NIEUWS

vakbonden verdraaien feiten
Campus 24 september 2012

Neutelings checkt de feiten

reacties 7

De VU gaat helemaal geen zeshonderd mensen ontslaan, zoals de vakbonden suggereren, schrijft Rob Neutelings op zijn blog over de reorganisatie van de bedrijfsvoering. Hij heeft een flyer van de gezamenlijke bonden bestudeerd. Daarin staan volgens hem minstens vijf uitspraken die niet, of maar voor een deel, waar zijn. Omdat zijn blog nogal ver weggestopt zit op het intranet van de VU, en alleen voor medewerkers bereikbaar is, staan hier een aantal uitgebreide citaten. Tot nu toe is er slechts één reactie op zijn blog gekomen. Dus het lijkt er op dat Neutelings, die  verantwoordelijk is voor de uitwerking van de  plannen over de reorganisatie van de bedrijfsvoering, grotendeels gelijk heeft.

Geen 600 mensen ontslagen

Zo staat in de vakbondsflyer dat het bestuur 33 miljoen euro wil bezuinigingen. Dat kost volgens de bonden ruim zeshonderd medewerkers hun baan. Die 33 miljoen structureel bezuinigen in 2015 klopt, volgens Neutelings, maar de suggestie dat 600 medewerkers worden ontslagen is onjuist.

“In het plan Bedrijfsvoering staat dat in 2015 er minder eerste geldstroomfinanciering is voor 450 fte. Een deel daarvan houdt zijn baan omdat daarvoor tweede- en derdegeldstroom wordt gezocht (± 25 fte) en een deel behoudt zijn baan, maar verandert van werkgever (± 115 fte) door outsourcing. Inmiddels zijn er reeds ± 50 fte uitgetreden sinds de peildatum; we weten dat ± 65 fte met pensioen gaat voor 2015. Overigens lopen er voor ± 260 fte tijdelijke contracten af in de bedrijfsvoering", aldus Neutelings

 

De bewuste flyer:

 

 

Onderwijs niet uitbesteed aan markt

Ook de stelling ‘Commerciële overwegingen krijgen de overhand op onderwijs. Dat is slecht voor medewerkers, studenten en wetenschap’, is volgens Neutelings te kort door de bocht.

“Kijkend naar ons reguliere bachelor- en masteronderwijs ken ik geen initiatieven om daar mee geld te verdienen op de markt. Ja, er zijn initiatieven om meer postdoctorale opleidingen tegen een stevig tarief in de markt te gaan zetten, maar om te spreken over ‘de overhand’ gaat te ver. Mogelijk wordt bedoeld dat opleidingen met weinig studenten mogelijk worden gestaakt. Dat is inderdaad jammer, maar als de overheid jaar-in-jaar-uit de bekostiging van studenten verlaagt, dan is het ingewikkeld om dat soort opleidingen te blijven verzorgen", blogt Neutelings

 

Mensen mogen meedenken

Bovendien vindt hij dat de plannen niet eenzijdig van bovenaf worden doorgevoerd.

“Het reorganisatieplan Bedrijfsvoering is opgesteld – niet door een duur adviesbureau in opdracht van het CvB – maar door 80 medewerkers die werken in de bedrijfsvoering in faculteiten en diensten. Tijdens het traject hebben ze bijsturing gekregen van verschillende commissies, ook van de medezeggenschap. Vervolgens hebben decanen en directeuren in verschillende rondes over de plannen gesproken, die steeds weer geleid hebben tot bijstellingen,” aldus de blog.

En de stelling dat de reorganisatieplannen ten  koste van het onderwijs en onderzoek gaan  klopt volgens Neutelings  ook niet. “Idee van de VU is te besparen op bedrijfsvoering zodat onderwijs en onderzoek financieel kunnen worden ontzien. Hoewel onderwijs en onderzoek zullen merken dat de bedrijfsvoering anders georganiseerd wordt, gaan de plannen niet ten koste van onderwijs en onderzoek. In tegendeel.”

De blog is te vinden op het intranet van de VU >bestuur en staf > PC bedrijfsvoering

Dirk de Hoog
BEELD: Yvonne Compier

{ Lees de 7  reacties }

Door Jeroen Rodenberg op 24 september 2012

Om de mensen het gesurf naar de blog van Rob Neutelings niet aan te hoeven doen (we hebben het druk genoeg), hierbij mijn fact check (die ik inmiddels ook onder de blog van Rob Neutelings heb geplaatst, maar nog niet is geaccepteerd...)

1. “Het College van Bestuur staat voor een cultuur waarin managers de dienst uitmaken.”

Het CvB is al jaren bezig met een proces waarin zij bevoegdheden centraliseert - of het nu gaat over onderwijsbeleod, onderzoeksbeleid of financiën. Alles wat nu over de medewerkers aan plannen wordt uitgestort, is op centraal niveau, door het CvB vastgesteld en ontworpen. Het College van Decanen bestaat nog wel, maar heeft feitelijk niets meer te zeggen. De governance omvorming van de VU heeft bovendien de vereniging buiten spel gezet, en het CvB zo goed als alleenheerser is over de VU.

Conclusie: uitspraak is waar.

2. “Commerciele overwegingen krijgen de overhand op onderwijs. Dat is slecht voor medewerkers, studenten en wetenschap”.

Door het nemen van management principes als 'operational excellence' en bijbehorende standaardisering krijgen commerciële overwegingen, zij het indirect, wel degelijk invloed op onderwijs. Ook al worden deze primair toegepast op de diensten, onderwijs zal er ontegenzeggelijk door geraakt worden. Er wordt meer verwacht van docenten door de ingrepen in de bedrijfvoering, waardoor onderwijs door de commerciële overwegingen wordt aangetast. Bovendien zal er minder ruimte zijn voor maatwerk.

Conclusie: uitspraak is waar.

3. “Dit bestuur voert plannen van bovenaf door”.

Het is inderdaad waar dat het CvB allerhande klankbordgroepen in het leven heeft geroepen. Maar, zoals in het bezwaarschrift van de OR staat te lezen waren deze niet meer dan een lege huls. Er werd door bestuurders en leidinggevende geluisterd naar wat er werd gezegd, maar vervolgens in den brede weinig mee gedaan. Dat staat in zoveel woorden ook opgemerkt in het bezwaarschrift van de OR.

Conclusie: uitspraak is waar.

4. “Het bestuur wil 33 miljoen bezuinigen, dat kost ruim 600 medewerkers hun baan”.

Dat ligt eraan welke cijfers worden gepakt. Worden er in uw becijfering ook deeltijddienstverbanden meegenomen? En outsourcing is niet dat deze mensen bij de VU hun baan behouden. In mijn visie worden deze mensen dus nog altijd ontslagen bij de VU en verliezen bij de VU hun baan.

Conclusie: uitspraak is waar.

5. “Dit gaat ten koste van onderwijs, onderzoek en ondersteuning”.

Zie mijn opmerkingen bij punt twee.

Door Jeroen Rodenberg op 24 september 2012

Jammer dat de lay-out alleen een beetje verloren gaat hier... Enfin.

Door Dimitris Pavlopoulos op 24 september 2012

Deze opmerking van AdValvas klopt helemaal niet: "Tot nu toe is er slechts één reactie op zijn blog gekomen. Dus het lijkt er op dat Neutelings (...) grotendeels gelijk heeft".

Ik ben er het met Jeroen eens, maar de blog van Neutelings is geen peiling.

Door Rick Vermunt op 24 september 2012

Allereerst: lastig te reageren op de Blog van Rob Neutelings zonder snelkopppeling in het stuk. Een omissie! Ik verwijs naar het rapport van Berenschot, welke gebruikt is door de OR in zijn advisering op het voorgnomen besluit van het bestuur. Aangezien ik geen docs kan toevoegen een link: https://communities.login.vu.nl/sites/orvu/Vergaderingen1/2012%2007%200…

Door Jaap Willem va… op 25 september 2012

Nog maar even happen op de opmerking "Tot nu toe is er slechts één reactie op zijn blog gekomen. Dus het lijkt er op dat Neutelings (...) grotendeels gelijk heeft." Schijn bedriegt! Een korte blik op de bezoekersstatistieken zou u duidelijk maken dat de enige reactie op de blog van Neutelings van zijn laatst overgebleven lezer was (namelijk van mij). Hoewel dit Ad Valvas stukje tot een soort "nu.nl" effect geleid heeft en het aantal lezers van de blog verdubbeld is.

Door Matthijs op 26 september 2012

Rob Neutelings is verre van onafhankelijk en mag zelf reacties bij zijn blog goedkeuren.. De vijf feiten die hij als niet waar beschouwd, zijn wel degelijk waar!

Door Matthijs op 26 september 2012

Zie reactie Jeroen Rodenberg

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.