NIEUWS

Campus 23 juni 2014

Leidse hoogleraar zet anonieme beschuldigingen Kourtit online

reacties 42

Richard Gill, de Leidse statisticus die zich sterk maakte voor een heropening van de zaak Lucia de Berk, heeft dit weekend een artikel van de anonieme klager over Karima Kourtit en Peter Nijkamp online gezet.

In het artikel beschuldigt de klager, die zich N.N. noemt, Kourtit en Nijkamp niet alleen van (zelf)plagiaat, maar ook van vervalsing en manipulatie van onderzoeksdata. Daarbij uit hij ook beschuldigingen aan het adres van de Turkse wetenschapper Tüzin Baycan.

Negatieve gevolgen

Kourtit hoopt aanstaande woensdag te promoveren op een herziene versie van haar proefschrift, waarover een anonieme klacht was ingediend, maar volgens N.N. bevat ook dat herziene proefschrift nog fouten. In zijn rapportage behandelt hij per hoofdstuk wat er volgens hem niet in orde is. Er zouden zelfs passages in staan die door slordig copy-pasten onsamenhangend en onzinnig zijn.

Ook legt N.N. uit waarom hij anonieme wenst te blijven. Klokkenluiders ondervinden vaak negatieve gevolgen van hun actie, schrijft N.N., ‘in de vorm van ontslag, ontzegging van promotie en wantrouwen bij potentiële toekomstige werkgevers’.

Verraad

N.N. lijkt iemand uit de directe omgeving van Nijkamp en Kourtit te zijn: ‘door informatie waar alleen insiders toegang toe hebben te delen met personen buiten hun werkomgeving (zoals een integriteitscommissie), of aan de buitenwereld bekend te maken, schenden ze een vertrouwensband. Voor andere mensen binnen de organisatie kan dit als verraad voelen’, schrijft hij.

Hij heeft veel kritiek op de manier waarop de VU met de zaak is omgegaan.

Hout snijden

NRC Handelsblad heeft de beschuldigingen van N.N. voorgelegd aan vier wetenschappers, waaronder Richard Gill en een hoogleraar die anoniem wil blijven. Die zouden hebben gezegd dat de beschuldigingen hout snijden.

De rector magnificus van de VU, Frank van der Duijn Schouten, heeft in een verklaring laten weten dat er met het herziene proefschrift niets mis is.

Peter Breedveld

{ Lees de 42  reacties }

hits 9
Door Dantes op 23 juni 2014

Het betoog van NN geeft een schrijnend overzicht van een volledig verrotte onderzoekscultuur binnen de VU, waar frauderende en veelal incompetente individuen de hand boven het hoofd wordt gehouden...

Door Richard Gill op 23 juni 2014

The readers of Ad Valvas might be interested to learn something about internet terrorist Richard Gill's motives. First of all I should state that I care a great deal about VU. I defended my PhD there in 1979. My promotor Cobus Oosterhof was the best teacher and best promotor I could ever imagine. I went on to work for a couple of years in the econometrics dept at VU, where I made friends for life as well as enjoying the company of my contemporary FvdDS. Whom I enormously respected both for his mathematics and for his sense of humour. I have many good colleagues at VU still and often been co-promotor there. I discuss the case with my VU friends.

Till this weekend I had only seen and studied the technical parts of NN's complaints. The NRC article merely touches the surface. The last year has seen a constant stream of propaganda including several down-right lies from the VU top; and the media debate was a wild goose-chase, self-plagiarism a red-herring. I am sure this came very much in handy. I hope that the poor rector was misinformed by his advisors rather than deliberately Machiavellian.

In the meantime VU is going for a "Blitzpromotie", breaking all rules. The procedure is incomprehensible and seems to me immoral and probably illegal. NN deserves support and false propaganda has to be countered.

As far as I am concerned, Mrs Kourtit may have her PhD from the VU and I wish her well and am sorry for the incredible stress this all must cause her. Nowadays there is an enormous variation in quality, and scientific culture in different fields has wildly diverged.

I hope the debate about values in science will be stimulated by NN's work. And I hope that organisations like VU will at last learn that instinctive "damage control" tends only to make things far worse.

Door Richard Gill op 24 juni 2014

Correcties en aanvullingen: redacteur Peter Breedveld zegt dat NRC het rapport aan 4 wetenschappers heeft voorgelegd. We waren kennelijk met zijn 5'en; alleen 2 stelden er prijs op, anoniem te blijven.

In tegendeel tot wat het artikel van Breedveld suggereert, gaan twee delen van N.N's rapport over hoofdstukken van de eerste versie van de proefschrift, niet over de nieuwe (6 en 7). Een ander deel, over data-problemen, heeft betrekking over een groot aantal publicaties waaronder drie hoofdstukken in de nieuwe proefschrift.

De oude hoofdstukken 6 en 7 corresponderen met de volgende artikelen (bibliografisch details overgenomen van 2e proefschrift)

Hoofdstuk 6

Kourtit, K., Nijkamp, P., and Soushi Suzuki (2014), ‘New Entrepreneurs’ as Urban Change Agents: A Performance Analysis of ‘Business Champions’ among Migrants. In: Spatial Economic Challenges in the Urban Century (Kourtit, K., Nijkamp, P., and R. Stough, eds.), Cheltenham: Edward Elgar (accepted).

Hoofdstuk 7

Kourtit, K., and Nijkamp, P. (2011), Strategic Choice Analysis by Expert Panels for Migration Impact Assessment, International Journal of Business and Globalisation. 7 (2), 2011, 166-194.

De tweede staat achter een pay-wall van de tijdschrift maar Google Scholar weet ook een preprint te vinden. De eerste kon ik nog niet in het openbaar localiseren maar wellicht is een eerdere versie te vinden in een "research memoranda" reeks. Hier zijn links naar nogal slechte scans uit de 1e proefschrift:

http://www.math.leidenuniv.nl/~gill/KourtitCh6withdrawn.pdf
http://www.math.leidenuniv.nl/~gill/KourtitCh7withdrawn.pdf

En nogmaals, NN's rapport:

http://www.math.leidenuniv.nl/~gill/Onregelmatigheden190614.pdf

Overigens, wat ik wel ernstig vindt is dat geen engelse versie van deze rapport beschikbaar is. De niet-nederlandse leden van de leescommissie en oppositie hebben dus nog steeds niet "first hand" kennis kunnen nemen van de kritiek ... tenzij Nijkamp en Kourtit, of de VU, ze van vertalingen heeft voorzien.

Er dient opgemerkt te worden dat alle hoofdstukken van oude en nieuwe proefschrift, versies van artikelen zijn die "peer review" hebben doorstaan in internationale wetenschappelijke tijdschriften en geredigeerde conferentie en workshop proceedings. De leescommissie bestaat uit toonaangevende onderzoekers uit dezelfde vakgebied, inclusief tijdschrift redacteuren en organisatoren van dezelfde conferenties. Het zou prettig zijn als de VU een fatsoenlijke pdf beschikbaar maakte van de eerste versie van de proefschift.

Door Klaas van Dijk op 24 juni 2014

Een goede actie van Richard Gill om het rapport van NN openbaar te maken. Want pas nu kan er een openbare discussie op gang komen over alle beschuldigingen (plagiaat, data manipulatie, onzinnige teksten, warrige betogen, etc.) in de artikelen van Karima Kourtit en Peter Nijkamp.

Zelf ondertussen delen van het rapport van NN wat beter bekeken. De kritiek is niet mals. Hierbij een oproep aan Karima Kourtit en aan Peter Nijkamp om in het openbaar op deze beschuldigingen te reageren cq ze te weerleggen.

Ik begrijp er niets van waarom Peter Nijkamp en Karima Kourtit weigeren om van gedachten te wisselen met journalisten van NRC en van de Volkskrant over de gang van zaken en over het rapport van NN.

Verder mijn grote complimenten aan NN om de stap te zetten om melding te maken van de problemen in al deze artikelen van Karima Kourtit en Peter Nijkamp.

NN heeft volkomen gelijk dat zijn/haar naam er helemaal niet toe doet. Wat er toe doet is de inhoud van zijn/haar rapport. En die inhoud is niet mals. Peer-review is soms / vaak anoniem, dus waarom zou dit rapport (= een vorm van 'post publication peer-review') dan opeens niet meer anoniem kunnen?

Ik begrijp niet waarom Karima Kourtit en Peter Nijkamp zo moeilijk doen over het beschikbaar stellen van hun basisgegevens ('raw data'). Verschillende mensen hebben hier al naar gevraagd. De regels in de Nederlandse Gedragscode zijn duidelijk (punt III.3) en er staan geen uitzonderingen bij. Zie http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderzoek/Code_wetenschaps…

Door André van Delft op 24 juni 2014

Alleen al gezien het feit dat Kourtit haar onderzoeksgegevens niet beschikbaar heeft gemaakt, is de promotie volkomen misplaatst.
Wat bezielt de VU toch?

Door Klaas van Dijk op 24 juni 2014

Sedert een half jaartje moeten promovendi aan de RUG tijdens de promotie verklaren dat ze zich zullen houden aan de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening.

De promotor moet deze vraag stellen en pas na het geven van een antwoord kan de promovendus promoveren. De vraag is onderdeel geworden van het (zeer kleine) officiële deel van de teksten die de promotor tijdens de promotie (in het Nederlands) moet uitspreken. Ik heb geen idee hoe zoiets momenteel bij de VU is geregeld.

Daarnaast zijn er vast stapels mensen (waaronder economen c.s.) die tal van vragen hebben over het proefschrift van Karima Kourtit (zowel over de oude versie als over de nieuwe versie). Hoe moet dat als Karima blijft weigeren om met vakgenoten (en anderen) hier in discussie over te gaan?

Verder blijf ik het een vreemde gang van zaken vinden dat je gaat promoveren op een proefschrift waar (op onderdelen) klachten zijn ingediend wegens (gerede vermoedens van) schendingen van de wetenschappelijke integriteit.

Is het niet veel zuiverder dat Karima zelf beslist om de promotie voorlopig af te lasten en pas gaat promoveren als dit allemaal tot de bodem is uitgezocht (en er liefst zelf op aandringt dat alle beschuldigingen zo grondig mogelijk worden onderzocht door wie dan ook)?

Door Richard Gill op 24 juni 2014

To Klaas van Dijk: Het hele punt is natuurlijk niet zo zeer de mogelijke integriteitskwesties / slordigheden / .... maar dat de gang van zaken volstrekt onzuiver is geweest.

Mijn advies aan de rector van de VU:

1) Geef dat arme mens in Gods naam morgen maar haar PhD

PhD VU 2014 faculteit zus afdeling zo. Elke hoofdstuk is verschenen in peer-reviewed internationale tijdschriften e.d. dus moet dat kunnen. De burgers van de wereld moeten maar aan het idee wennen dat niet elke PhD even veel waard is en niet elke "discipline" even serieus genomen hoeft te worden en dat verschillende universiteiten verschillende kwaliteitscriteria er op na houden.

2) Vertaal NN's rapport zorgvuldig naar het engels en zet het op internet.

3) Zet mevr Kourtit's eerste PhD manuscript ook op internet in fatsoenlijke pdf (dus niet een mega-download van een slechte scan). Elke hoofdstuk was al verschenen in peer-reviewed internationale tijdschriften, en het geheel was goedgekeurd door een gewichtig internationale wetenschappelijke leescommissie, dus hoeft niemand zich voor te schamen. Zelfs de nieuwe commissie heeft gezegd dat de oude prima was op wat slordigheden na, en een beetje dik ...

4) Laat Nijkamp, Kourtit en Baycan rustig een verantwoording van hun data-sets en verwerkingen (analyses) ervan uitwerken en op internet plaatsen

Als later blijkt dat er iets gebeurd is wat echt niet door de beugel kan, kunnen de betreffende artikelen "retracted" worden. Niemand hoeft gestraft te worden. De universiteiten moeten hun eigen criteria van werving en promoten maar eens bekijken. Misschien hebben ze de verkeerde soort mensen geworven en carriere laten maken. Misschien moeten ze wat over "perverse prikkels" nadenken.

Door Klaas van Dijk op 24 juni 2014

Richard, natuurlijk heb je een belangrijk punt te pakken. In mijn optiek hoeft een proefschrift aan een Nederlandse universiteit niet veel meer te zijn dan een aantal publicaties over een min of meer samenhangend onderwerp die al zijn gepubliceerd in internationale tijdschriften met peer-review. Een -digitaal- nietje erdoor, een korte inleiding en een korte uitleiding erbij, wat stellingen erbij en klaar. Wat dat betreft staat niets de promotie van Karima Kourtit in de weg. Naam en toenaam van alle betrokkenen zijn bekend (leescommissie, etc.) en die zijn het er allemaal over eens dat het kan.

Inderdaad begrijp ik er niets van hoe niet-Nederlandstalige onderzoekers (in dit geval, voor zover bekend, Engelstaligen) het rapport van NN kunnen begrijpen / doorgronden. Dergelijke rapporten in het Deens of in het Zweeds begrijp ik ook niet (is anders voor Frans en Duits). Groot gelijk dat het onmiddellijk goed moet worden vertaald.

Hopelijk volgen Nijkamp & co het advies om alles vlot en goed uit te werken en dit alles online te zetten zodat iedereen hierover kan oordelen.

In mijn vakgebied zijn ook dikke en dunne proefschriften. Dikte maakt me weinig uit. Sommige proefschriften tellen 4 hoofdstukken, anderen 18. Historici schrijven soms (zeer) dikke boeken die als proefschrift dienen: is mij ook prima.

Door Ivo Steijn op 24 juni 2014

Richard, if the VU should somehow be unwilling to translate NN's fine work into English, I'll happily offer my services.

Door Richard Gill op 24 juni 2014

Ivo, I should be delighted (as a very rusty native English speaker, but at least with some acquaintance with the material and with the scientific field) to help further polish any initial rough draft.

Door Jaap op 24 juni 2014

Ik denk niet dat er nog veel mensen zijn die echt in de onschuld van Nijkamp en Kourtit geloven, maar vraag me af of het nodig is dat ze zó publiekelijk kapot worden gemaakt. Dit soort excessen komen voort uit een breder probleem in academia, en hebben denk ik te maken met een gebrek aan kritische grondhouding. Stevige conclusies over causaliteit zijn de norm, terwijl die zelden gerechtvaardigd zijn.

Tegelijkertijd vind ik het dan wel weer een beetje cynisch van Gill om te stellen dat we maar moeten accepteren dat de lat bij de VU nu eenmaal zo laag ligt dat men ook met datamanipulatie nog wel kan promoveren. Het lijkt me voor alle betrokkenen beter als eerst eens goed wordt uitgezocht hoe de vork in de steel zit, helemaal voor de reputatie van de VU – die deze poppenkast deels over zichzelf lijkt te hebben afgeroepen. Als het meevalt, of misschien na een nieuwe revisie, kan er altijd alsnog worden gepromoveerd, maar dan op een waardige en feestelijke manier. Het spreekwoord luidt niet voor niets “beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”.

Door Richard Gill op 24 juni 2014

Jaap, Gill is niet cynisch. Hij is wel een Brit. Dat betekent dat hij wel'ns het omgekeerde bedoelt van wat hij in eerste opzichte lijkt te zeggen.

Ik wens niemand kapot te maken, en dat meen ik.

Door Jaap op 24 juni 2014

Het is geen verwijt aan jou, als dingen niet kloppen moet dat kunnen worden gezegd en dit lijkt een buitengewoon ernstige zaak te zijn.

Ik vind het alleen jammer dat het de wetenschap aan mechanismen lijkt te ontbreken om hier op een goede manier mee om te gaan, zodat het tot een publieke terechtstelling komt in plaats van een wetenschappelijke. Dat zou precies omgekeerd moeten zijn.

Door Klaas van Dijk op 25 juni 2014

De 'publieke terechtstelling' (wat dat dan ook moge zijn) is ontstaan doordat één van de partijen (Peter Nijkamp, Karima Kourtit, het bestuur van de VU & co) tot nu toe alles uit de kast hebben gehaald om het juist niet over de inhoud te hebben. In de Volkskrant van vanochtend staat een mooi interview met Richard Gill over de hele gang van zaken. De essentie is goed verwoord.

Een inhoudelijke wetenschappelijke discussie kan pas op gang komen als alle stukken 'op tafel' liggen. Tegenwoordig (anno 2014) gaat dat -ook- in het openbaar via internet.

Op http://retractionwatch.com/category/doing-the-right-thing/ staan een hele rij voorbeelden van hoe het ook kan. Mijn favoriet is Mladen Pavičić (
http://retractionwatch.com/2012/11/30/poignancy-in-physics-retraction-f… ). De status van criticus Shi-Lei Su ("a student from Yan Bian University") was geen argument voor Mladen Pavičić om de inhoudelijke punten van criticus Shi-Lei Su terzijde te schuiven.

Naast NN heeft ook econoom Harrie Verbon zich ondertussen inhoudelijk verdiept in een aantal artikelen van Karima Kourtit en Peter Nijkamp. Zie http://harrieverbon.blogspot.nl/2014/06/peter-nijkamp-vu-succesvolle.ht…

Vanzelfsprekend staat het Peter Nijkamp & Karima Kourtit geheel vrij om hier op te reageren en om de review van Harrie Verbon op inhoudelijke gronden te weerleggen.

Het kernargument van de VU om niet op inhoudelijke gronden een oordeel uit te spreken over de nieuwe klacht tegen drie hoofstukken in het nieuwe proefschrift van Karima Kourtit (= de leescommissie heeft er al naar gekeken) kan ik niet terugvinden in de regels en richtlijnen over wetenschappelijke integriteit (zie http://www.vu.nl/nl/Images/Reg%20Bescherming%20WI%20(Def)%20(4)%20(2)_t… en zie http://www.vu.nl/nl/over-de-vu/profiel-en-missie/uitgelicht/integriteit… ). Kan iemand me zeggen waar dit staat?

Door harrie verbon op 25 juni 2014

Mijn naam is op deze plaats genoemd en als oud-student en oud werknemer (bij prof. Merkies, eind jaren 70) wil ik op deze dag ook graag reageren op deze affaire. Vandaag mag Karima Kourtit dan eindelijk haar proefschrift verdedigen. Ik wens haar van harte geluk. Dit is inmiddels het meest controversiële proefschrift van de afgelopen decennia geworden. Wat mij en ook Richard Gill (vandaag in De Volkskrant) betreft ten onrechte. Een proefschrift is een bewijs dat de schrijver in staat is zelfstandig academisch onderzoek te doen van een voldoende niveau. Er worden in Nederland heel veel proefschriften geschreven en dit wordt door heel veel instanties aangemoedigd, niet in het minst door de overheid die de universiteiten een flinke bonus schenkt voor ieder voltooid proefschrift. Al die proefschriften kunnen echter niet allemaal een 9 of een 10 als eindcijfer opleveren. Of het proefschrift van Kourtit een 5,5 (en dus een voldoende is) moet de VU zelf maar uitmaken. Iets anders is natuurlijk dat veel van het werk van Kourtit op een of andere manier het werk van Nijkamp weerspiegelt. De klachten over het proefschrift van Kourtit betreft dan ook vooral het werk van Nijkamp voor zover dat in de vakliteratuur is verschenen. Door deze affaire en via Frank van Kolfschooten van de NRC die mij om advies vroeg ben ik, net als de anonieme klager, het gewraakte werk van Nijkamp gaan lezen en heb er over geschreven op mijn blog. Voor wie mijn schrijfsels daarover wil inzien, zie: http://www.harrieverbon.nl/wp-content/uploads/2014/06/BlogsOverNijkamp…. Het viel me niet mee. Nijkamp lijdt aan een hoge mate van confirmation bias, onderbouwt zijn stellingen niet, motiveert het empirische werk slecht en trekt ongefundeerde conclusies. Wat me echter nog wel het meest heeft verbaasd (om het licht uit te drukken) is de reactie van mijn eigen oude VU. Het lijkt wel alsof aan de VU een maffia-orde heerst waar van hoog tot laag iedereen zich dient te houden aan de omerta. Dat de rector demonstratief de promotieplechtigheid gaat leiden (terwijl dat niet hoeft en zelfs niet gebruikelijk is), is wel het meest trieste dieptepunt.
Harrie Verbon, Universiteit van Tilburg

Door Klaas van Dijk op 25 juni 2014

Promoties op de RUG in Groningen zijn openbaar en beginnen altijd met een formele vraag of ook iemand uit het publiek van gedachten wil wisselen met de promovendus. Hoe is dat geregeld bij promoties op de VU?

Verder blijf ik het bizar vinden dat Karima Kourtit en Peter Nijkamp stelselmatig weigeren om met critici (incl. journalisten) van gedachten te wisselen over de inhoud van hun publicaties. Eerlijk gezegd begrijp ik daar helemaal niets van.
Zie bijvoorbeeld http://www.wetenschap24.nl/nieuws/artikelen/2014/Juni/Nijkamp-s-feitenv… Er is zelfs een speciale disclaimer toegevoegd waarin staat te lezen dat beiden niet met derden willen communiceren. Hoe verhoudt deze visie van N&K zich met artikel IV uit de Code ('Hij is altijd bereid zich daarvoor te verantwoorden')?

Ik ben geen econoom, maar heb geprobeerd om een beetje te lezen in de nieuwe versie van het proefschrift van Karima Kourtit. Ik ben geneigd om Harrie Verbon gelijk te geven en ik ben ook geneigd om NN gelijk te geven: veel tekst, maar weinig inhoud. Erg handig dat Harrie Verbon al zijn kritiekpunten even in een handzaam overzicht online heeft gezet.

Het rapport van NN is een must om diverse malen rustig door te lezen en tot je te laten bezinken. Wederom kudus aan (a) NN voor zijn/haar volhardendheid (terecht verwijzend naar de punten in de Code) en (b) Richard Gill om het rapport van NN online te zetten.

Zie http://www.math.leidenuniv.nl/~gill/Onregelmatigheden190614.pdf

Erasmus Universiteit heeft een (tweede) rapport over Smeesters online gezet ( http://www.rsm.nl/fileadmin/Images_NEW/News_Images/2014/Report_Smeester… ). Geen gemier met weglakken van namen en data (etc.). Ik begrijp nog steeds niet waarom de VU een soortgelijk rapport van een VU Commissie gewoon niet op haar website zet. Zitting hebben in zo'n commissie is m.i. gewoon onderdeel van de normale werkzaamheden van iemand die verbonden is / was aan een universiteit? Waarom zo geheimzinnig doen?

Door René Bekkers op 25 juni 2014

Klaas: promoties aan de VU zijn ook openbaar, maar de vraag of ook iemand uit het publiek van gedachten wil wisselen met de promovendus wordt niet gesteld.

Door @notpicnic op 25 juni 2014

Ondanks de email* van de Rector Magnificus waarin deze communiceerde:

" [.] ik vind het belangrijk om onze studenten en medewerkers uit te leggen wat er de afgelopen maanden is gebeurd. Bij vragen ben ik graag bereid die te beantwoorden.”

mocht ik -weleenswaar als burger- van de Rector Magnificus helaas nog geen antwoorden ontvangen op mijn 'Open Vragen aan de Rector Magnificus' zoals gesteld via Ad Valvas'.

http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/promotie-kourtit-gaat-ondanks-nieuwe-b…

en via:

https://twitter.com/notPICNIC/status/480047151553478657

PS. als sluitsteen op mijn Open Vragen aan de Rector Magnificus een kleine toevoeging:

in hoeverre begaf Kingsley E. Haynes** zich in hetzelfde conflict of interests, zoals hierboven geëxpliciteerd voor mede-commissieleden Stough, Roberta Capello & Andres Rodriguez-Pose, toen hij - NA ondertekening van hun "letter of support" - ook maar even besloot om de invitatie om als Kourtit's promotor te komen figureren -most willingly & gratefully good sport ! accepteerde ?

In hoeverre vertrouwt*** U na deze retorische vragen dan nog het data=OK oordeel van deze 'onafhankelijke' en onbevooroordeelde promotor en leescommisie-leden die zo vol lof waren tav Nijkamp's bijdragen aan hun "sophisticated research tradition" ?

* http://pearltrees.com/p/CavKy
** http://pearltrees.com/p/CbUMm
*** Niet onbelangrijk aangezien het de grondslag vormt waarop U Kourtit's promotie doorgang laat vinden.
Onder Uw voorzitterschap.

Vanmiddag vanaf 17:45 kunt U beste advalvas lezer in opperste verwondering dit spektakelstuk aanschouwen.
Komt allen !

Door Klaas van Dijk op 25 juni 2014

René, erg vreemd dat bij de VU een dergelijke vraag niet wordt gesteld. Bij de RUG heb ik meerdere malen meegemaakt dat op deze vraag bevestigend werd beantwoord cq dat iemand de hand opstak). Recentelijk mocht zo'n vragensteller uit het publiek (een onderzoeker uit Afrika) vervolgens plaatsnemen achter de tafel met ondervragers en hij kreeg alle tijd om zijn vragen te stellen. In het Frans en de promovendus (een Nederlander) gaf antwoord in het Frans.

Door Richard Gill op 25 juni 2014

How it started going wrong: a comedy of errors

A Dutch university earns 80 000 Euro (?) for each successfully defended PhD thesis. Therefore, PhD theses have become degraded to the level of our former master theses, and the university has become a thesis factory. The problems with the original Kourtit thesis started because the whistleblower's initial accusation (submitted to his ombudsman) was primarily concerned with the intellectual level and (lack of content) of the thesis. It treated careless referencing and cut-and-paste composition merely as supporting evidence for the overall abysmal lack of *quality*. The whistleblower's report was passed on to the committee for scientific integrity who investigated whether there is any failure of scientific *integrity* on the part of the *author* - the PhD student. Their job is not to investigate the integrity of the system or of the PhD supervisor or of the reading committee. They job is not to investigate the quality of the work. They concluded that some small instances of plagiarism needed to be fixed (add citations) and self-plagiarism (grey area, but add citations and quotation marks to be on the safe side). Hence their recommendation: fix these defects and resubmit a new thesis. Because of the problem of evaluating the work of the candidate when the materials are articles written my many authors, and one of them was the promotor, find a new promotor. It is the promotor's job to inform the reading committee what parts of the thesis are by the candidate, what parts are by others. Just on this one small point the committee also addressed a matter of integrity of the system rather than just of the author.

They didn’t say anything at all about whether a “fixed” thesis would have the necessary *quality*. That was not their job.

This is how it started all going wrong.

How this derailment could have been avoided: the initial complaint and the official response to the complaint should both have been published. Then everyone could have seen what the state of affairs was – and that the major issues, which are not issues of scientific integrity of (presumably now) Dr Kourtit, remained unaddressed. The main issues always had been issues of the integrity of the *system* of evaluating PhD theses, and issues of *quality*. They were ignored. Hence they came back, with a vengeance.

Door Klaas van Dijk op 27 juni 2014

Een (deel van een) klacht wegens vermoedens van schendingen van de wetenschappelijke integriteit 'niet ontvankelijk' verklaren betekent dat er niet naar de inhoud van (een deel van) deze klacht is gekeken. Het CvB van de VU heeft dus geen inhoudelijk oordeel gegeven over de punten van de derde klacht van NN die gingen over de drie hoofdstukken in het nieuwe proefschrift van Karima Kourtit. Dit onderdeel van de klacht is dus op puur formele gronden niet in behandeling genomen.
.
Het logisch gevolg is dat alle inhoudelijke kritiekpunten in de derde klacht van NN tegen deze drie hoofdstukken in het proefschrift van Karima Kourtit -voorlopig- staan als een huis. Ze zijn namelijk niet op inhoudelijke gronden weersproken / weerlegd door het CvB van de VU.
.
NN en anderen kunnen dus goed betogen dat al deze kritiekpunten hout snijden. NN en anderen kunnen ook goed betogen dat ze op inhoudelijke gronden niet ongelijk hebben gekregen. Het ongelijk krijgen (= één voor één de kritiekpunten 'ongegrond' verklaren) is namelijk niet gedaan.
.
Ik kan me goed voorstellen dat NN best tevreden is met dit besluit van het CvB van de VU.
.
Ik kan me ook goed voorstellen dat het voor Karima Kourtit en voor Peter Nijkamp niet prettig is dat er geen inhoudelijk oordeel is over dit deel van de klacht. NN en anderen kunnen zich er namelijk altijd op blijven beroepen dat het CvB van de VU alle inhoudelijke punten niet heeft weersproken / weerlegd (via het in behandeling nemen van de klacht en via het oordeel 'ongegrond' op alle inhoudelijke kritiekpunten).
.
Vanzelfsprekend kunnen Karima Kourtit en/of Peter Nijkamp binnen de termijn van zes weken een verzoek doen aan het LOWI dat er alsnog een inhoudelijk oordeel komt over al deze inhoudelijke kritiekpunten van NN op de drie hoofdstukken uit het proefschrift van Karima Kourtit.

Door René Bekkers op 27 juni 2014

In de concept-versie van het nieuwe reglement voor promoties aan de VU staat dat proefschriften voortaan op plagiaat worden gecontroleerd. Dat stond niet in het huidige reglement.

Door Richard Gill op 27 juni 2014

The primary problem with both old and new thesis is not plagiarrism or tacky data manipulation but intellectual level (zero?) and scientific content (zero?). This means that there are problems with the promotor, the procedure (the composition of the reading committee), and possibly the scientific field in question. There are problems with the scientific culture in the field and at the VU. The 1st reading committee was clearly incompetent and the 2nd was multiply interest-conflicted. Who is responsible for putting the committee together? Especially, the 2nd one?

Door Richard Gill op 27 juni 2014

Prof Nijkamp wanted to talk with me in person before giving me any data. Prof Scholten told me I could easily collect it ffrom internet myself. Dr Kourtit ignores all requests. Scholten and van der Duyn Schouten suggested that the new thesis would be carefully evaluated by a competent reading committee. All these communications and assurances were being made before there was a new thesis available or a new date for a defence. That only happened two weeks ago. Those facts were not communicated to me by any of those partties. The impression I get is that the idea was indeed to hold a "Blitzpromotie" almost without anyone noticing and certainly before anyone got to see that data. Whether Dr Kourtit is yet again an innocent victim or cunning accomplice is not for me to judge.

Who is fooling who, I wonder.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.