her en der staan er in hoofdstuk 3 van het Poolse proefschrift wel wat losse opmerkingen hierover, maar veel hout snijdt het niet.
.
Op pagina 60 van het Poolse proefschrift staat: "Migration at a worldwide scale is a sign of an open and global economy." Een bron wordt niet vermeld. Er staat ook "Migration is a typical urban phenomenon". Nee. Want er is ook seasonal migration van H. sapiens, bijvoorbeeld in Nepal (eigen waarnemingen, oktober 2007, gedocumenteerd met foto's). Anno 2015 is er ook in Nederland 'seasonal migration', zij het alleen van landbouwhuisdieren (de eigenaren doen niet meer mee, maar zijn wel de sturende factor). Seasonal migration van H. sapiens bestaat bovendien al erg lang en is tot op de dag van vandaag nog volop te zien in bijvoorbeeld Afrika.
.
Het onderschrift van Tabel 3 (pagina 61) luidt: "Table 3. Population of various large global megacities with more than 10 million inhabitants, 2011 and 2025 (millions)". De begeleidende tekst luidt " Table 3 gives a further look at various large global megacities (with more than 10 million inhabitants) and tells us that most of them are found in Asia and Latin America. Examples are: Tokyo, Delhi, Sao Paulo, Mumbai, Mexico City, New York, Guangzhou, Seoul, Shanghai, Calcutta, Dhaka, Karachi or Manila. Their size is the result of geography, history, demography, and economics." De laatste zin is volgens mij een open deur. Een bron wordt niet vermeld.
.
In de tabel staan twee kolommen. In de linker kolom staan alle 23 steden ('urban agglomerations') met >10 miljoen inwoners in 2011, in de rechterkolom staan alle 37 steden ('urban agglomerations') waarvan wordt verwacht dat er in 2025 >10 miljoen mensen wonen. De kreet 'various large global megacities' slaat volgens mij nergens op. Wat is een 'global megacity' (zijn er megacities die niet 'global' zijn), wat is een 'large megacity', wat wordt bedoeld met 'various', etc.
.
Wat is de achtergrond van het noemen van de dertien steden in een opsomming? Hebben deze steden een gemeenschappelijk kenmerk? De lezer blijft in het ongewisse. Wie het weet mag het zeggen. Seoul is de enige stad die niet in de linkerkolom staat, maar opmerkelijk genoeg ook niet in de rechterkolom.
.
De prachtige risicokaartjes in het UN-rapport (vanaf pagina 18, PDF 34) lijkt duidelijk te maken dat Moskou (!!, zie eerdere bijdragen over Hoofdstuk 5 van het Poolse proefschrift) de enige megacity is zonder gevaar. Manila scoort hoog op deze kaart. Ergens in de bijlage van het UN-rapport wordt uitputtend uitgelegd (zelfs met een gigalange bijlage met informatie per land) welke definities zijn gehanteerd bij de begrenzing steden , megacities (etc.). Tuurlijk met heel veel mitsen en maren, maar dat lijkt me niet meer dan logisch.
.
Al met al is volgens mij hoofdstuk 3 van het Poolse proefschrift van Karima Kourtit "een combinatie van overdreven retoriek, ongerechtvaardigde conclusies, en een gebrek aan feitelijke onderbouwing." [een citaat uit het rapport van NN]. Ik houd me aanbevolen voor correcties op mijn uitlatingen / stellingen / visies / uitspraken in bovenstaande tekst. Excuses als ik te kort door de bocht ben gegaan.

Door Izak van Langevelde op 31 oktober 2015

Klaas van Dijk schreef "Verder zijn er geen formele bezwaren om meerdere malen te promoveren, al dan niet aan dezelfde universiteit." Dat verschilt per universiteit. Zo kun je in Maastricht niet tweemaal binnen hetzelfde vakgebied promoveren.

Door Klaas van Dijk op 31 oktober 2015

@ Izak van Langevelde (31 oktober 2015 - 13:10): "Dat verschilt per universiteit. Zo kun je in Maastricht niet tweemaal binnen hetzelfde vakgebied promoveren.".
.
Om eerlijk te zijn weet ik niet de regels voor de RUG. Wel is vlot duidelijk dat beide proefschriften van Kees Kuiken aanzienlijk van elkaar verschillen.
.
Het eerste proefschrift heet "The Other Neng. Topography and Hagiography of the Sixth Ancestor.". Het is een proefschrift van de Faculteit Theologie en is verdedigd op 21 februari 2002. Zie
http://www.rug.nl/research/portal/files/14535576/thesis.pdf voor een PDF van het complete proefschrift.
.
Het tweede proefschrift is verdedigd op 3 oktober 2013 en gaat onder andere over migratie van H sapiens. Het is van de Faculteit der Letteren en ook uitgegeven als boek. De complete PDF staat onder andere op http://www.waddenacademie.nl/fileadmin/inhoud/pdf/06-wadweten/Proefschr…

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.