NIEUWS

Politiek 25 August 2016

Halleh Ghorashi: 'racisme en seksisme nauwelijks bespreekbaar in Nederland'

reacties 21

Halleh Ghorashi, VU-hoogleraar diversiteit en integratie, kraakt een paar harde noten in een artikel in HP/De Tijd over de wittemannenbolwerken die de Nederlandse universiteiten zijn.

Verschillende vrouwelijke wetenschappers, naast Ghorashi bijvoorbeeld ook emeritus hoogleraar gender en etniciteit Gloria Wekker en hoogleraar diversiteit in opvoeding en ontwikkeling Judi Mesman, tevens medegrondlegger van de website Athena’s Angels, vertellen over de oorzaken van het feit dat nog steeds zo weinig vrouwelijke wetenschappers in Nederland hoogleraar worden.

Ghorashi trekt het probleem breder en legt de hele Nederlandse samenleving over de knie: “Je kunt over racisme en seksisme nauwelijks discussie voeren in Nederland, want we zijn er hier rotsvast van overtuigd dat we heel geëmancipeerd en niet racistisch zijn”, aldus Ghorashi. “Het probleem wordt altijd bij de allochtonen zelf gelegd. En die zijn dus altijd de spelbrekers.”

Oudere mannen

Aan de universiteiten is het volgens Ghorashi niet anders. “In de academische wereld denken de meeste mensen: wij zijn neutraal, wij gaan gewoon voor kwaliteit. Maar de keuzes die worden gemaakt, zijn verre van neutraal”, zegt ze.

Ze vertelt hoe ze zelf jarenlang met andere criteria werd beoordeeld dan haar witte collega’s. “Als ik het net zo goed doe als collega-hoogleraren, betekent dat dat ik twee keer zo hard heb gewerkt, maar dat wordt niet gezien.”

“Ik ben die fase nu voorbij en ik krijg genoeg waardering. Maar toch maak ik nog steeds mee dat vooral oudere mannen, die precies weten hoe je dingen moet doen, paternalistische opmerkingen tegen me maken. En ik maak mee dat in benoemingscommissies of commissies waarin financiering voor onderzoek wordt toegekend, mensen met een andere etnische achtergrond persoonlijk worden aangevallen. Ik ben dan altijd degene die daar een opmerking over maakt en dan merk ik dat de anderen vaak geïrriteerd raken en snel willen overgaan tot de orde van de dag.”

Eenheidsworst

“Vluchtelingen en migranten bewandelen een ander pad, zij hebben een andere kijk op dingen en dat kan juist een voordeel zijn in de wetenschap”, aldus Ghorashi. “Maar kijk om je heen, je ziet ze amper op universitaire topposities. We zijn voornamelijk eenheidsworst aan het reproduceren.”

Vooruitgang ziet ze niet: “Het lijkt wel of we er in de wetenschappelijke wereld steeds minder alert op zijn. Wat overheerst, is het rendementsdenken en de tunnelvisie op het gebied van diversiteit. Daar word ik niet vrolijk van. Aan de andere kant blijf ik toch ook hoopvol. Het is zo duidelijk dat er iets mis is dat er toch mensen moeten opstaan om te zeggen: dit moet veranderen, dit kan niet zo.”

Peter Breedveld

{ Lees de 21  reacties }

hits 30
Door Rowan Vermeulen op 26 August 2016

Een verschil in uitkomst tussen bevolkingsgroepen is geen bewijs van racisme of seksime, hiervoor moet je bewijs leveren. Het feit dat er meer mannelijke hoogleraren zijn vrouwelijke hoogleraren zegt op zichzelf niets.
Daarnaast is diversiteit geen magisch middel. Er moet meer gelet worden op intellectuele diversiteit en kwalificaties en minder naar ethnische diversiteit. Wanneer je dat niet doet en ethnische diversiteit probeert te forceren ben je juist aan het discrimineren, hoe goed je bedoelingen ook zijn.

Door Steven de Boer op 27 August 2016

Rowan,
Je hoeft echt geen uitputtend onderzoek te doen om te concluderen dat de verhoudingen niet kloppen, of je nu uitgaat van kwaliteit, etniciteit, sexe of kwantiteit. Tenzij je natuurlijk een verklaring hebt voor de discrepantie, dan door ik hem graag!

Door Dymphie van de… op 27 August 2016

Racisme en sexisme zijn diep geworteld in de Nederlandse samenleving. Niet alleen (vrouwelijke) vluchtelingen en migranten hebben er last van, ook gewone (blanke) Nederlandse vrouwen.
Het geniepige is dat het soms zo gewoon is, dat het "goed" lijkt.
Dat het normaal is!.
Dat het zo normaal kan zijn dat familieleden paternalistische en neerbuigende opmerkingen maken, de ambities van (vrouwelijke) familieleden ontmoedigen of op andere manieren het leven zuur maken, dat de betrokken vrouwen niet in verzet komen of niet weten wat ze kunnen doen.
En het zure is dat waar Nederlanders andere volken (die de ongelijkheid in wetten en regels vatten) menen te moeten vertellen hoe zij het moeten doen op het gebied van vrouwenrechten enz. de Nederlanders zelf achterbakse manieren toepassen om de (slimme) vrouwen buiten de deur te houden.
Zonder de juiste coaching kom je er dan niet.
Samen sta je sterk!

Door ASTRID HELI ROEMER op 28 August 2016

ik denk dat er tegenwoordig meer sprake is van discriminatie (= het voortrekken van je eigen soort mensen) dan van racisme en deze vorm van discriminatie wordt aangezet door politieke belangen en om haar te bestrijden moet je bij personen/instanties zijn die beleid formuleren en personen die het uitvoeren. de laatstgenoemde categorie is moeilijk te sturen omdat het dan om politiek-correct-gedrag gaat en persoonlijke integriteit. maar burgers zijn vrij voorkeuren te ontwikkelen voor bepaalde bevolkingsgroepen zolang zij die voorkeur niet op de werkvloer uitleven maar wie controleert dat?! STERKTE

Door Rowan Vermeulen op 28 August 2016

Steven,
Er zijn veel verklaringen voor discrepanties tussen bevolkingsgroepen. Het verschil tussen mannen en vrouwen is een goed voorbeeld. Het is ook een debat in de VS en die situatie is vergelijkbaar met Nederland en andere westerse landen natuurlijk. Ik zal me daarom baseren op de situatie in de VS.
Mannen werken over het algemeen meer dan vrouwen. Mannen vragen sneller om promotie. Mannen onderhandelen meer over hun salaris. Mannen zijn meer vertegenwoordigd in de goed verdienende beroepen, wat ook terug te zien is in de universiteiten. Vrouwen nemen vaker lang vrij van werk, door zwangerschap en/of andere redenenen. Vrouwen werken vaker parttime. Getrouwde vrouwen werken vaak minder dan single vrouwen, bij mannen is dit andersom.
Dit zijn allemaal belangrijke redenen voor het feit dat mannen vaker de economische ladder verder beklimmen, en ik heb bij lange niet alles opgenoemd.
Het is belangrijk dat we verschillen in uitkomst niet direct uitleggen met racisme of seksisme, maar wat dieper kijken. Deze discussie begint op de mythe van de "wage gap" te lijken nu.
Als er een stuk minder vrouwen een bepaald beroep beoefenen dan mannen, dan is het eerst belangrijk te kijken naar hoeveel vrouwen het beroep willen beoefenen. Het voorbeeld in dit artikel gaat om hoogleraren. Hoeveel vrouwen proberen hoogleraar te worden en hoeveel mannen, is mijn eerste vraag dan. Het kan best dat er sprake is van seksisme, maar het moet wel aan te wijzen zijn, alleen dan kunnen we er effectief wat aan doen.
Ik kan u aanraden het boek van Thomas Sowell "economic facts and fallacies" te lezen trouwens, waar op veel meer detail ingegaan wordt op deze en andere kwesties.

Door Marloes Vlind op 28 August 2016

Beste Rowan, je stelt voor om ´wat dieper te kijken´. Vervolgens som je praktische uitwerkingen op van dieper liggende waarden, maar die waarden zelf laat je buiten beschouwing. Dan kijk je dus niet dieper, maar juist naar de dagelijkse praktijk. De vraag die Halleh Ghorashi behandelt is die van collectieve onderliggende overtuigingen en waarden die de grondslag vormen voor de ongelijke verdelingen die jij benoemt. Verwar oorzaak en gevolg niet met elkaar, dat is precies waar deze discussie over gaat.

Door Rowan Vermeulen op 28 August 2016

Beste Marloes. Er wordt in dit artikel een veronderstelling gemaakt over dieper liggende waarden zonder bewijs te geven dat deze zo wijd verspreid zijn in onze maatschappij. Het bewijs wat voor deze veronderstelling gegeven wordt, is een verschil in het aantal mannelijke en vrouwelijke hoogleraren en een persoonlijke anekdote. Ik geef in mijn comment aan dat dit op zichzelf geen bewijs is van het bestaan van de "collectieve onderliggende overtuigingen" waar over gesproken wordt.
Er wordt geen bewijs gegeven van het bestaan van de oorzaak, dat is mijn probleem met het artikel. Ik heb niets verward.

Door Marloes Vlind op 28 August 2016

Als je uitgaat van de sociale wetenschappen, waarin de grondslag ligt dat sociale verschijnselen niet op toeval berust zijn, is er altijd - maar dan ook altijd- een collectieve overtuiging die de sociale werkelijkheid vormt. En die sociale werkelijkheid vormt weer de overtuiging. Gelukkig is er sociale wetenschap, die constant die praktijken onderzoekt, en daarmee mogelijk iets met de praktijken kan doen (en dat al veelvuldig gedaan heeft). Vrouwen werken niet ´zomaar´ minder. Er zijn niet ´zomaar´ meer mannelijke dan vrouwelijke hoogleraren, omdat die vrouwen dat niet zouden willen. Come on!!

Door Rowan Vermeulen op 28 August 2016

Beste Marloes,
Ik zeg ook niet dat dingen op toeval berusten. Ik ben het enkel oneens met de veronderstelling van dit artikel (feitelijk wijdverspreid onbewust seksisme en/of racisme).
Ik ben het ook gedeeltelijk met jou oneens hier. Het lijkt erop dat jij suggereert dat alles via sociale wetenschap verklaart kan worden, maar mannen en vrouwen verschillen ook biologisch gezien. In de praktijk kan het best zijn dat minder vrouwen hoogleraar willen worden (alhoewel ik daar geen info over heb) en vrouwen hebben bewezen minder interesse in lange werkweken dan mannen. Die preferenties kunnen ingebakken worden door de maatschappij maar net zo goed biologisch zijn.
Een goed voorbeeld van een biologisch verschil tussen mannen en vrouwen is testosteron. In de praktijk blijkt dat mannen meer risico nemen dan vrouwen. Dit uit zich bijvoorbeeld in baankeuze, salaris onderhandelen en om promotie vragen. Een van de effecten van testosteron op de hersenen blijkt juist risico tolerantie te zijn.
Nog een voorbeeld is de verdeling van IQ. Ondanks dat het gemiddelde IQ van mannen en vrouwen ongeveer hetzelfde is, blijkt IQ bij mannen meer verspreid. Er zijn dus in de praktijk meer dommere en meer slimmere mannen, terwijl vrouwen over het algemeen meer rond het gemiddelde zitten.
Maar, ik dwaal af. Mijn punt was dat er een diepere discussie nodig is, precies zoals we nu aan het doen zijn :)

Door Marloes Vlind op 28 August 2016

Aiai...en dan gaan we nog een stapje verder. Waar wordt er in de samenleving op gebaseerd, en waarom? Testoreon-rijke mannen hebben voor een groot deel de geschiedenis bepaalt, maar ehh misschien wordt het wel eens tijd dat we gaan kijken naar wat er in de samenleving belangrijk gevonden wordt in 2016. Is die behoefte op dit moment nog steeds gelegen in dravende mannen en de waarden die zij daarmee uitdragen? Volgens mij gebeurt er op dit moment iets heel tekenends, en wordt er nu juist een beroep gedaan op dat andere... dat stuk dat altijd juist overschaduwd werd door dat mannelijke testosteronverhaal.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.