‘Discussie bètasamenwerking gaat niet meer over argumenten’

NIEUWS

VU/UvA  21 maart 2017

‘Discussie bètasamenwerking gaat niet meer over argumenten’

reacties 7

'Ik hoor geen echt inhoudelijke argumenten meer', zegt bètadecaan Guus Schreiber over de studentenraad van de UvA die afgelopen vrijdag tegen de verhuisplannen van de bèta’s van de UvA en de VU stemde. 'Blijkbaar willen ze gewoon niet.'

Aanvankelijk hadden de studenten die kritisch stonden ten opzichte van de verhuis- en samenwerkingsplannen van de Amsterdamse bèta’s een aantal terechte kritiekpunten, vindt Schreiber: het was waar dat er iets geregeld moest worden voor studieverenigingen, over de medezeggenschap, de identiteit en de onderwijsadministratie. Maar al die dingen zijn inmiddels uitgewerkt in de plannen, zegt Schreiber: “Op de VU-campus komt een studentenbalie voor UvA-studenten, we hangen gezamenlijke logo’s op, bekijken hoe we studieverenigingen goed kunnen verhuizen en de administratie harmoniseren.”

Trots

Naar argumenten is Schreiber altijd bereid te luisteren, ook als ze hem als bestuurder niet uitkomen. “Straks heb ik een gesprek met GeoVUsie, de studievereniging van Aardwetenschappen en Aarde en Economie Die twee studies dreigen verdeeld te raken: aardwetenschappen op het Science Park en aarde en economie op de VU-campus. Daar is GeoVUsie op tegen en dat begrijp ik heel goed. Als ze dan heel kritisch zijn, ben ik stiekem trots dat we zulke studenten in huis hebben. Door die kritiek overwegen we heel serieus of we die studies niet toch bij elkaar moeten houden.”

Altijd onzekerheden

Maar met het argument dat de studentenraad van de UvA nu heeft gebruikt om tegen de plannen te stemmen, dat er te veel onzekerheden zijn over bijvoorbeeld studentenaantallen, kan Schreiber niets. “Natuurlijk zijn er onzekerheden over studentenaantallen. Die zijn er altijd, verhuizing of geen verhuizing.”

Erop of eronder

De komende twee weken worden cruciaal, voorspelt Schreiber. Het is erop of eronder voor de bètasamenwerking. Schreiber: “Mensen hebben jaren van hun leven gestoken in die samenwerking. We zijn ervan overtuigd dat we op die manier ons schaarse budget het meest efficiënt kunnen inzetten voor het onderwijs en onderzoek. Dat dat zo van tafel wordt geveegd, is voor veel mensen moeilijk te verteren.”

Zonder wrok

Maar mocht er over een paar weken inderdaad geen bètasamenwerking meer zijn, dan komen er VU-wetenschappers in de ruimtes in de nieuwe gebouwen die voor UvA-wetenschappers en waren gereserveerd. Achter de schermen wordt aan een plan B gewerkt."Dan moeten we zorgen dat de emoties bedaren, dat we zonder wrok jegens de UvA naar de toekomst kunnen kijken”, aldus Schreiber.

 

Welmoed Visser
hits 3578

{ Lees de 7 reacties }

Hoe kan Guus nu al zeggen dat er geen argumenten zijn van de UvA-medezeggenschap. De brief met argumentatie komt pas één dezer dagen.

Het lijkt er niet op dat Guus Schreiber een beeld heeft bij wat er gebeurd is in de GV. De GV is niet alleen een medezeggenschapsraad van studenten, maar ook van de medewerkers. In de GV zijn alleen financiële argumenten en voornamelijk financiële risico's genoemd, zoals het instemmingsverzoek van de GV ook luidde. Met het oog op de schaarste van budget die Schreiber noemt, zou hij deze argumentatie juist moeten waarderen.

Guus. Ik zal je even uitleggen hoe medezeggenschap in elkaar steekt op de UvA. De begroting is afgestemd door de GV; de gezamenlijke vergadering. Hierin zit ook de centrale ondernemingsraad, medewerkers van de UvA dus!

Je moet gewoon eerlijk zijn, in plaats van hier schaamteloos de studentenraad de schuld te geven. Jullie hebben gefaald. De plannen waren een gênante combinatie van woorden. Als ik zoiets zou inleveren op mijn studie, dan zouden ze zeggen: "Origineel plan, maar gebruik meer argumenten om je positie te onderbouwen en werk het beter uit."

Als dit het resultaat is van jaren werk, dan is dat simpelweg droevig. Dus gewoon eerlijk blijven Guus, in plaats van te zeggen dat we geen zin hebben bij de UvA. Als jullie komen met een goed plan, dan krijgen jullie een sticker van goedkeuring.

Nou Guus, ik hoop dat je aandachtig meeleest, dan zal ik een aantal "echt inhoudelijke argumenten" voor je op een rijtje zetten.

1) Net zoals bij GeoVUsie zal de verhuizing voor de informatiewetenschappen-studenten van de UvA ook een verdeling betekenen: de studies die onder de studievereniging voor deze opleidingen vallen zouden volgens de plannen op verschillende momenten verhuizen, wat betekent dat dit funest is voor de opbouw van een ledenkring. Er wordt genoemd dat er wordt gekeken hoe de studieverenigingen worden verhuisd, maar met het oog op de naderende deadline is daar nog erg weinig over duidelijk.

2) De studentenbalie voor UvA-studenten is geen oplossing. Als je studenten in een gezamenlijk instituut wilt harmoniseren moet je niet vervolgens een tweedeling in studieondersteuning aanbieden.

3) Het advies van een expertgroep die over studieondersteuning en onderwijsgebonden informatiesystemen rapporteerde, is volledig links laten liggen. Daarin werd duidelijk onderstreept dat het vormen van Joint Degrees een absolute 'must' is om de onderwijskwaliteit zo goed mogelijk te behouden. Nu is er besloten dat de twee Informatica-opleidingen zich moeten onderscheiden, maar hoe dat precies gaat gebeuren en of dat mogelijk is, is nog steeds niet duidelijk.

4) Voor medezeggenschap is er nog steeds geen oplossing. Er wordt al maanden geroepen dat daar naar moet worden gekeken, maar terwijl de deadline nadert is er nog steeds niet bekend hoe er zal worden gezorgd dat de UvA-studenten en -medewerkers op de VU-campus kunnen worden vertegenwoordigd door de medezeggenschapsraden van de FNWI.

5) Wiskunde-studenten van de UvA zullen niet langer de dubbele bachelor Wiskunde-Informatica kunnen volgen - hier is althans nog geen plan voor. Het onderwijs van de studenten Major Kunstmatige Intelligentie vanuit de FNWI bachelors Bèta-Gamma en Future Planet Studies zal bij een verhuizing verdeeld worden over drie verschillende locaties door heel Amsterdam, terwijl de verdeling over twee locaties nu al voor veel moeilijkheden zorgt.

6) Twee logo's op een gevel knallen lost niet het identiteitsprobleem op. Het is gewoon een gegeven dat de UvA-identiteit verloren gaat op de VU-campus, dat is gewoon iets wat geaccepteerd moet worden maar dat betekent niet dat dat geen zorg meer is die nog meespeelt.

Misschien is het een idee dat meneer Schreiber straks wat van de kritische houding van de GeoVUsie-studenten opsteekt, want dit soort absurdistische conclusies trekken op basis van een Advalvas artikel (misschien zelfs wel het achterliggende Folia-artikel) is natuurlijk van der zotte. Voordat er in de toekomst weer dergelijke uitspraken worden gedaan, zou ik je met klem adviseren even te wachten op de brief van de Centrale Studentenraad én de Centrale Ondernemingsraad (want jawel, ook die hebben tegengestemd tijdens deze GV) waar het besluit inhoudelijk wordt toegelicht met de inhoudelijke argumenten die op deze GB zijn genoemd. De houding die nu wordt aangenomen laat het niet bepaald blijken of de studenten en medewerkers van de UvA erg serieus genomen worden, en in het kader van harmonisatie lijkt me dat toch wel enige prioriteit hebben.

B'vo voor Kjeld

Beste Kjeld,

Zeer legitieme redenen die je hier geeft. Deze gaan echter niet op voor het instemming verzoek van de gv. Deze ging over de financiële aspecten van de samenwerking en daar zouden ze dus ook de instemming op moeten baseren. De punten die jij aandraagt zullen als onderbouwing bij het advies van de FSR naar voren komen neem ik aan.

Daarnaast moeten we inderdaad afwachten wat er in de onderbouwende brief staat aangezien alleen onzekerheid over studenten aantallen waarschijnlijk niet de gv hun enige onderbouwing is.

Beste Maarten,

Helemaal waar! Mijn reactie was voornamelijk op het feit dat Guus Schreiber beweerde dat er geen inhoudelijke argumenten meer waren, de argumenten van de GV hadden natuurlijk voornamelijk betrekking op de financiele risico's.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties