Discussie reorganisatie FALW zit muurvast

NIEUWS

Reorganisatie  18 juni 2014

Discussie reorganisatie FALW zit muurvast

reacties 3

De standpunten over wat er moet gebeuren bij de faculteit Aard- en Levenswetenschappen liggen nog altijd mijlenver uitelkaar, zo bleek tijdens de vergadering van de ondernemingsraad en het college van bestuur vanmiddag, waar het reorganisatieplan werd besproken. Veel beweging lijkt er bij beide partijen niet in te zitten.

Lawaaidemo

Het was een drukbezochte vergadering. De grote zaal in de medische faculteit zat bomvol studenten en medewerkers, die spandoeken, potten en pannen en megafoons hadden meegenomen, maar de bezoekers hielden zich rustig. Wellicht omdat ze uitdrukkelijk waren gewaarschuwd door collegevoorzitter Jaap Winter dat hij ordeverstoring niet zou tolereren, of omdat ze onder de indruk waren van de beveiligers bij de deur.  In de pauze hielden ze een lawaaidemo. Leden van Actiegroep Titanic en de studentenraad kregen spreektijd voor de vergadering en benadrukten nog eens hoe groot de schade voor het onderwijs zou zijn als de bezuinigingen doorgaan.

Tijdens de vergadering bleek dat de partijen het niet eens waren over de uitgangspunten van de reorganisatie: hoe veel er bezuinigd moet worden, op welke termijn en of de faculteit structurele financiële problemen heeft, of dat de situatie over een paar jaar beter kan zijn.

'Onaanvaardbaar'

Collegevoorzitter Winter en het faculteitsbestuur lieten er geen twijfel over bestaan: de faculteit verkeert in zijn ogen in structurele problemen. “De afgelopen vier, vijf jaar heeft de faculteit tien miljoen aan reserves ingeboet, door structureel meer uit te geven dan er binnenkwam. Wij vinden die situatie onaanvaardbaar en we hebben niet de tijd om de oplossing voor ons uit te schuiven.” Decaan Karen Maex voegde eraan toe dat ze was geschrokken van de cijfers die ze bij haar aantreden, afgelopen winter, te zien kreeg. Zonder ingrijpen stevent de faculteit dit jaar af op een tekort van 2,4 miljoen. Maex merkte op dat de vaste personeelslasten met name bij het Instituut voor Milieuvraagstukken niet in verhouding staan tot de inkomsten uit de eerste geldstroom.

'Nietsdoen is goedkoper'

De ondernemingsraad vindt dat er mildere bezuinigingsscenario’s mogelijk zijn dan de voorgestelde reorganisatie, door meer in te zetten op natuurlijk verloop en de termijn te verlengen waarop de onderdelen van de faculteit weer financieel gezond moeten zijn. Ook bekritiseerde de raad, bij monde van IVM'er Frans van der Woerd, de kosten van de voorgestelde reorganisatie, die op 6,5 miljoen zijn geraamd: “Nietsdoen is voor de VU goedkoper dan ingrijpen”, zei Van der Woerd.

“Dat geldt misschien als je over de eerste twee jaar kijkt, maar niet op de langere termijn”, reageerde Winter. “Over drie jaar hebben we die kosten terugverdiend en kunnen we verder met een financieel gezonde faculteit.”

Snelheid

De snelheid waarmee de reorganisatie moet plaatsvinden nu er toch geen gezamenlijke bètafaculteit met de UvA komt, was ook een kritiekpunt van de OR. Winter antwoordde daarop dat het afblazen van de bètafaculteit niets verandert aan de structurele problemen van Aard- en Levenswetenschappen. “We ondermijnen onze eigen onderhandelingspositie als we in de toekomst wel met de UvA gaan samenwerken in een bètacluster als we nu niet ingrijpen.”

Kortom, de partijen kwamen geen millimeter nader tot elkaar. Wel gaan ze deze week nog verder met elkaar in gesprek.  De ondernemingsraad die eerder een negatief conceptadvies uitbracht over de reorganisatie, komt binnenkort met zijn definitieve advies. Daarna neemt het college van bestuur een besluit.

 

Welmoed Visser
BEELD: Welmoed Visser
hits 2406

{ Lees de 3 reacties }

De vraag is niet of de discussie muurvast ligt. De vraag is of het CvB en het faculteitsbestuur bereid zijn om te bewegen. De OR heeft wel een alternatieve weg aangeboden en is bereid om een redelijk reorganisatieplan te praten.

Helaas heeft op woensdag het CvB en het faculteitsbestuur een gezicht laten zien dat lijkt meer op het gezicht van het Rene Smit-college: arrogantie, geen bereidheid om inhoudelijk te praten en helaas ook onwetenheid over belangrijke issues rondom FALW. Collegevoorzitter wist zelfs niet of er een vacaturestop in FALW aangekondigd is. De reactie over het rapport van Berenschop was precies hetzelfde met de reactie van het CvB in 2012 over het Berenschot-rapport over de reorganisatie-bedrijfsvoering: dit is niet ons rapport, Berenschot heeft met ons niet gesproken, we zijn met de resultaten niet mee eens dus we verwerpen het rapport als een geheel.

Wat helemaal zorgwekkend is, is dat tijdens de overleg het bestuur niet hard kon aanmaken dat de kwaliteit van onderwijs gewaarborgd kan zijn. Behalve algemene belooftes had het bestuur niet te zeggen over onderwijs.

Tenslotte is volgens mij de attitude van het faculteitsbestuur tegen de FSR helemaal onacceptabel.

Het was een vooral eenzijdig inhoudelijke discussie over cijfers, de status van een Berenschotrapport en wie wel of niet gekend was en of opdracht had gegeven. daarnaast werd tot in den treure hetzelfde herhaald over financiële cijfers.
Nergens, maar dan ook nergens, behalve dan helemaal op het laatst, bleek uit de discussie dat het betuur in zijn afwegingen het belang van het bestaansrecht van een universiteit - de studenten - heeft meegenomen. Willen en kunnen zijn twee verschillende grootheden in deze. Het is een kwestie van keuzes maken en prioriteiten stellen. Blijkbaar telt niet dat de som van de delen groter is dan het geheel. Als delen wegvallen, wordt het geheel zwakker.
Voor studenten telt vooral: hoe goed is het onderwijs? Hoe breed en interessant is het aanbod? Voldoet de uni waar ik wil studeren wel aan mijn wensen? de term afbreukrisico is gevallen. Ik wil benadrukken dat dit risco uitdrukkelijk het onderwijsaanbnod geldt en daarmee de aantrekkelijkheid van de studie. In plaats van een bètafacvulteit als place to be loopt het de kans een kale woestijn te worden. . Zoals ik al zei: het is een kwestie van keuzes maken en prioriteiten stellen.

... maar de bezoekers hielden zich rustig. Wellicht omdat ze uitdrukkelijk waren gewaarschuwd door collegevoorzitter Jaap Winter dat hij ordeverstoring niet zou tolereren, of omdat ze onder de indruk waren van de beveiligers bij de deur. ---- is dit journalistiek, over vermoedens te schrijven? Ik vind dit een rare zin, en helemaal niet gebaseerd is om een goede observatie van wat in de zaal gebeurde. Wij, studenten en medewerkers, waren "rustig" omdat we respect hadden voor, en oprecht benieuwd waren naar de argumenten van alle partijen. Jammer dat de onafhankelijke Ad Valvas niet beter kan dat dit op zo een belangrijke moment.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties